Varför ens lära sig matematik? Många är inte så angelägna att lyssna på sin mattelärare och matteutbildningen generellt kanske inte är fylld med inspiration. Bortsett från det faktum att den nationella läroplanen och skolsystemet gör matematiklektioner till ett måste, vilka andra goda skäl finns det för att lära sig matte? Tro det eller inte, matte är inte bara till för att läras i klassrummet. Sammantaget hjälper matte och matematiska begrepp oss faktiskt att förstå världen omkring oss.
Så, hur kan grundläggande matematik (addition och subtraktion, tidtabeller, algebra och geometri) användas i vardagen och för att lösa matematiska kluringar?

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Vad är matematik bra i vardagen?

Matematiska uttryck finns i alla aspekter av våra liv, den saken är säker.

matematik
Utan att du tänker på det så är matlagning väldigt mycket matte! Bild: Unsplash

Att lära sig matematik är därför en viktig del av livet. Genom att följa läroplanen leder matematikklasser oss genom inlärningen av trigonometri, algebrafrågor, aritmetik, Thales teorem, kalkyl, linjära ekvationer, multiplikation och division, decimaler, heltal, kvadratiska ekvationer och mer.
Men i vilka praktiska situationer, förutom matematiklektioner, frågesporter och tentor, kan vi tillämpa all denna kunskap?
Här är några exempel:

 • Handla och beräkna en budget för livsmedel,
 • Inköp av hus eller lägenhet: Beräkna de räntor med vilka pengar lånas och återbetalas.
 • Matlagning: Mäta vikter, temperaturer och blandningar.
 • DIY-kurser: Mätning av avstånd, vinklar, vikter och volymer,
 • Att ta sig runt: Beräkna avstånd, bränsleförbrukning
 • Spel: Poker, blackjack, bridge.

All matte som man lär sig i skolan har också en plats i yrkeslivet, särskilt inom försäljning, redovisning, arkitektur eller IT. Enkla övningar kan hjälpa till att lindra matteångesten när du börjar förstå vikten av matematik och siffror i ditt dagliga liv. Om det inte räcker kan du överväga att ta lektioner med en matematiklärare för att hjälpa dig att förstå siffror.

Varför är matematik viktigt?

Mattelärare guidar oss genom skolan så att vi ska förstå världen runt oss, en värld som tro det eller ej, är uppbyggd på ett eller annat sätt genom matte. Det är en värld som vilar tungt på antagandet att 1 + 1 = 2. Många yrken som tillhandahåller värdefulla tjänster, inklusive meteorologi, läkemedelsutveckling, medicinsk bildbehandling och datahantering, påverkas i hög grad av geometri, aritmetik eller algebra.

Mattestudier är därför också studier av världen. Solsystemet, vädret och klimatet, för att inte nämna kartografi, som har varit av stor betydelse i årtionden. Här är hur alla dessa matteövningar, som påträffats sedan grundskolan i läroböcker och kalkylblad, kan leda till en så stor inverkan på utvecklingen av världen. Slutligen kan du också lära dig matematik och förstå olika hälsoproblem, från en enkel medicinsk dokumentation till bildbehandling och ultraljud. Det är tack vare matematikundervisningen och den nationella läroplanen som vi har lärt oss att förstå och bättre hantera våra egna kroppar.

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

5 matematiska kluringar som fortfarande förvirrar oss

Innan vi försöker oss på några avancerade tillämpningar av matematik, måste vi först lära oss att älska ämnet. Detta kan ibland uppnås genom en matematiklärare som råkar vara särskilt begåvad eller genom lektioner som är särskilt underhållande. När det gäller matematikresurser finns det några som särskilt väcker nyfikenhet hos en mattestudent, oavsett nivå och dessa är mysterier!
Några av matematikens stora mysterier har redan lösts av stora tänkare. Andra återstår att lösa, inklusive:

 • Pyramiderna i Egypten
 • Sphinxen
 • Järnpelaren i Delhi
 • De matematiska genierna: Einstein, Newton, Poincaré, De Vinci, Archimedes, Hawking

Att lära sig matematik är dock inte så enkelt. Det är i själva verket ett språk i sig, med sin egen speciella vokabulär, hundratals formler att komma ihåg och många discipliner i form av andra vetenskapliga ämnen: fysik kemi, biologi, biovetenskap, teknik, teknik och så vidare.

matematik
Matematik är nödvändigt att kunna när vi är ute och reser. Bild: Unsplash

Man skulle behöva en djup förståelse för många områden av matematik för att kunna lösa ett av följande berömda matematikproblem:

 • De 3 gudarna
 • Dela upp en triangulär tårta
 • Katt- och råttproblemet

Matte ekvationer som förändrade historiens gång

Oavsett om du är en bra student eller en dålig student, är det säkert att du har gått igenom aritmetik och löst matematiska problem. Men bland allt som lärs ut har vissa matematiska begrepp och ekvationer fått en plats i mattehistorien som oumbärliga. Detta är särskilt fallet för följande tio, som du kanske har hört talas om från din fysik- eller matematiklärare:

 • Pythagoras sats
 • Logaritmer
 • Tyngdlagen
 • Relativitetsteorin
 • Kaosteori
 • Eulers identitet
 • Fourier-omvandlingen
 • Maxwells ekvationer
 • Den andra lagen om termodynamik
 • Schrödinger-ekvationen

Att lära sig matematik kan vara användbart när du spelar poker

Kan dina matematikklasser till exempel komma till användning när du spelar poker? Poker är inte bara ett hasardspel utan är faktiskt nära kopplat till matematik – en annan bra anledning att lära sig det! Poker kännetecknas av en mängd möjliga kortkombinationer, men också genom att lära sig att hålla huvudet kallt och hantera sina känslor.

Att förstå sannolikheten är en annan stor förmågan att ha när man spelar poker!

Målet: Att veta hur ofta vissa kombinationer av kort kommer att dras, de i din hand och de på bordet. Sannolikheter är dock inte det enda matematiska verktygt som används.
Vi kan till exempel prata om " outs " eller potodds. Och slutligen måste du vara bra på aritmetik för att kunna använda matematik i poker på ett bra sätt!

Förhoppningsvis har dessa exempel gett dig en god motivation att försöka dig på att lära dig matte!

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.