En del språk runtom jorden böjer inte verb efter olika tempus för att påvisa när en handling sker. En del språk kräver inte heller att man använder en viss verbform med ett visst pronomen. Afrikaans, skandinaviska språk och mandarin är bara ett par av de språk där verben inte ändrar form, vare sig i konjunktioner eller olika tempus. Därför har vi skrivit en översikt över engelskans tempusformer för att göra det lättare.

Om man är van vid att inte behöva ändra verbformerna, oavsett vilket subjekt som ingår i meningen och vilken tidpunkt en viss händelse ägde rum, då kan det kännas ännu svårare att alltid behöva anpassa verben när man talar och skriver på engelska. Framförallt med tanke på att det finns flera olika sätt att markera tempus på inom det engelska språket.

Känns det fortfarande krånligt efter denna guide kan du boka en kurs i engelska via Superprof, våra duktiga handledare kan hjälpa dig att nå dina mål. Men, låt oss nu ta en till på den engelska grammatiken tillsammans.

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Grunderna till engelskans tempus

Lingvister debatterar i nuläget om olika tempus faktiskt används i det engelska språket, och i så fall, hur många?Vissa hävdar att grammatikregler för verb är aspektformer, snarare än tempusformer, det vill säga; en annan sorts böjningskategori. Verb har olika aspektformer beroende på om en handling är pågående eller avslutad.

Engelska flaggan
I Sverige både läser och hör vi mycket engelska daligen, vilket underlättare grammatikinlärningen.

Tempusformerna är dock mer välkända, så som presens, imperfekt, perfekt, futurum, osv. Tempusformerna delas in i olika kategorier: dåtid, nutid, framtid, m.m. En del är mer komplicerade och specifika än andra, men totalt sett finns det 12 olika tempusformer som ofta används i talad engelska.

Här är exempel på de vanligaste formerna:

 • Imperfekt: He studied English.
 • Pluskvamperfekt: He had sat for IELTS before traveling to England.
 • Progressiv Imperfekt: She was studying for the ESOL exam when I arrived.
 • Progressiv Pluskvamperfekt: She had been practising her spoken english until her teacher called.

Kan du identifiera verbfraserna genom deras tempusformer? Ett bra sätt att öva kan vara att hitta engelska meningar från en text och försöka identifiera vilken tempusform de är skrivna i. Om du vil hitta sätt att öva på grammatik har vi sammanställt olika grammatikövningar i ett annat inlägg.

De 12 vanligaste tempusformerna

TempusExempel på engelska:
Simple PresentI play fotball every week.
Present ProgressiveI'm playing fotball right now.
Simple PastI played fotball last night.
Past progressiveI was playing fotball all morning.
Present PerfectI have just played fotball.
Present Perfect ProgressiveI have been playing fotball for two hours.
Past PerfectI had played fotball with my friends before mom came.
Past Perfect ProgressiveI had been playing fotball when my dad came home.
Future - Will I will play fotball tomorrow.
Future - Going to I'm going to play fotball with my friends later.
Future ProgressiveI will be playing fotball next weekend.
Future PerfectI will have played fotball by tomorrow.

Likheter och skillnader med andra språk

Vissa språk har varken tempus eller konjugationer. Som på kinesiska – det språk man oftast nämner när man ska jämföra dessa grammatiska strukturer. I Indonesien indikerar man när en händelse eller handling skedde direkt, dvs. i början av meningen:

 • Igår jag går för att studera engelska.
 • Imorgon jag fortsätter studera engelska.

Vi kan se att tidskonceptet förmedlas effektivt trots att verbet förblir i sin grundform.

Påminnelse: konjugation innebär att man ändrar verbets form för att anpassa det efter ett visst pronomen.

Det är otroligt vanligt att icke-modersmålstalare använder fel verbändelser och även fel tempus när de talar engelska. Det beror delvis på att elever översätter direkt ifrån sitt eget modersmål; och då ord för ord. När man översätter direkt på det viset är det lätt hänt att man förbiser de grammatiska konstruktioner samt regler språket är uppbyggt på.

Att översätta från ens eget modersmål är generellt sett inget problem, förutsatt att språket delar vissa grundläggande grammatiska regler med engelskan. Du kommer få grepp om det, förr eller senare!

exempel på studieteknik engelska tempus
Genom att läsa och notera tempusformer kan du själv öva på engelska grammatik.

Svenska och engelska har en hel del gemensamt och svenskar är generellt sett duktiga på engelska! Det finns dock mycket att lära sig och många aspekter där språken skiljer sig. Ett par grammatiklektioner skulle absolut vara användbart för att lyckas bli ännu bättre, både i skift och tal.

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Varför anpassar man inte dagens engelska för att göra språksystemet enklare?

Det engelska språkets grammatiska system kan verka överflödigt för den som lär sig engelska som andraspråk - framförallt när det gäller alla olika tempus. Det finns många språk med färre tempusformer och talarna av de språken har inga problem med att förstå vem som utförde en handling, eller när.

Den engelska grammatiken ses ofta som onödigt komplicerad: varför kräver tredje person singular en annan verbform när alla andra pronomen verkar fungera utan en ändrad verbform?

Din engelskalärare har kanske redan berättat det här för dig, men det engelska språket är en sammansättning av flera olika språk. De språk som haft störst inflytande på engelskan är tyska och franska, men också fornnordiska och latin. Vi har tidigare skrivit en artikel om hur den engelska grammatiken förändrats genom historien.  När man lär sig engelska hittar man många ord som härstammar från just de språken.

De språkens böjningssystem kan dock vara mer komplicerade än engelskans: varje pronomen kräver olika verbändelser, oavsett vilket tempus talaren använder.

