En del språk runtom jorden böjer inte verb efter olika tempus för att påvisa när en handling sker. En del språk kräver inte heller att man använder en viss verbform med ett visst pronomen.

Afrikaans, skandinaviska språk och mandarin är bara ett par av de språk där verben inte ändrar form, vare sig i konjunktioner eller olika tempus.

Om man är van vid att inte behöva ändra verbformerna, oavsett vilket subjekt som ingår i meningen och vilken tidpunkt en viss händelse ägde rum, då kan det kännas ännu svårare att alltid behöva anpassa verben när man talar och skriver på engelska. Framförallt med tanke på att det finns flera olika sätt att markera tempus på inom det engelska språket.

Låt oss ta en titt på dem tillsammans. 

De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (13 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Ida
5
5 (4 recensioner)
Ida
200 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Lauk
Lauk
120 kr
/h
Första kursen gratis!
Louisa
Louisa
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Yulia
5
5 (6 recensioner)
Yulia
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (13 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Ida
5
5 (4 recensioner)
Ida
200 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Lauk
Lauk
120 kr
/h
Första kursen gratis!
Louisa
Louisa
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Yulia
5
5 (6 recensioner)
Yulia
300 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Innan vi dyker ner i ämnet

Lingvister debatterar i nuläget om olika tempus faktiskt används i det engelska språket, och i så fall, hur många?  

Låt oss ta en titt på ett par teorier innan vi dyker djupare ner i ämnet. (Källa: Unsplash)

Vissa hävdar att grammatikregler för verb är aspektformer, snarare än tempusformer, det vill säga; en annan sorts böjningskategori. 

Verb ha olika aspektformer beroende på om en handling är pågående eller avslutad.

Tempusformerna är dock mer välkända, så som presens, imperfekt, perfekt, futurum, osv.

Tempusformerna delas in i olika kategorier: dåtid, nutid, framtid, m.m. En del är mer komplicerade och specifika än andra, men totalt sett finns det 12 olika tempusformer som ofta används i talad engelska.

He studied English - ett exempel på imperfekt. 

He had sat for IELTS before traveling to England. Ett exempel på pluskvamperfekt.

She was studying for the ESOL exam when I arrived - ett exempel på progressiv imperfekt.

She had been practising her spoken English until her Esl teacher called - ett exempel på progressiv pluskvamperfekt.

Kan du identifiera verbfraserna genom deras tempusformer? 

Gör som andra språk

Vissa språk har varken tempus eller konjugationer.

Påminnelse: konjugation innebär att man ändrar verbets form för att anpassa det efter ett visst pronomen.

Som på kinesiska – det språk man oftast nämner när man ska jämföra dessa grammatiska strukturer.

I Indonesien indikerar man när en händelse eller handling skedde direkt, dvs. i början av meningen:

Igår jag går för att studera engelska. 

Imorgon jag fortsätter studera engelska.

Vi kan se att tidskonceptet förmedlas effektivt trots att verbet förblir i sin grundform.

Det är otroligt vanligt att icke-modersmålstalare använder fel verbändelser och även fel tempus när de talar engelska.  

Det beror delvis på att elever översätter direkt ifrån sitt eget modersmål; och då ord för ord. När man översätter direkt på det viset är det lätt hänt att man förbiser de grammatiska konstruktioner samt regler språket är uppbyggt på.

Att översätta från ens eget modersmål är generellt sett inget problem, förutsatt att språket delar vissa grundläggande grammatiska regler med engelskan.

Du kommer få grepp om det, förr eller senare!

Svenska och engelska har en hel del gemensamt och svenskar är generellt sett duktiga på engelska! Det finns dock mycket att lära sig och många aspekter där språken skiljer sig. Ett par grammatiklektioner skulle absolut vara användbart för att lyckas bli ännu bättre, både i skift och tal.

Varför anpassar man inte dagens engelska för att göra språksystemet enklare?

Det engelska språkets grammatiska system kan verka överflödigt för den som lär sig engelska som andraspråk - framförallt när det gäller alla olika tempus. Det finns många språk med färre tempusformer och talarna av de språken har inga problem med att förstå vem som utförde en handling, eller när.

Den engelska grammatiken ses ofta som onödigt komplicerad: varför kräver tredje person singular en annan verbform när alla andra pronomen verkar fungera utan en ändrad verbform?

Lär dig mer om hur den engelska grammatiken förändrats genom åren. 

Din engelskalärare har kanske redan berättat det här för dig, men det engelska språket är en sammansättning av flera olika språk. De språk som haft störst inflytande på engelskan är tyska och franska.

När man lär sig engelska hittar man många ord som härstammar från just de språken.

Här kan du läsa mer om engelska ord med ett flertal funktioner. 

De språkens böjningssystem kan dock vara mer komplicerade än engelskans: varje pronomen kräver olika verbändelser, oavsett vilket tempus talaren använder.

Dessutom ändras verbformen om tempus ändras - och då för att inkludera helt andra typer av ändelser. Ta reda på mer om det engelska språkets stil och form.

De goda nyheterna är att engelska verb ofta konjugerar (böjs) enligt ett visst mönster. 

Oregelbundna verb kan skapa en hel del problem eftersom de inte följer normen. Dock följer de allra flesta oregelbundna verb samma böjningsmönster, även om det inte är samma mönster som de regelbundna.

Som tur är så är listan med oregelbundna engelska verb relativt kort.  

För att sätta det i kontrast: listorna med oregelbundna spanska och franska verb sträcker sig en bra bit över hundra. De listorna är flera sidor långa.

Vill du utveckla dina engelska grammatikkunskaper? Ta en titt på ett par olika grammatikövningar. 

