Ledare – sanna ledare, inte sådana som mobbar, skrämmer och på annat sätt kräver vad de vill ha – växer inte på träd. För hundra år sedan kan det ha varit tillräckligt att skrika eller ha mer pengar, prestige och resurser, för att bli betraktad som en ledare. Idag räcker inget av det; vår arbetsmiljö har förändrats. De kräver mer än illusionen av omsorg och respekt. Idag är det viktigt att behandla alla med värde.

Jag säger "tack", är det inte att behandla människor som värdefulla?

Det är ett steg i rätt riktning men det finns så mycket mer i ledarskap. I själva verket kan du bli förvånad över hur ledarskapsförmågor kan berika ditt liv, på kontoret, hemma och överallt däremellan. Så låt oss prata om hur du utvecklar och fördjupar ditt ledarskap.

De bästa lärarna i Personlig utveckling tillgängliga
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Bra ledarskapsförmåga innebär en effektiv kommunikation

Långt borta är de dagar då chefen gick runt och skrek vad han / hon ville få gjort av sina medarbetare. Det betyder inte att ingen blir skriken på i dagens arbetsmiljö, det betyder bara att en chef som ständigt beter sig så här, är benägen att bli anmäld för trakasserier på arbetsplatsen. Å andra sidan är det inte heller en indikation på att vara handlingsförlamad och inte våga säga till medarbetarna om vad de ska göra.

Vad du säger och hur du säger det har en enorm inverkan på hur andra svarar dig.

Det är uppenbart att om du står med händerna i kors och dina ögon hoppar ut av ilska när du skriker, medarbetarna att undvika dig i den mån det går och kanske inte få så mycket gjort på grund av rädsla.

Din kommunikationsförmåga involverar både kroppsspråk och ton.

Ordförrådet är också viktigt så välj dina ord noggrant. Att veta hur man använder tal effektivt är ett viktigt steg i att kommunicera som en ledare.

Inkorporera aktivt lyssnande i din ledarstil

Att tala effektivt är också att lyssna effektivt.

Alltför ofta lyssnar människor med ett halvt öra medan de formulerar sitt svar i huvudet så att, när det är deras tur att prata, har något att säga trots att de inte har hört ett ord om vad som sades till dem. För att lyssna effektivt måste du sätta dig själv åt sidan. Hör vad den andra personen säger och förstärk att du har hört genom att upprepa argumenten:
Anställd: "Jag kan verkligen inte fortsätta arbeta här när Sally inte gör annat än att ta åt sig äran."
Chef: "Så du säger att Sally tar åt sig all ära utan att förtjäna den?”
Voilà! I ett ögonblick har du bevisat att du verkligen har lyssnat på klagomålet, validerat din anställds perspektiv och tagit ansvar. Du har också antytt förakt för oärlighet och brist på integritet, en annan egenskap som utmärker bra ledarskap och ledare.
Läs mer om varför ledarskapsutveckling är viktig i dagens värld.

ledarskap
Att lyssna på sina medarbetare är viktigt. Kanske blir det lättare över en kopp kaffe i fikarummet? Bild: Unsplash

Ärlighet och integritet är nyckeln till att utveckla ledarskapsförmåga

Många människor tenderar att sammanfoga ärlighet med integritet; i själva verket är de två distinkta egenskaper som alla stora ledare förkroppsligar. Att berätta sanningen är bara en aspekt av ärlighet; andra inkluderar att inte fuska, inte ta det som inte är ditt och att vara uppriktig – precis som vi lärde oss när vi var små. Integritet har en mycket bredare definition som involverar moral och etiska principer, ärlighet bland dem.

Du kan vara ärlig utan integritet, men du kan inte ha integritet utan ärlighet.

Vissa människor tror att dessa värden är under attack eftersom definitionen av moral utmanas kraftigt i dessa moderna tider. Vem bestämmer vad som är moraliskt eller etiskt rätt? Genom historien och även i dag, så har en del människors ledarstilar allmänt betraktas som oetiskt men eftersom de är i en ledande position, kan de inte enkelt tas bort från sin position eller ställas till svars. Att ta ansvar är varumärket för en bra ledare; det lämnar inget utrymme för att delegera skulden, vilket skulle vara oetiskt.

De bästa lärarna i Personlig utveckling tillgängliga
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Ansvarighet är viktigt för en bra ledare

De som vet hur man leder vet också att det är viktigt att hålla sig själv ansvarig för eventuella snedsteg. Visst, de förväntar sig inte att bli dömda vid domstolen eller avlägsnas från sina positioner för felaktiga handlingar. För att de ständigt granskar sina egna prestationer och handlingar. Bra ledare klandrar aldrig någon annan än sig själva, även om det var någon som de ansvarar för som faktiskt gjorde misstaget. Det hände på deras vakt och det räcker för chefen att ta på sig ansvaret.