Dessutom ändras verbformen om tempus ändras - och då för att inkludera helt andra typer av ändelser. Ta reda på mer om det engelska språkets stil och form. Något som kan vara svårt är engleska ord med ett flertal olika funktioner.

De goda nyheterna är att engelska verb ofta konjugerar (böjs) enligt ett visst mönster, och därmed är relativt regelbundna.

Oregelbundna verb kan skapa en hel del problem eftersom de inte följer normen. Dock följer de allra flesta oregelbundna verb samma böjningsmönster, även om det inte är samma mönster som de regelbundna. Det och mer kommer du lära dig, om du väljer att ta en engelska kurs distans eller på plats på en skola.

Som tur är så är listan med oregelbundna engelska verb relativt kort. För att sätta det i kontrast: listorna med oregelbundna spanska och franska verb sträcker sig en bra bit över hundra. De listorna är flera sidor långa.

Anledningen till varför man inte behöver tidsbeskrivningar i engelskan

När du tagit en kurs engelska, har du säkert hört din lärare säga att du bör lyssna efter ledtrådar gällande sammanhang och kontext när du lyssnar till engelska konversationer, oavsett om i det verkliga livet eller på film.

Din lärare vill att du ska utveckla både hör- och läsförståelse genom att lyssna efter olika detaljer samt genom att påpeka att kontext ger mening. Oavsett vad du tycker och tänker om det så har din lärare en poäng: språkets nyanser ligger inom ramen för det som skrivs eller sägs i ett visst sammanhang.

Den information man kan få genom att känna till sammanhanget kan ge ledtrådar om när handlingen sker samt modus. Vi ska snart diskutera modus.

Studiematerial engelska tempus
Det finns mycket olika material för dig som vill jobba på din engelska grammatik.

Alla olika tempus är de bästa tidsindikatorerna som finns i det engelska språket.

Reflektera över dessa tempus: dåtid, nutid, framtid. Genom att använda tempus kan talaren indikera när en händelse sker och den som lyssnar kan samla tillräckligt med information för att skapa sig en bild av tidpunkten för händelsen.

Det kanske är därför många elever nöjer sig med att endast känna till och använda just de tre formerna. Tempusformer kan dock ge mycket mer information än så genom att erbjuda en hel del kontext:

 • Progressiv presens kan uttrycka att någonting pågår i nuläget (eller fram tills att handlingen avbröts)
 • Tempus som faller inom kategorin “continous”, så som kontinuerlig presens, kan uttrycka att någonting fortfarande pågår eller fortsätter att vara pågående.
 • Progressiv perfekt betonar resultatet av en handling.

Verbformer och tempus ger talaren/lyssnaren möjligheten att definiera tidsramarna för olika händelser och handlingar.

Modus

På engelska kan man använda olika verbkonstruktioner för att få fram olika modusformer – de ger vidare innebörd till en mening eller paragraf. Det finns totalt 5 olika modus man kan använda, men vi kommer bara att fokusera på en av dem: konjunktiv.

Det här en vanlig sorts formulering i det engelska språket, men den används främst i formella sammanhang. Du kanske sett någon liknande mening tidigare:

 • To gain fluency in the language, it is recommended that the English learner practise speaking skills daily.

Konjunktiv använder en bisats + passivumkonjunktion + huvudsats (med ett modifierat verb för att gå hand i hand med modus).

En del av de verb som ofta används inom den här typen av meningskonstruktioner är: suggest, demand, insist, recommend och ask. Kan du skriva en mening i konjunktiv?

Om du tycker att detta låter komplicerat är du inte ensam. Vi har satt samman en guide så du kan lära dig mer om engelska grammatiksatser.

Lite information om passivum

Meningar i konjunktiv inkluderar satser i passivum, så som i exempelmeningen ovan. Vad innebär passivum?

Den här meningskonstruktionen sätter fokus på frasens objekt snarare än frasens subjekt.

 • Today's English lesson was taught by Mr. Smith – passivum.

Engelskans standard meningar sätter snarare fokus på subjektet, så som:

 • Mr. Smith taught today's English lesson - aktivum.

Aktivum är mycket mer direkt – det rekommenderade sättet att uttrycka sig på engelska är genom aktivum.

Mer information om engelskans olika tidsformer

Precis som vi nämnde i början av den här artikeln så debatterar man huruvida tempus faktiskt används i engelskan när det handlar om just verbböjningar. Man brukar dock säga att engelskan främst använder två tempus: presens och imperfekt.

Faktum är att man många lingvister anser att mindre än hälften av världens språk faktiskt har tydliga tempusformer, snarare än olika former av aspekter. Men vad spelar det för roll för dig, du som bara försöker lära dig tala språket?

Egentligen är det inte särskilt viktigt, förutom att du antagligen behöver kunna identifiera olika verbformer under olika engelskaprov. Vi har skrivit mer om att utveckla språkkunskaper, och egentligen borde kanske egentligen handla mindre om grammatikböcker och istället mer om att tala språket så ofta och så mycket som möjligt!

Även om det helt klart är viktigt att förstå sig på den engelska grammatiken så behöver man inte känna till varenda aspekt eller regel för att kunna tala språket väl nog.

Faktum är att ju mer och ju oftare du använder språket, desto mer naturliga kommer dess grammatiska konstruktioner att kännas för dig - utan att du behöver lägga ner överdrivet mycket energi på att öva in reglerna.

Vill du förbättra dina språkkunskaper föreslår vi att du fokuserar på ditt engelska uttal och på att bredda ditt ordförråd. Lär dig dessutom att använda olika ord i rätt sammanhang och utveckla goda skrivkunskaper samt god läsförståelse. Du kan även läsa fler tips om hur du kan utveckla din engelska.

Om du inte har tid för privatlektioner via personliga möten så kan du alltid lära dig engelska online.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.