För att bättra på vår fysisk så tränar vi våra kroppar.

Att göra grammatikövningar kommer inte att förbättra din fysik, men det kommer att bättra på din stryka och förmåga vad gäller det engelska språket. Har du länge funderat på att ta en språkkurs engelska för att förbättra din grammatik, då är den här artikeln för dig!

Innan vi sätter igång med våra grammatikövningar så behöver vi förstå vad det hela handlar om: vad är egentligen grammatik?

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (26 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (16 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (7 recensioner)
Saga
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (14 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,7
4,7 (3 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (26 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (16 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (7 recensioner)
Saga
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (14 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,7
4,7 (3 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

En generell definition av engelsk grammatik

Grammatik är ett strukturellt regelsystem som avgör hur fraser, satser och ord sätts samman, dvs. hur ett språk ska brukas för att det ska anses vara korrekt.

Lär dig mer om engelska grammatiksatser i vår artikel. 

Även om den här definitionen ger en viss överblick av vad grammatik innebär så är det ingen detaljerad förklaring. Termen täcker flera olika och komplicerade språkaspekter.

Vad är definitionen av grammatik? (Källa: Unsplash)

Begreppet inkluderar flera olika områden:

  • Fonologi – vetenskapen om det talade språkets ljudstruktur.
  • Morfologi – vetenskapen om ord, hur de formas och hur de förhåller sig till andra ord.
  • Syntax – det regelsystem som avgör hur meningar ska struktureras. Mer specifik: ordföljd och skiljetecken.
  • Fonetik – vetenskapen om de mänskliga talljuden.
  • Semantik – det vetenskapliga studiet av språklig betydelse.
  • Pragmatik - läran om språkets användning samt hur kontext ger mening.

Såvida du inte planerar en karriär inom lingvistik med en specialisering i det engelska språket så behöver du egentligen bara koncentrera dig på syntax och fonetik.

Du kanske vill kika lite närmare på pragmatik också. Din engelsklärare har säkert sagt åt dig att försöka uppmärksamma kontexten när du läser engelska böcker eller lyssnar till engelskt tal. Kontext är otroligt viktigt om man ska kunna förstå helheten.

Precis så som en personlig tränare skulle uppmuntra dig att fokusera på en viss rörelse för att träna en viss muskelgrupp så kan engelsklärare arbeta likadant, fast med olika grammatikövningar och språkområden. De grammatikövningar som finns inkluderade i den här artikeln fokuserar på olika områden så att vi kan hjälpa dig utveckla din engelska rent generellt sett. Snart talar du engelska som ett riktigt proffs!

Problemet med predikat

Lingvister och grammatiker finner predikat problematiska. Det verkar pågå en debatt gällande exakt vad ett predikat är för något.

Vissa anser att predikat är en eller två huvuddelar av en mening.

Andra tycker att predikat är huvudverbet samt hjälpverben i en mening (om något/några).

Oavsett om man identifierar dem som verb eller predikat så verkar dessa delar av själva talet vara det svåraste att förstå för de som lär sig engelska som andraspråk.

Vilken sats ska man använda när man beskriver en pågående handling? Och vilken ska man använda om handlingen redan är avklarad? Och vilken verbform ska man används för att beskriva faktum som generellt sett anses vara sanna?

Medan du lär dig engelska så kommer du behöva lära dig att skilja på, samt identifiera olika verbformer. Framförallt om du har tänk att genomföra något större språkprov i slutändan.

Most of the students in my English classes are female.

Presens används för att uttrycka fakta, fakta som generellt sett är sanningsenlig.

I scored well on the ESOL exam.

Imperfekt används för att uttrycka en avslutad handling i det förflutna.

I am going to my business English class.

Den här meningsstrukturen skapar en pågående handling (den kallas ibland för kontinuerlig).

Man kan se att många av de elever som studerar engelska har svårt att särskilja going to – vilket signalerar ‘på väg i en viss riktning’ i jämförelse med ‘going to’ som signalerar en avsikt.

Det finns dock ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaden mellan dem: om ‘going to’ följs av ett annat verb så signalerar det verbet en avsikt. Om det inte efterföljs av något annat verb så påvisar det en pågående handling.

Hur man producerar en negativ mening

Föreställ dig att du fick ett lägre betyg i engelska än väntat...du kanske har missat en del lektioner?

Att göra en mening negativ är inte alltid lika lätt som att inkludera ett not i meningen.

Framförallt inte när det gäller de mer invecklade verbkonstruktionerna. Då är det viktigt att man sätter negationen på rätt plats.

I did not score well on my Esol exam.

Här står hjälpverbet innan negationen ‘not’. Verbet ‘to score’ böjs inte; det behåller sin naturliga form.

I am not going to my business English class.

För att skapa en negativ mening där handlingen är pågående så behöver man endast lägga till ‘not’ mellan hjälpverbet och det dynamiska verbet.

Man tjänar på att öva på den här delen av den engelska grammatiken! Även om varje verbform har olika böjningar och även om det kan vara komplicerat att använda negationer i tal och skrift (framförallt om meningen innehåller ett oregelbundet verb) så är det otroligt användbart att veta hur meningarna ska konstrueras.

