Richard Branson är ett känt namn inom ledarskap eftersom han inte håller en låg profil. Som till exempel mindre kända Rakesh Kapoor, VD för Reckitt Benckiser Group, företaget bakom varumärken som Dettol och Airborne. Trots detta rankas han konsekvent som en av affärsvärldens främsta vd. Han har till och med sin egen Wikipedia-sida! Stora ledare inom finanssektorn – Tim Cook, Elon Musk och Jack Ma, grundare av Kinas Alibaba har mycket att lära oss om att bli en stor ledare, men tänk om du inte är intresserad av att ha en chefsroll? Vad händer om du helt enkelt vill utveckla dina ledaregenskaper och de mjuka färdigheter som alla stora ledare sägs ha bemästrat endast för din personliga utveckling – inte som en önskan att någon gång vara rik, mäktig och känd? Personlig utveckling är mycket mer värdefullt än en strävan efter makt och pengar. Åtminstone kommer det att ge mer tillfredsställelse. Men hur kommer man igång? Superprof har tagit saken i egna händer. Vi har kammat igenom varje hörn på Internet för att ge dig de bästa online-resurserna och vägleda dig i din upptäckt av självmedvetenhet, emotionell intelligens och vägen till effektivt ledarskap.

Så nu kör vi!

De bästa lärarna i Personlig utveckling
Första kursen gratis!
Herman
Herman
129 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danny
5
5 (4 recensioner)
Danny
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sarah
5
5 (1 recensioner)
Sarah
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Första kursen gratis!
Marcus
Marcus
99 kr
/h
Första kursen gratis!
Herman
Herman
129 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danny
5
5 (4 recensioner)
Danny
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sarah
5
5 (1 recensioner)
Sarah
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Första kursen gratis!
Marcus
Marcus
99 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Bra ledarskapsförmåga: Förstå ledarskapsteorier

För att vara en bra ledare måste du känna till de teorier och filosofier som har utformat de olika ledarstilarna. Sedan slutet av den industriella revolutionen har flera idéer om ledarskap tagit fart, varav den första var The Great Man-teorin, som beräknade att man intar en ledarposition när en situation kräver det.

Mahatma Gandhi är ett utmärkt exempel på en sådan ledare.

Den teorin är grunden till dessa fyra, mer framträdande kärnteorier:

  • Teorier om makt och inflytande: nära besläktad med The Great Man-teorin, den betonar tre typer av makt – tvång, belöning och legitim, tillsammans med personlig makt för att få saker gjorda.
  • Egenskapsteorier: hjälper till att identifiera egenskaper och kvaliteter som ger djupare ledarskap, sådana egenskaper inkluderar empati, integritet, ärlighet och självförtroende.
  • Beteendeteorier: beskriver hur ledare beter sig. Beteenden faller på ett spektrum från laissez-faire - en hands-off chef till autokratisk: en ledare som fattar alla beslut. Transformationsledarskap fokuserar på att inspirera och motivera underordnade medan transaktionsledarskap fungerar på en quid-pro-quo-basis. Dessa ledarskapsstilar påverkas av specifika beteenden
  • Beredskapsteorier: hur fungerar en ledare i en given situation? Dessa teorier baseras på det faktum att ens ledarstil måste anpassas till varje situation.

Naturligtvis är detta en kort version; de faktiska teorierna är expansiva och innehåller ofta delar av andra ledarskapsteorier.
I den här tabellen har vi listat några av de bästa sidorna för att förstå de teorier som definierar en ledare.

Lär dig om ledarskapsteorier:

ledare
Lär dig om ledarskapsteorier.

Gå på ett livsförändrande äventyr genom att lära dig att utveckla starka ledaregenskaper.

Kommunikationsförmåga för bra ledarskap

Det säger sig självt att en bra ledare är en utmärkt kommunikatör. Han / hon har inte bara ett omfattande ordförråd utan, han / hon känner till hela jargongen inom sitt område. De i ledarroller har lärt sig en särskild färdighetsuppsättning som gör det möjligt för dem att förstå subtila ledtrådar – som kroppsspråk och ton – för att korrekt tolka vad människor faktiskt säger. Enligt tidningen Forbes är tolkning av kroppsspråk en viktig kommunikationsfärdighet som varje ledare måste ha! Att lyssna förbises ofta som en del av kommunikationen eftersom det i allmänhet betraktas som en passiv aktivitet, vilket innebär att du inte behöver göra något speciellt. Bra ledare tar det ett steg längre genom att öva vad som kallas aktivt lyssnande: ta in visuella ledtrådar samt fokusera på orden som sägs och tonen de talas i. En person som är skicklig på denna färdighet kommer ofta att omformulera vad de precis har hört för att visa att de förstår frågan. Eftersom ditt mål är personlig utveckling snarare än en karriär inom ledarskap och ledning, kan du arbeta med andra typer av lyssnande, såsom empatisk lyssnande eller reflekterande lyssnande – en del av aktivt lyssnande.

