De som känner till Storbritanniens historia är medvetna om att romarna hade stort inflytande över bosättningen på ön.

Från Hadrianus mur till staden Bath kan man se det romerska imperiets påverkan än idag.

Huvudstadens namn, London, kommer ifrån dess romerska namn Londinium.

Och när det gäller själva språket?

Vid den tidpunkten existerade inte det engelska språket utan romarna talade latin.

När romarriket föll - efter att romarna ockuperat landet i nästan femhundra år - efterlämnade de inga lärare som kunde föra språkets grammatik och struktur vidare.

Vilka kom efter romarna?

Och när blev egentligen engelska ett språk?

Det här är historien om det engelska språket: hur det uppstod och varifrån dess grammatik härstammar. Har du länge funderat på att ta en engelska kurs för att förbättra din grammatik? Då är den här artikeln för dig!

Romarna efterlämnade inte mycket, bortsett från en hel del arkitektur. (Källa: Unsplash)

Angler, Jutare och Saxare

Angler, Jutar och Saxare var de som lade grunden till det engelska språket och språket sattes ihop av deras egna, närbesläktade språk.

Mer om det alldeles strax...

Redan innan 400-talet, när de tre stammarna anlände och ockuperade Britannia på egen hand (som Storbritannien kallades vid den tiden) så existerade det redan språk världen över med fullständiga grammatiska strukturer.

På den tiden var sanskrit, grekiska och latin några av de största och mest utbredda språken.

De språken härstammar alla från ett och samma urspråk, dvs. från den språkfamilj vi idag kallar protoindoeuropeiska.

Urspråkets namn har förstås tillkommit i efterhand, men man förmodar att det existerade trots att det inte finns någon skrift bevarad.

Lingvister instämmer dock i teorin om att de flesta europeiska och indiska språk härstammar från en enda källa.

Det inkluderar även de germanska språk angler och saxare talade.

Ta reda på mer om det engelska språkets stil och form genom den här artikeln. 

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Hur det engelska språket kom till

Historien om engelskan (och England) börjar ungefär 200 år efter att de germanska förfäderna bosatte sig där.

Det engelska språkets utveckling sammanfaller med etablering av England som ett självständigt land.

Anglerna, saxarna och jutarna använde alla varsitt eget, men mycket lika språk- de påminde mycket om västgermanska språk.

Man kan se bevis för engelskan språkrötter genom att titta på ord som börjar med ett tyst k, så som: knee, knife, knack och knot.

Deras individuella dialekter utvecklades i takt med att kommunikationsbehovet ökade bland de olika stammarna.

Snart blev ordet ‘English’, från namnet Angle, det ord som fick representera det språk de talade sinsemellan.

Det dröjde inte länge förrän den ö de ockuperade började kallas för ‘England’.

Det västgermanska språket hade redan ett fullständigt grammatiskt system.

Medan stammarnas språk beblandades och formades till vad vi nu kallar fornengelska, så fördes de grammatiska reglerna vidare från deras modersmål till deras andraspråk.

Storbritannien blev snart en ö av full av engelsktalare, där nya och unika fraser samt ett nytt ordförråd sprutade ut.

Vikingarna efterlämnade en hel del i England. (Källa: Unsplash)

Vikingarnas påverkan på den engelska grammatiken

Strax efter det tionde århundradet bosatte sig vikingarna i Storbritannien. De förde med sig sin kultur och sitt språk.

Det fornnordiska språkets inflytande förändrade det engelska språket ordentligt, framförallt dess grammatik.

  • Könsböjning försvann.

Från he sayeth till de moderna verbändelserna: he says, she says.

  • Ordföljden subjekt-verb omvändes för att forma frågor

I am och Am I? - den struktur som används idag.

  • Tredje person plural pronomen

De förändrades från hi, hem, hir på fornengelska till they, them, their

Oregelbundna och defekta verb

Under det engelska språkets grammatiska utveckling kunde en del verb inte följa det standardiserade konjugationsmönstret. Vissa verb kunde inte heller tillämpas med vissa predikat.

Vissa modala hjälpverb samt andra hjälpverb betraktades som defekta.

Den beteckningen kvarstår, även i dagens engelska. Enligt vissa språkprofessorer bör den benämningen utvidgas till att även omfatta oregelbundna verb.

Läs om olika grammatiksatser här.

Välkomna, Normander!

Vikingarna hade knappt bosatt sig i England och lärt sig tala engelska som andraspråk när normanderna anlände.

De franska inkräktarna förde med sig några av de största förändringarna inom den tidiga engelskans grammatik.

  • Det grammatiskt könssystemet ersattes.

Det system där olika substantiv har tilldelats ett specifik kön gav vika för det näst intill könlösa språksystemet engelskan är uppbyggt på idag.

  • Substantivändelser upphörde, förutom när det gällde pluralformer.
  • Ordföljden blev avgörande.

