Är du redo att påbörja en kurs engelska för att förbättra din engelska grammatik? Då ska du läsa den här artikeln!

Generellt sett lägger modersmålstalare inte mycket tid på att analysera hur de binder ihop olika ord för att forma en fullständig mening eller hur meningen struktureras för att uttrycka en idé, en fråga eller ett påstående.

De som lär dig engelska som andraspråk behöver dock lägga ner en del tid på att förstå varje ords funktion och hur de ska användas för att få fram en viss mening.

Med tanke på att skolåret är i full gång så är det dags för dig som lär sig engelska som andraspråk att ta en titt på de olika ordtyper som finns: hur man identifierar dem, hur de ska placeras i en mening och hur man använder dem på ett korrekt sätt.

Försök att se ordförrådet som språkets byggklossar. Det är viktigt att förstå hur de skiljer sig från varandra och var de bör placerar i en mening för att få fram ett visst budskap på ett så effektivt sätt som möjligt.

Är du intresserad av att ta engelska lektioner? Läs vidare!

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Substantiv är namngivande

Ett substantiv representerar en person, en plats eller en sak. Allt man kan röra vid, se eller tala om beskrivs genom ett visst namn: därför kan man kalla substantiv för namngivande ord.

Det finns två olika typer av substantiv: egennamn och vanliga substantiv.

Ditt eget namn faller inom kategorin egennamn. Det gäller även stadsnamn, floder, berg, med mera. Som i det här exemplet: Meet my dog, Rover.

Dog är ett vanligt substantiv eftersom det representerar någonting - ett djur. Rover tillhör snarare kategorin egennamn – det är det namn hunden tillgivits.

Egennamn skrivs alltid med stor bokstav: Namnets första bokstav är alltså större och kan därmed särskiljas från de andra bokstäverna i namnet.

Ta reda på mer om det engelska språkets stil och form.

Ord som ska skrivas med stor bokstav

  • Personers namn och titlar: Doctor Jones; Mrs. Smith; Chancellor Merkel.

I Storbritannien skriver man även The Queen med stora bokstäver, men om man talar om flera olika drottningar som regerat i England skulle man snarare säga: the queens that have ruled England – i den kontexten är ordet queens ett vanligt substantiv.

  • Man skriver dessutom viktiga händelser genom tiderna med stora bokstäver:

World War II eller the Ice Age.

Trots att även födelsedagar är viktiga så skriver man endast ordet birthday med stor bokstav om man refererar till en viss person: Here is the Birthday Boy!

  • Namn på byggnader, broar, monument och tunnlar skrivs också alltid med stor bokstav.

Vissa specifika byggnader (så som the Palace of Wesminister) skrivs också med stor bokstav medan en samling av byggnader (så som council estate eller a shopping center) inte gör det.

Pronomen som tar över substantivets plats

Om du talar om en viss person, plats eller sak i en pågående fras så finns det ingen anledning att kontinuerligt använda egennamn.

Om du använder ett pronomen istället för ett substantiv så får din text större variation och blir mer levande.

Men var försiktigt när du använder pronomen: se till så att de refererar till rätt substantiv.

Sally told her sister she should go in her place.

Den här meningen är väldigt förvirrande: vi vet inte om Sally bör gå istället för sin syster, eller om systern ska gå istället för Sally!

Meningen blir mycket enklare att förstå om vi skriver om den på det här viset:

Sally told her sister she should go in Sally's place.

Du kan lära dig mer om engelska grammatiksatser genom den här artikeln.  

Verb hänvisar till handlingar...oftast

Verb har flera olika funktioner i det engelska språket. Deras främsta uppgift är att förmedla vad som sker och vad man gör.

De kan även förmedla mentala handlingar så som thinking och liknande.

Verb beskriver ofta handlingar. (Källa: Unsplash)

Det är viktigt att vara medveten om att verb ofta indikerar när själva handlingen skedde -  eller om den fortfarande pågår/kommer att ske.

I am going to my English class – pågår här och nu

I have been to school – har redan skett

I have been studying English for three years – en kontinuerlig handling som troligen kommer att fortsätta

Verbböjningar och verbens användningsområden är bland de svåraste aspekterna att lära sig när det gäller engelsk grammatik.

Skillnaden mellan Will och Going To

Det här verbet samt verbfrasen uttrycks ofta som gonna i slang. De används ofta på samma sätt i tal, oavsett om man lär sig engelska som andraspråk eller har det som modersmål.

Trots att de liknar varandra (och trots att de båda skulle kunna översättas till “ska” på svenska) så har de olika innebörd.

I am going to take English lessons.

Man använder going to + en handling när man har planerat någonting.

I will take English courses to improve my writing skills.

När man använder will indikerar det något mer definitivt. Det indikerar att beslutet att studera engelska togs där och då.

En annan skillnad mellan de båda kan ses när det gäller förutsägelser.