Ledare är i allmänhet också bra offentliga talare.

Målet med att prata tydligt är att vara så kortfattad som möjligt utan att utelämna nödvändiga detaljer i den fråga du försöker förmedla, samtidigt som du projicerar kroppsspråk som passar ditt budskap. Till exempel, om ditt jobb innebär konfliktlösning, skulle du anta en icke-hotande hållning, en vänlig ton och massor av ögonkontakt; kanske till och med en sympatisk hand på din lyssnares arm. Å andra sidan, om du genomför en teambuilding-övning, bör din kropp förmedla intrycket av energi och din röst ska låta exalterad.

Spana in dessa webbplatser ifall du vill öva på din kommunikationsförmåga.

Bättra på din kommunikationsförmåga:

ledare
Bättra på din kommunikationsförmåga.

Kom ihåg att en stor del av att vara en bra ledare innebär att delegera, oavsett om du driver ett företag eller ett hushåll. Att behärska kommunikationsförmågan gör det så mycket lättare att delegera sysslor!

Förmågan att kommunicera bra är viktig och är bara en del av när du utvecklar och fördjupar ditt ledarskap.

Bra ledarskapsfärdigheter inkluderar kritiskt tänkande

Den franska filosofen och matematikern Decartes försökte bevisa sin existens genom att antyda att hans tänkande underbyggde hans varelse. Strategiskt tänkande, situationstänkande och kritiskt tänkande bland dem är alla viktiga. Den akademiska världen hjälper studenter under de första åren att utveckla sådana färdigheter; färdigheter som ledare länge har använt – när de har hanterat allt från konflikthantering till förbättring av lagprestanda. I den här tabellen markerar vi särskilt användbara sidor för att öva på dessa färdigheter.

Sidor där du kan lära dig om kritiskt tänkande

ledare
Sidor där du kan lära dig om kritiskt tänkande.

Du kommer att notera att de flesta av dessa sidor riktar sig till unga elever. Det betyder inte att du inte kan dra nytta av dem också! Läs mer om varför det är viktigt för människor att utveckla ledarskapsförmågor.

Allmänna resurser för att främja goda ledarskapsfärdigheter

Ledarskapsutveckling är mycket mer än vad det är. Det krävs mer än enastående egenskaper, förmågan att tänka igenom alla situationer och bli en bra kommunikatör. Det är därför många kurser för ledning och ledarskap tar upp alla aspekter; de består inte bara av akademiska övningar som är avsedda för att finjustera människans grundläggande färdigheter som att tala och lyssna. Vad kan du förvänta dig av ledarskapsutbildningar? Låt oss säga att en VD planerar att flytta sin verksamhet utomlands eftersom arbetskraft och lagstiftning helt enkelt har blivit för dyra. En sådan åtgärd skulle gynna företagets resultat i det långa loppet, men det kräver att man har i åtanke följande aspekter, såsom:

  • Förlust av arbetstillfällen i sitt eget land och vad en sådan åtgärd skulle göra för den lokala ekonomin.
  • Transportkostnader av färdiga varor och miljöpåverkan – skulle materialet för att producera varorna vara hållbart?

Affärsetik genomsyrar alla aspekter av ledarskap, från stora beslut som att flytta produktionen offshore till att känna igen och korrigera dysfunktioner i ett team. Om du vill förbättra ledarskapsförmågan eller bara bestämma din ledarstil så att du kan vara beredd att ta itu med viktiga problem i ditt liv, finns det många online-resurser som du kan ta hjälp av.

Online-material för utveckling av ledarskapsfärdigheter

ledare
Online-material för utveckling av ledarskapsfärdigheter.

Medan du utforskar dessa online-resurser, glöm inte att också söka efter ledarskapspodcasts och leta efter böcker om ämnet. Du kan också överväga att läsa biografier om stora ledare. Vad kan vara mer inspirerande än att läsa hur en person övervunnit motgångar och blivit en titan. Du kan hitta massvis med tips i sådana böcker, tips som du inte skulle hitta eller höra någon annanstans. Tricket med bra ledarskap är att när du väl har tagit på dig rollen så kommer du att spela den för resten av ditt liv. Du kommer att tänka som en ledare i alla situationer – från att ta tag i din semester till att ta tag i ditt liv.

Så utnyttja alla resurser som finns där om hur du utvecklar ditt ledarskap.

Börja här med Superprof genom att läsa vidare om hur du utvecklar dina ledaregenskaper.

Behöver du en lärare i Personlig utveckling ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.