Ta reda på mer om det engelska språkets stil och form i den här artikeln. 

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (26 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (16 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (7 recensioner)
Saga
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (14 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,7
4,7 (3 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (26 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (16 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (7 recensioner)
Saga
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (14 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,7
4,7 (3 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Meningar, ordföljd och konjunktioner

Det verkar vara en ny trend att producera överdrivet långa meningar, överfyllda av konjunktioner och beskrivningar. Framförallt i den amerikanska engelskan.

Lightning eller lightening? Vilket ord hör ihop med bilden?

Även om många följer de regler som gäller angående ordföljd så bryter många mot grammatikregler som angår meningskonstruktioner och konjunktionsanvändning.

Om man vill tala flytande engelska är det fördelaktigt att använda kortare och koncisa meningar med ett så lågt antal adjektiv och adverb som möjligt.

Ibland kan det vara bra att dela upp en mening i två. Då blir den både kortare och enklare att förstå. Försök dessutom undvika att använda samma ord flera gånger om i samma mening eller paragraf, det kommer att låta mycket bättre.

Har du koll på hur man använder olika tempus?

Grammatik för elever med engelska som andraspråk: använd skiljetecken

A woman without her man is nothing.

Den här meningen kan ha flera olika innebörder, beroende på hur interpunktionstecknen används.

A woman, without her man, is nothing.

På det här viset föreslår meningen att kvinnor måste ha en man vid sin sida för att ha något värde.

A woman: without her, man is nothing.

Genom ett kolon och ett kommatecken föreslår meningen att mänskligheten inte har något värde utan kvinnan.

Interpunktionstecknen har helt klart en viktig inverkan på hur man tolkar språket.

Konstigt nog så talar man sällan om hur viktigt det är att använda skiljetecken.

Ett skiljetecken som ofta används på fel sätt är apostrofen.

I'll buy this toy for my cat's.

Den här meningen innehåller två apostrofer. Den ena används på ett korrekt sätt och den andra på ett inkorrekt sätt.

Vet du vilken som är vilken? Om du är osäker, så kan du ta en kurs engelska för att bättra på dina kunskaper.

Interpunktionstecken används ofta på fel sätt. Därför bör engelskakurser och engelskalärare inkludera fler lektionstillfällen där man går igenom tecknens användningsområden samt deras funktioner. Det är viktigt att kunna använda dem på ett effektivt sätt.

Om du läser en engelska kurs distans så kan du säkerligen hitta flera användbara hemsidor där du kan öva på att sätta ut olika skiljetecken.

Har du någonsin övervägt att delta i en online-kurs i engelska?

Att använda rätt ord

Det luriga med engelskan är att många engelska ord låter exakt likadant! Vissa stavas till och med på samma sätt.

Det är viktigt att använda rätt ord i rätt sammanhang. (Källa: Unsplash)

Oavsett om det gäller homofoner, homonymer eller homografer så är det viktigt att komma ihåg att de flesta ordpar inte delar samma innebörd.

Ta en titt på vår artikel om ord med flera innebörder.

Effect och affect är två bra exempel på det. Ta en ordentlig titt på deras olika innebörder så blandar du inte ihop dem nästa gång. Man kan säga att den ena uttrycker sig utåt medan den andra fungerar inåt.

My English pronunciation will ______ my TOEFL score.

Vilket ord ska du använda här: effect eller affect?

Affect används generellt sett som ett verb: your pronunciation will affect your exam score.

Effect kan fungera både som ett substantiv eller verb, men används främst som ett substantiv. Precis som i den här meningen:

The effect of listening to spoken English on your language skills cannot be measured.

Är du redo för ännu en utmaning?

Those studying English as a second language could stand a ___________ of their vocabulary coursework.

Ska du använda lightening här? Eller lightning?

Om du väljer att använda det senare alternativet så föreslår meningen att en blixt ska slå ner i alla elevers ordböcker och anteckningsblock.

Ta reda på vilka ord folk oftast blandar ihop så att du kan undvika att göra det samma.

De bästa grammatikövningarna

Ibland kanske det känns svårt att du behöver jobba så hårt för att förstå dig på de engelska grammatikreglerna medan modersmålstalarna får så mycket av det gratis under uppväxten. Men kom ihåg att du talar två språk!

Se till att använda din engelska så ofta som möjligt - på så sätt kommer du att utvecklas snabbare.

Oroa dig inte över om ett visst ord är en preposition, ett verb eller ett pronomen, utan prata på bara!

Det spelar ingen roll vilken kategori ett visst ord tillhör så länge du gör ditt bästa och så länge du kan göra dig förstådd!

Följ de här råden om du vill lyckas: lär dig så mycket som möjligt, tro på dig själv och tala så ofta du bara kan.

Om du följer de här råden så kommer du snart att nå dina mål.

Lär dig mer om hur den engelska grammatiken förändrats genom åren i den här artikeln.

Lycka till!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.