Att förstå matematik innebär att förstå matematikens ordförråd.

För att hjälpa dig lära dig mer om det matematiska språket har vi samlat ihop en liten lista med de allra viktigaste begreppen så att du kan komma igång.

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Lär dig mer om matematikens ordförråd

För att kunna lyckas inom matematikens värld måste man kunna förstå de instruktionerna man får.

Det kanske låter enkelt nog, men ibland saknar man en del viktig kunskap vad gäller just olika termer, ord och begrepp.

För att undvika den typen av hinder är det alltid bra att repetera olika definitioner innan man skriver ett matematikprov, exempelvis, så att man enkelt kan förstå och tolka problemen framför en.

Fördelen med att repetera ordförrådet är att det även kommer få dina matematiklektioner att kännas enklare!

Dags att lära sig mer om matematikens ordförråd. (Källa: Unsplash)

Superprofs lilla matematiklexikon

Den följande lilla ordboken kommer att förse dig med matematikens viktigaste definitionerna, vilket kommer hjälpa dig göra framsteg och bli en riktig stjärnelev!

Bli nästa Albert Einsten - eller en ännu bättre elev - med vår matematikhjälp!

Ekvation

En ekvation är ett matematiskt uttalande som innehåller en eller flera variabler.

Detta koncept är grundläggande för matematikens historia.

 

Faktor

En faktor är ett element som är involverat i en multiplikation.

I 3 x 24 = 72 är 3 och 24 de två faktorerna.

 

Produkt

Låt oss välja två siffror; vi kallar dem a och b.

Produkten av dessa två siffror är den som erhålls genom att multiplicera a med b. Det kan också skrivas som a x b.

 

Summa

Summan är resultatet av två sammanlagda termer. Om vi tittar på två siffror, a och b, så representerar summan det tal som framstår om man adderar a med b. Det kan alltså även skrivas a + b.

 

Term

En term är vart och ett av de element som är involverade i ett förhållande till varandra; exempelvis genom addition, subtraktion, proportion, i en sekvens eller i en fraktion.

Ett exempel: I sekvensen 1, 2, 3, 4 är de fyra siffrorna termer. I 4/5 är 4 och 5 termer.

 

Skillnad

I matematik är skillnaden resultatet av en subtraktion. 4 - 3 = 1, dvs. siffran 1 är skillnaden.

 

Utdelning

När du delar två siffror eller tal är utdelningen det namn man ger den siffra eller det tal som delas. I exemplet 23/12 är 36 utdelningen.

 

Kvot

Kvoten hänvisar till resultatet av en uppdelning. När vi delar 10 med 2 blir kvoten 5.

 

Täljare

Täljaren är den första termen i en bråkdel: Så i bråket 5/6 är 5 täljaren.

 

Nämnare

Nämnaren är den andra termen i en bråkdel: I bråket 5/6 är nämnaren alltså 6. Den anger hur många delar täljaren har delats i.

 

Triangel (likbenad, rektangel, liksidig)

En triangel är en tresidig polygon. En jämn triangel har två sidor med samma längd. En rätvinklig triangel har en vinkel på 90 grader. En liksidig triangel är en triangel med tre lika långa sidor.

Det finns flera olika sorters trianglar. (Källa: Unsplash)

Känner du till några av matematikens mest förvånansvärda användningsområden?

Eller några av de vanligaste fördomarna vad gäller matematik?

 

Fyrkant

En kvadrat är en platt, geometrisk figur med 4 lika långa sidor och med 4 räta vinklar (90 grader).

Grekiska matematiker introducerade en annan definition av kvadraten: kvadraten av ett tal, vilket är det tal man får efter att man har multiplicerat ett heltal med sig självt. Exempel: 25 är en kvadrat av 5 eftersom 5 x 5 = 25.

 

Cirkel

En cirkel är en plan kurva vars punkter är lika långt ifrån mittpunkten.

 

Rektangel

En rektangel är ett parallellogram som har två parallella och motsatta sidor samt fyra raka vinklar (90 grader).

En kvadrat, eftersom den uppfyller dessa två kriterier, anses också vara en rektangel.

En annan sorts diamant.(Källa: Unsplash)

Diamant

En diamant kallas ofta även för en romb. Den är ett parallellogram vars fyra sidor har samma längd.

De motsatta sidorna av en diamant är parallella, de motsatta vinklarna är lika och diagonalerna bildat två symmetriaxlar.

 

Fyrhörning

En fyrhörning är helt enkelt en fyrsidig polygon.