I am going to pass my English course.

Den här meningen beskriver en händelse som högst troligen kommer att ske.

I will never be fluent in English! Det här är ett uttryck baserat på en åsikt.

Försök att byta plats på going to och will i de här meningarna...det fungerar inte!

Verbet will används ofta för att tala om saker vi är helt säkra på:

The sun will rise tomorrow.

Använd will när du ger löften.

Snart kommer du ha stenkoll på den engelska grammatiken – vi hjälper dig!

De som lär sig engelska som andraspåk tenderar att använda will oftare än going to eftersom det förra låter aningen mer formellt, men det fungerar alltså inte alltid.

Lär dig mer om hur den engelska grammatiken förändrats över åren.

Wanna, Gonna och Gotta

De här orden är slangformer av verben want to, going to och have to. De är otroligt populära, men de kan kännas förvirrande för de som försöker lära sig tala engelska.

I wanna learn English with a native speaker.

I'm gonna learn English online.

I gotta improve my listening skills.

De här meningarna är alla informella och skulle inte godtas i en uppsats. Då måste man skriva ut dem ordentligt. De används snarare mellan elever och vänner. Man bör undvika att använda dem i professionella sammanhang. Däremot kommer du att höra dem hela tiden i engelskspråkiga samtal. Detta är bara en av många saker du kommer lära dig om du tar en engelska kurs online eller på plats i en skola.

Adjektiv och adverb

De här orden är beskrivande ord. De tillför ett visst djup till våra meningar och hjälper oss visualisera det vi samtalar om.

Jämför följande meningar:

The girl wore a dress.

och

The tall girl wore a flowing dress.

Den första meningen ger oss tillräckligt med information för att vi ska kunna få en idé om det som beskrivs, men den andra meningen ger en tydlig bild av både subjektet och objektet.

Många av de som lär sig engelska överöser sina meningar med beskrivande ord, oavsett om i tal eller skrift.

Använd inte för många adjektiv! (Källa: Unsplash)

I en del kulturer anser man att ju fler adjektiv som används - desto bättre! Vissa lärare uppmuntrar sina elever till att använda två-tre adjektiv per substantiv, men man ska inte överdriva!

Om du använder allt för många adjektiv i alla dina meningar så kommer de att bli för långa och otydliga. Om du vill bli flytande i engelska ska du snarare fokusera på att leverera tydliga och koncisa meningar.

Adjektiv beskriver substantiv och adverb kompletterar verb.

Varför ska man beskriva verb?

Ibland behöver man beskriva på vilket sätt något utförs.

I wish to speak English fluently.

Om den här meningen inte innehöll ett beskrivande ord (ett adverb) så skulle vi inte veta exakt vad personen i fråga önskar, men tack vare att talaren inkluderar ordet fluently så vet vi att hen önskar tala flytande engelska, dvs. hen har en specifik önskan gällande kunskapsnivån.

Precis som med adjektiv så tenderar många elever att överanvända adverben.

They quickly signed up for English classes.

Den här meningen innehåller ett onödigt samt inkorrekt adverb.

Medan eleverna säkerligen ville börja studera engelska så snart som möjligt -och den informationen kan vara värdefull i sig - så passar det här specifika adverbet inte bra här. Det blir snarare ett syftningsfel.

En liten minnesregel om man funderar över om man ska inkludera ett beskrivande ord i meningen eller inte: om din idé kan uttryckas lika väl utan ett extra adjektiv eller adverb- avstå från att använda dem.

Lär dig mer om olika engelska grammatiksatser.

Prepositioner och konjunktioner

Prepositioner är de ord som beskriver ett förhållande mellan ett substantiv/pronomen och något annat ord i samma mening.

The worm ate through the apple.

There is a worm in my apple!

Through och in är prepositioner. De beskriver var masken är i förhållande till äpplet.

"The worm ate through my apple" - den här meningen innehåller en preposition. (Källa: Unsplash)

En konjunktion länkar samma två olika (men sammanhörande) idéer.

My English spelling is pretty good, but my speaking skills need improvement.

Den här meningen beskriver två idéer som relaterar till varandra och som länkas samman genom konjunktionen but.

Våra sista ord om olika ord: Determinativa pronomen

Determinativa pronomen används för att indikera mängd, ägande eller beslutsamhet. De föregår alltid substantiv.

I will sit for the IELTS exam.

They took some vocabulary quizzes.

Those are her books.

De här orden kan vara avgörande när det gäller att förstå innebörden i vissa meningar. Utan dem kan man inte veta exakt vad talaren försöker förmedla.

Om du kan lära sig att identifiera samt inkludera determinativa pronomen i ditt tal så kommer du kunna undvika flera grammatiska misstag.

Vill du fortsätta utveckla dina grammatikkunskaper? Ta en titt på fler grammatikövningar.

Lycka till!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.