Inom loppet av trehundra år beblandades normandiskan och fornengelskan.

Halvvägs igenom 1300-talet hade engelskan blivit det språk vi känner till idag.

Dagens engelska är det minst germanska språket av alla de germanska språken.

Westminster English: en prestige dialekt

Navet i den engelskspråkiga utvecklingen var naturligtvis i södra England, där kungligheter och över- samt medelklassen bodde.

Westminster engelskan blev populär blev populär genom kungligt dekret eftersom kungen hade brutit sig loss från den romerska kyrkan.

Driven av monarkens preferens för den protestantiska religionen föll latin - kyrkans språk - snabbt i favör.

I takt med att engelskans popularitet ökade under 1600-talet så blev det även vetenskapens språk.

På den tiden kom ordböcker och engelska läroböcker till användning. Människor kunde lära sig mer om formell grammatik och de kunde lära sig att lära sig att läsa genom engelska böcker.

Snart talade folk i hela England engelska!

Lär dig mer om engelsk grammatik här. 

Medan engelsmännen började tala flytande engelska...

Medan England etablerade ett gemensamt språk och spred protestantiska övertygelser så fortsatte resten av Europas akademiker att undervisa i latin och likaså fortsatte elever att lära sig latin.

Vid samma tidpunkt gjorde man vissa ändringar i det latinska språkets grammatik samt dess ordförråd, möjligen för att inkludera vad vi idag skulle kalla slanguttryck och fraser.

De böcker som trycktes i England avslöjade att den engelska grammatiken var mycket lik det latinska språksystemet, bortsett från några uppenbara undantag.

På latin:

  • Det var inte möjligt för en mening att avslutas med en preposition
  • Dubbla negativ användes inte
  • Dubbla komparativ var omöjliga
  • Infinitiv kunde inte delas

Dessa grammatiska framsteg i engelskan, som inte stämde överens med det latinska språkets regler, påvisade dess språkliga avvikelser.

I Europa ansåg många att det engelska språket var underlägset det latinska språket. Man ansåg helt enkelt att det var sämre, och inte bara i jämförelse med latin utan med många andra språk, och att det behövde förbättras.

Som ett resultat av alla fördomar mot engelskans så kallade ‘underlägsna grammatik’ så mätte man kunskaperna i skriftlig engelska mot en elevs kompetens i talad engelska.

Resultaten visade att det är enklare att lära eleverna tala samt stava, men att det är mycket svårare för dem att forma skriftliga och grammatiskt korrekta meningar.

Eleverna kanske lyckades bra när det gällde den talade engelskan, men det fanns ingen universell standard att referera till gällande det engelska uttalet.

Att lära sig engelska blev med tiden mer accepterat, men man fortsatte att mäta de språkliga kunskaperna mot de skriftliga.

Det är ett olyckligt faktum att inte en enda författare från den eran kunde producera en grammatiskt korrekt text.

Till och med Shakespeare verkar ha brutit mot vissa grammatikregler i några av hans verk!

Det engelska språkets grammatik utvecklas ständigt. (Källa: Unsplash)

Den engelska grammatiken idag

Till skillnad från engelskans närmaste grammatiska kusin – frisiska- så har engelskan haft stor exponering genom århundradena.

Det innebär att flera andra språk kontinuerligt bidrar med nya ord till det engelska språkets ordförråd.

Dessutom modifierar engelsktalare världen över olika engelska ord för att hålla jämna steg med de senaste språkliga trenderna.

Kolla in vår blogg om engelska ord med flera betydelser. 

Runtom i världen så studerar människor engelska för att klara av olika språkprov.

Vissa studerar engelsk grammatik och beundrar den relativa enkelheten i meningarnas struktur och engelskans verbformer medan de arbetar sig fram emot en karriär som engelskalärare eller kanske något inom finansvärlden, där engelskan är otroligt viktig.

Andra studerar det engelska språket och analyserar dess uppbyggnad: hur fasta är egentligen språkets grammatiska regler? Kan de modifieras och moderniseras? Eller kan de helt enkelt brytas? Bytas ut?

Språk lever och de förändras ständigt. Vissa förändringar är så små att de knappt ens märks, men med tiden kommer många små förändringar att ha påverkat språket något enormt – igen.

Det engelska språkets grammatiska system genomgår förändringar i detta nu och du, som engelsktalare, är en bidragande faktor.

Om du lär dig engelska online så kan du ta del av de allra senaste grammatikövningarna.

Lyssna på modersmålstalarna för att notera de allra senaste modifikationerna i grammatiken.

Medan du utvecklar din engelska kan du tänka på de som började försöka lära sig språket för länge, länge sen. Ett helt nytt språk, utan bestämda grammatikregler och utan några läroböcker eller engelska lektioner online till hjälp. Om de klarade det - då klarar du det också!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.