Det är bra ledarskapsförmåga.

Upptäck hur du kan utveckla ditt ledarskap genom dessa online-resurser.

En ledare vet hur man delegerar

Om du någonsin har haft en chef som tittar över axeln, berättar hur du ska göra ditt jobb och ständigt kritiserar, vet du hur det känns att ha en sådan chef. Oroa dig inte, det handlar inte om dig utan om dem. De måste känna kontroll så de kontrollerar varje liten sak du gör och lägger sig i vare sig du vill det eller ej. Att göra det innebär att de inte kan släppa kontrollen helt. De litar inte heller på dig att göra jobbet rätt. Eller så vill de inte att du ska bli mer skicklig eller kunnig än vad de är. En bra ledare däremot ser det som deras plikt att hjälpa dig att utvecklas. De har inga problem att lita på dig och på att du gör det arbete du tilldelas att göra och kommer att erbjuda stöd och uppmuntran på vägen. Att stärka andra är en skicklig ledares mellannamn. En sådan ledare försöker ge dig verktygen och färdigheterna du behöver för att du ska nå framgång, vare sig det är extra träning, workshops eller lite coachning när du behöver det. Och bli inte förvånad om deras ledningsstil leder till din personliga utveckling. Vem skulle inte vilja efterlikna någon med sådana ledaregenskaper? Ledare är självsäkra. Det är just det förtroendet som gör det möjligt för dem som är ledare att förbereda dig för att dela scenen med dem. Läs mer om hur du kan utveckla starka ledaregenskaper för att gynna alla aspekter av ditt liv, inte bara karriären.

ledarskap
En bra ledare har framförhållning och uppmanar sina medarbetare att ligga steget före. Bild: Unsplash

Innovation och kreativitet: Två viktiga ledaregenskaper

Hur du möter utmaningarna i ditt liv är ett tecken på dina förmågor som ledare.

Tidigare räckte det att kasta pengar på ett problem för att det skulle försvinna. I viss mån gäller det fortfarande idag men tänk om du inte har högar med pengar att kasta på varje utmaning? Oavsett om de har bottenlösa fickor eller inte, föredrar effektiva ledare det innovativa tillvägagångssättet för problemlösning och de uppmuntrar sina anställda att göra detsamma. Det kan hända att du hör dessa fraser under en ledarskapsutbildning eller ett projektgruppmöte:

  • Låt oss brainstorma problemet – tänk!
  • Think outside the box – kom med nya lösningar! Kallas också "out of the box tänkande"
  • Paradigmskifte: vi måste titta på saker annorlunda.
  • Visualisering: föreställa sig aspekter eller komponenter i ett problem.

De som är utrustade med avundsvärda ledaregenskaper har haft det så länge att deras tankeförmåga ger dem förmågan att se bortom traditionella lösningar på moderna utmaningar. Faktum är att deras förmåga att analysera och kontextualisera är så mångsidigt att de kommer att använda dessa metoder vid varje chans de får. De kommer förmodligen att uppmana till samma färdigheter för dig också. Så var redo för dem!

En bra ledare använder sig av emotionell intelligens

En bra ledare anger så pass mycket förtroende åt sina medarbetar att denne ska känna sig bekväm med att öppet prata om sina känslor och personliga problem. Genom att ta sig tid att dela medarbetarens börda under några minuter bevisar chefen för den anställda att han är en uppskattad anställd. Hade däremot chefen reagerat annorlunda och slagit bort den anställdas behov av att dela med sig av något personligt så hade moralen varit lägre, för att inte säga något om lagprestandan. Ja, det är sant: dysfunktionerna i ett team kan relateras direkt till cheferna. Det är därför så många företag har ledarskapsutbildningar. Investeringar i kompetensutbildning är inte bara avsedda att skydda företagets resultat, de är också utformade för att ta fram ledarskapskompetenser hos de anställda som så småningom kommer att befordras till ledande befattningar. Det är på företagsnivå. På personlig nivå kan ledarskapsfärdigheter hjälpa dig att få självmedvetenhet, utveckla strategiskt tänkande och konfliktlösningstekniker – grundläggande färdigheter som alla kan dra nytta av.
Läs mer om vilka steg du behöver ta för att utveckla en ledarskapsförmåga.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.