 

Parallell

Parallella linjer har ett konstant avstånd till varandra: de varken nuddar eller går in i varandra.

 

Vinkelrät

Linjer kallas vinkelräta om supplementvinklarna är lika stora.

Läs mer om matematikens utveckling här.

Segment

Ett segment är en del av en rak linjer som är begränsad till två punkter; de två ändarna av segmentet.

Ett segment [AB] (skrivet inom hakparentes) har två punkter; A och B, som dess ändar. Ett segment kan ha olika former, till exempel:

  • Ett cirkulärt segment: dvs. en cirkel.
  • Ett böjt segment: En kurva som är begränsad till två punkter.
  • Ett segment av en rät vinkel: En del av en rät vinkel, begränsad till två punkter.
  • En del av en rak linje.

 

Diagonal

I en polygon är en diagonal ett linjesegment som sammanbinder två icke-närliggande hörn.

En fyrhörning har därför två diagonaler.

 

Snitt

Ett snitt kan kallas för mötesplatsen för två olika objekt; mötesplatsen för två olika mängder, t.ex.

Algebra kan tyvärr inte lösa alla våra problem - men några! (Källa: Unsplash)

Algebra

Algebra refererar till ett specifikt matematikområde som behandlar olika beräkningar vad gäller de komponenter som ingår i en uppsättning av objekt. Algebra handlar om att lösa ekvationer med hjälp av specifika metoder.

Klassisk algebra behandlar även reella tal och komplexa tal.

Algebra kan definiera olika egenskaper och även påvisa hur man kan lösa olika ekvationer. Algebra kan tillämpas i flera olika matematiska situationer, så väl som i geometri som i komplexa tal.

Vill du fördjupa dig i matematik? Att hitta en matematikhandledare på Superprof är enkelt!

Geometri

Geometri är en annan gren inom matematiken. Dess tillämpningsområden sträcker sig långt; alltifrån att studera sambandet mellan olika punkter, kurvor, linjer eller ytor, till mätningar av olika geometriska figurer.

Det finns dessutom flera undergrenar inom geometrin. Vissa fokuserar på utrymme, analys eller projektion.

Att förstå geometri kan även hjälpa dig förstå kopplingen mellan:

 

Okänd term

I en ekvation kallar man en saknad term för okänd - det är följaktligen den term som måste hittas. I 5 +x = 8 är exempelvis x (vilket är lika med 3 här) den okända termen.

 

Koordinater

För att lista ut en punkts position i ett tvådimensionellt utrymme behöver man två siffror - dvs. två koordinater. De anger positionen i förhållande till den horisontella linjen (abskissa: även x-koordinat) och den vertikala linjen (ordinata: även y-koordinat).

Kan du läsa koordinater? (Källa: Unsplash)

Abskissa (X-koordinat)

En abskissa är det vinkelräta avståndet för en punkt om man utgår från den vertikala axeln (liggande). Den representeras av ett tal.

 

Ordinata (Y-koordinat)

Ordinata anger positionen i förhållande till den horisontella axeln (stående).

 

Stigande och fallande ordning

En stigande ordning är en som sträcker sig från det minsta antalet till det största.

Det omvända är en fallande ordning - från det största till det minsta antalet.

 

Vinkel

En vinkel är en geometrisk figur skapad av två linjer som delar samma utgångspunkt. Vinkeln betecknas med en liten båge som kopplar samman linjerna nära deras utgångspunkt.

Vinklar mellan 0 grader och 90 grader kallas akuta medan vinklar mellan 90 grader och 180 grader kallas trubbiga. Det finns många andra typer av vinklar, bland annat rätvinklar (90 grader), nollvinklar (0 grader), m.fl.

Det finns många olika vinklar. (Källa: Unsplash)

Hypotenusa

Hypotenusa är linjen mittemot den räta vinkeln i en rätvinklig triangel.

 

Graf

En graf är en visuell representation bestående av en eller flera linjer med olika variabler av mätbar kvantitet.

 

Sats

En sats eller en teorem  är en påvisbar teori som utgår ifrån tidigare bevisade påståenden. Pythagoras sats är ett av de mest kända exempel som finns!

Om du har några frågor om hur matematikundervisningen har förändrats genom åren eller om olika matematiska missuppfattningar kan du alltid be din matematikhandledare om hjälp under era privatlektioner. Din handledare finns där för att hjälpa dig! 

Ska du i framtiden läsa matte i skolan då kan det vara en bra idé att ta en förberedande kurs i matematik.

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.