Är du den som roar dig med att konstruera matematiska ekvationer utav vardagliga problem eller får du panik så fort du ska göra en uträkning med fler än två siffror?

Matematik kan skapa ångest hos både barn och vuxna, oavsett om det handlar om att räkna ut arean på en geometrisk figur eller rita en graf. Till och med fysiker kan börja svettas när de ska genomföra komplicerade algebraiska uträkningar. Det finns till och med matematiska problem som ingen i hela världen ännu har lyckats lösa!

Matematiken finns överallt i vår vardag, och vare sig vi är medvetna om det eller inte så använder vi oss konstant av matematiska beräkningar!

Matematiken är ett kärnämne i skolan, och att det är viktigt att klara matematikkurserna för att du ska kunna komma in på den gymnasieutbildning som du vill gå.

Men matematiken är inte begränsad till matematiklektionerna i skolan! Du kanske längtar efter den dagen då du inte längre behöver lära dig om area, geometri, bråkdelar, procent, ekvationer och matematiska formler i klassrummet, men du kommer att använda dig av dina matematiska kunskaper för resten av livet, vare sig du vill det eller inte.

Genom att öva upp din problemlösningsförmåga och ditt minne samt anta en rationell och logisk approach till matematiken så kommer du märka att det går lättare och lättare att utföra matematiska uppgifter, både i skolan och i vardagen!

Matematiken finns inte bara i skolan utan överallt i våra vardagliga liv! Källa: Austris Augusts (Unsplash)
De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Pierre
5
5 (17 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,8
4,8 (6 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (13 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (6 recensioner)
Filip
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Orkina
5
5 (7 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Pierre
5
5 (17 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,8
4,8 (6 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (13 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (6 recensioner)
Filip
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Orkina
5
5 (7 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Tips för att Lösa Matematiska Uppgifter

Att lära sig olika studietekniker för att lättare lösa matematiska problem är en viktig del av matematikstudierna.

Det är bland annat därför vi ständigt övar på matematiska uppgifter i skolan - genom att träna och repetera kan vi så småningom automatisera olika metoder, vilket hjälper oss att snabbare komma fram till en lösning.

Många av uppgifterna du övar på under matematiklektionerna kommer dessutom att dyka upp på ett prov eller en tenta förr eller senare, vare sig det handlar om algebra, geometri eller andra områden inom matematiken.

Alla kan lyckas med matematiken, det gäller bara att inte ge upp när man stöter på problem, för det kommer man garanterat att göra!

När det kommer till att lösa en matematikuppgift så kan du alltid använda dig av samma grundläggande tankesätt, oavsett vilken nivå du är på. I grunden handlar det om att du är en detektiv, och att matematikproblemet är ett fall som du ska lösa.

Du får ett problem och några ledtrådar som ska leda fram till en lösning på problemet. Och för att nå dit måste du genomföra vissa nödvändiga steg, på ett noggrant och systematiskt sätt.

Det är viktigt att du hittar din metod för att kunna koncentrera dig på uppgiften. Källa: Stefan Cosma (Unsplash)

Oavsett om du lär dig matematik i skolan eller med en privatlärare så måste du lära dig nödvändiga koncept och tankesätt för att lyckas med matematikstudierna. De matematikövningar som du får hjälper dig helt enkelt att öva på dessa koncept, utan att du kanske tänker på det.

Därför är det viktigt att inte se matematikuppgifterna som onödiga upprepningar av samma sak, utan som ett sätt att repetera och automatisera viktiga matematiska metoder som gör att du snabbare kan avancera inom matematiken och lyckas med dina studier.

Tänk på att alltid:

 • lyssna ordentligt på genomgångarna,
 • läsa igenom uppgiften noga,
 • studera ledtrådarna i uppgiften,
 • dubbelkolla dina svar.

Du kan få mattehjälp av en en privatlärare i matematik för att förbättra dina matematiska förmågor och öka ditt självförtroende när det kommer till att studera matematik.

Hur Löser man Matematiska Ekvationer?

Innan man kan börja lösa en ekvation gäller det att veta vad en ekvation är för något!

En ekvation innebär att båda sidor om likhetstecknet ska ha samma värde, och att det finns en okänd variabel 'x' som vi måste räkna ut.

I skolan lär vi oss om addition, subtraktion, multiplikation och division, men det är först senare som vi stöter på matematiska uttryck som kombinerar dessa räknesätt och som kan se ut exempelvis så här:

7x + 5 = 3x - 15

Det är nu vi börjar använda oss av 'x'. Och allteftersom vi går vidare i utbildningen blir ekvationerna mer frekventa, samtidigt som svårighetsgraden ökar och det tillkommer flera olika led och uträkningsmetoder.

De här ekvationerna kommer att fortsätta dyka upp så länge du studerar matematik i skolan eller vidare på universitetet. Så det är lika bra att lära sig använda dem på en gång!

I början får vi alltid lära oss linjära ekvationer, och för att lösa dem måste du gå igenom följande steg:

 • Isolera den okända variabeln på ena sidan likhetstecknet
 • Omgruppera termerna
 • Addera, subtrahera, dividera och multiplicera
 • Skriv ner svaret

Så ekvationen 3x - 5 = - x + 2 löser du alltså på följande sätt:

 • 3x + x = 5 + 2
 • 4x = 7
 • x =  7/4

Alltså blir svaret x = 1.75.

Kom ihåg att det du gör på ena sidan likhetstecknet måste du också göra på den andra, annars kommer du inte fram till rätt svar!