De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (13 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Ida
5
5 (4 recensioner)
Ida
200 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Lauk
Lauk
120 kr
/h
Första kursen gratis!
Louisa
Louisa
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Yulia
5
5 (6 recensioner)
Yulia
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (13 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Ida
5
5 (4 recensioner)
Ida
200 kr
/h
Första kursen gratis!
David
5
5 (4 recensioner)
David
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Lauk
Lauk
120 kr
/h
Första kursen gratis!
Louisa
Louisa
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Yulia
5
5 (6 recensioner)
Yulia
300 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Anledningen till varför man inte behöver tidsbeskrivningar i engelskan

Du har säkert hört din lärare säga att du bör lyssna efter ledtrådar gällande sammanhang och kontext när du lyssnar till engelska konversationer, oavsett om i det verkliga livet eller på film.

Din lärare vill att du ska utveckla både hör- och läsförståelse genom att lyssna efter olika detaljer samt genom att påpeka att kontext ger mening.

Det är inte alltid nödvändigt att inkludera tidsmarkeringar.(Källa: Unsplash)

Oavsett vad du tycker och tänker om det så har din lärare en poäng: språkets nyanser ligger inom ramen för det som skrivs eller sägs i ett visst sammanhang.

Den information man kan få genom att känna till sammanhanget kan ge ledtrådar om när handlingen sker samt modus.

Vi ska snart diskutera modus.  

Alla olika tempus är de bästa tidsindikatorerna som finns i det engelska språket. 

Reflektera över dessa tempus: dåtid, nutid, framtid. Genom att använda tempus kan talaren indikera när en händelse sker och den som lyssnar kan samla tillräckligt med information för att skapa sig en bild av tidpunkten för händelsen.

Det kanske är därför många elever nöjer sig med att endast känna till och använda just de tre formerna.

Tempusformer kan dock ge mycket mer information än så genom att erbjuda en hel del kontext:

  • Progressiv presens kan uttrycka att någonting pågår i nuläget (eller fram tills att handlingen avbröts)
  • Tempus som faller inom kategorin “continous”, så som kontinuerlig presens, kan uttrycka att någonting fortfarande pågår eller fortsätter att vara pågående.
  • Progressiv perfekt betonar resultatet av en handling.

Verbformer och tempus ger talaren/lyssnaren möjligheten att definiera tidsramarna för olika händelser och handlingar.

Modus

På engelska kan man använda olika verbkonstruktioner för att få fram olika modusformer – de ger vidare innebörd till en mening eller paragraf.

Det finns totalt 5 olika modus man kan använda, men vi kommer bara att fokusera på en av dem: konjunktiv. 

Det här en vanlig sorts formulering i det engelska språket, men den används främst i formella sammanhang. Du kanske sett någon liknande mening tidigare:

To gain fluency in the language, it is recommended that the English learner practise speaking skills daily.

Konjunktiv använder en bisats + passivum + konjunktion + huvudsats (med ett modifierat verb för att gå hand i hand med modus).

En del av de verb som ofta används inom den här typen av meningskonstruktioner är: suggest, demand, insist, recommend och ask.

Kan du skriva en mening i konjunktiv?

Lär dig mer om engelska grammatiksatser. 

Lite information om passivum

Meningar i konjunktiv inkluderar satser i passivum, så som i exempelmeningen ovan.

Vad innebär passivum? 

Den här meningskonstruktionen sätter fokus på frasens objekt snarare än frasens subjekt.

Today's English lesson was taught by Mr. Smith – passivum.

Engelskans standard meningar sätter snarare fokus på subjektet, så som:

Mr. Smith taught today's English lesson - aktivum. 

Aktivum är mycket mer direkt – det rekommenderade sättet att uttrycka sig på engelska är genom aktivum.

Tillbaka till debatten

Precis som vi nämnde i början av den här artikeln så debatterar man huruvida tempus faktiskt används i engelskan när det handlar om just verbböjningar.

Man brukar dock säga att engelskan främst använder två tempus: presens och imperfekt.

Lingvister debatterar fortfarande hur man ska se på det engelska språkets tempusformer. (Källa: Unsplash)

Faktum är att man många lingvister anser att mindre än hälften av världens språk faktiskt har tydliga tempusformer, snarare än olika former av aspekter.

Men vad spelar det för roll för dig, du som bara försöker lära dig tala språket?

Egentligen är det inte särskilt viktigt, förutom att du antagligen behöver kunna identifiera olika verbformer under olika engelskaprov.

Att utveckla språkkunskaper borde kanske egentligen handla mindre om grammatikböcker och istället mer om att tala språket så ofta och så mycket som möjligt!

Även om det helt klart är viktigt att förstå sig på den engelska grammatiken så behöver man inte känna till varenda aspekt eller regel för att kunna tala språket väl nog.

Faktum är att ju mer och ju oftare du använder språket, desto mer naturliga kommer dess grammatiska konstruktioner att kännas för dig - utan att du behöver lägga ner överdrivet mycket energi på att öva in reglerna.

Om du verkligen vill utveckla din engelska skulle vi föreslå att du fokuserar på ditt engelska uttal och på att bredda ditt ordförråd. Lär dig dessutom att använda olika ord i rätt sammanhang och utveckla goda skrivkunskaper samt god läsförståelse.

Ta dig även an ett par olika grammatikövningar ibland!  

Vilket modus står den här meningen i?

Om du inte har tid för privatlektioner via personliga möten så kan du alltid lära dig engelska online!

Våra duktiga handledare på Superprof kan hjälpa dig.

 

 

Behöver du en lärare i Engelska?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.