Det kan också vara bra att komma ihåg att addition är motsatsen till subtraktion, division är motsatsen till multiplikation, roten ur är motsatsen till upphöjt till, och faktorisering är motsatsen till expandering (eller utveckling).

Att lösa en ekvation handlar alltid om att hitta x! Källa: Joshua Ness (Unsplash)

Ekvationer är bland de vanligaste matematiska koncept som du kommer att använda dig av i skolan. Så det gäller att du antar en praktisk approach till dem och vänjer dig vid att använda ett visst tankesätt när du ska lösa dem.

Det kan också hända att du måste skapa en ekvation utifrån ett problem som är formulerat som en text. Men den algebraiska grundprincipen är alltid densamma: du måste alltid hitta värdet på 'x'.

En viktig sak att komma ihåg är du nästan alltid måste förenkla ekvationen innan du kan göra själva uträkningen. Ju mer du tränar på att lösa olika ekvationer, desto snabbare kommer du att se strukturer och veta vilken metod du ska använda dig av. Efter ett tag så kommer du att göra det automatiskt.

Om Funktioner och Derivata

Att hantera funktioner är ett av de mer avancerade matematiska områdena som vi lär oss om i skolan. Beroende på hur långt du går i din utbildning så kan du få lära dig om polynomiala, exponentiella, logaritmiska och trigonomiska ekvationer, deras variationer och deras begränsningar.

Du får lära dig att hitta en funktions minimi- och maximipunkt, derivera funktioner och rita grafer. Det är inte en barnlek, med med rätt träning och metoder kan du nå dit!

Låt oss ta en titt på följande exempel:

f (x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 6

Funktionen f (x) är en polynomfunktion som består av 3 termer. För att lösa den här funktionen måste vi använda oss av differentiering. Den metoden kan beskrivas på följande sätt:

d/dx (a^n) = na^(n-1)

Och så här ser ekvationen ut när vi har differentierat den:

f '(x) = 3x^2 + 6x - 9

Genom att träna på både mer komplicerade och grundläggande matematiska kunskaper tillsammans med din privatlärare i matematik så når du ännu längre.

Det kan också vara en bra idé att träna med hjälp av gamla matematikprov som inte längre är hemlighetsstämplade. På så sätt kan du se ungefär vilken typ av uppgifter som kan förekomma på proven och vad du bör fokusera på. Om du exempelvis hittar en privatlärare som erbjuder mattehjälp Växjö, kan du arbeta med dessa gamla matteprov tillsammans med läraren för att på bästa sätt förbereda dig inför dina kommande mattetest.

Vart du än vill nå måste du alltid börja med ett första steg! Varför inte börja med privatlektioner i matematik? Källa: Jukan Tateisi (Unsplash)

Matematikens Olösta Problem

Utöver att lära dig matematiska formler, så lär matematiken dig också att tänka logiskt och att anta ett matematiskt synsätt när du löser olika uppgifter, både på mattekurs och i vardagen!

Medan alla mer eller mindre använder sig av matematiken i vardagen, så finns det de som ägnar hela sitt liv åt att studera matematik. Om du tillhör de senare så kanske du är intresserad av att läsa mer om matematikens olösta problem! Det finns nämligen några mysterier som ingen matematiker ännu lyckats bevisa!

Det är därför du vinner en miljon dollar om du lyckas lösa ett av följande matematiska problem:

 • Riemanns Hypotes
 • Hodges Antagande
 • Birch och Swinnerton-Dyers Antagande
 • Navier-Stokes Ekvationer
 • Yang Mills Ekvation
 • Ramsays Teorem
 • Lychrelnumren

Poincarés Antagande tillhörde också kategorin av olösta matematiska problem, men löstes av den ryske matematikern Grigori Perelmann år 2003. Men ingen brådska, det finns fortfarande 7 kvar!

Men för att ta dig an den här typen av problem måste du ha riktigt bra koll på de matematiska koncepten och tankesätten, och en exceptionellt bra problemlösningsförmåga!

Men Rom byggdes inte på en dag, och för att nå fram till målet måste man alltid börja någonstans! Och känner du att matematiken fortfarande är något som stressar dig så kan du lugna dig med att det aldrig är försent att lära sig något nytt!

Det finns alltid möjlighet att ta igen kunskaper som du kanske inte har fått med dig från grundskolan, eller att lära dig matematiska koncept som du kanske inte förstod första gången du kom i kontakt med dem.

Det är aldrig försent att lära sig matematik! Källa: Siora Photography (Unsplash)

Men även om det alltid finns vägar att gå för att komma dit du vill, så är det lättare om du redan från början är inställd på att matematiken är ett viktigt ämne, och ju mer du tränar i början, desto lättare kommer det bli att följa med i undervisningen längre fram!

Med hjälp av en privatlärare i matematik kan du träna på de delar inom matematiken som du tycker är svårast, oavsett om det handlar om huvudräkning, algebra, geometri, linjära ekvationer, funktioner, trigonometri, Pythagoras sats eller andra viktiga formler. Det finns alltid hjälp att få.

Glöm inte att för att lära dig matematik så måste du vara inställd på att lösa ett problem på ett metodiskt sätt och att du kommer att stöta på både ett och två hinder på vägen. Då gäller det bara att vara beslutsam och inte ge upp, för så småningom kommer du att nå fram till en lösning!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Sandra

Kunskapstörstig litteratur- och kulturvetare från Göteborg.