Käre elev,

Vi vet alla hur svår den engelska grammatiken kan vara. Det engelska ordförrådet är ibland ännu svårare!

Det är därför vi erbjuder ännu en liten lektion i engelska gällande ord med ett flera betydelser.

Med tanke på hur flitig du är när handlar om att lära sig mer om engelsk grammatik så är vi säkra på att du redan vet allt om homografer - ord som skrivs på samma sätt, men uttalas på olika sätt.

Den här artikeln handlar inte om homografer, homonymer eller homofoner, men det kan vara bra att känna till vad de olika kategorierna refererar till.

Så vad menar vi när vi säger att vissa ord kan ha flera funktioner? Läs vidare för att ta reda på svaret!

De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Before och After

De här orden indikerar en tidpunkt och kan tillhöra en av tre olika ordkategorier, beroende på var i meningen de placeras.

Before och After kan tillhöra olika ordkategorier, beroende på hur de används. (Källa: Unsplash)

Before I enrol in further English courses, I want to see if I can learn English online.

I will call you after I finish my reading comprehension exercise.

När before/after föregår eller följer den sats de är beroende utav så blir de konjunktioner.

Om de å andra sidan står innan ett substantiv eller ett pronomen så blir de prepositioner, som i följande meningar:

I will sit for the English exam before Jack will.

I want to enroll in business English courses in Stockholm after I pass my English exam.

Sist men inte minst: när orden används oberoende av någon annan sats och utan pronomen och substantiv så blir before/after adverb istället. De är luriga på det viset!

I have chatted with native English speakers before.

Har du någonsin sagt något liknande?

Before beskriver när ni talade och därför blir det ett adverb.

Här är ett annat exempel med after istället:

Someone on the bus kept sneezing. Shortly after, I began to feel sick.

Kan du komma på ett par olika exempel där before/after tillhör var och en av de olika kategorierna?

Lär dig mer om engelska grammatiksatser.

Substantiv som adjektiv

Du lärde dig säkerligen hur man förvandlar ett adjektiv till ett adverb under dina grundläggande engelskalektioner. Även om det också kan ses som en typ av dubbelfunktion så är det inte vad den här artikeln handlar om.

Att lägga till suffixet –ly på ett adjektiv förvandlar ordet tillräckligt mycket för att det ska kunna klassas som ett självständigt ord med en egen funktion.

Den typen av ord passar dock inte in i den kategorin vi diskuterar här idag. Precis som homonymer så stavas de på samma sätt och har samma uttal, men till skillnad från homonymer så behåller de fortfarande samma mening. Homonymer innebär alltså även att ordets betydelse förändras.

Are you an English learner or an ESL teacher?

I den här meningen fungerar både English och ESL som adjektiv, trots att de generellt sett är substantiv. I den här meningen beskriver de här orden både läraren och eleven.

Adjektiv som substantiv

Om substantiv kan beskriva andra substantiv så kan även adjektiv fungera som substantiv.

Students of English as a second language participated in feeding the homeless.

Homeless används tradtionellt sett som ett adjektiv och för att beskriva en person som inte har något hem, men i det här fallet refererar ordet till alla som inte har något hem.

Tumregeln är att om man kan sätta en artikel framför ett adjektiv - då kan det fungera som ett substantiv också! På det här viset, till exempel:

The English are proud of their writing skills.

Det är underförstått att uttryck som använder adjektiv som substantiv står i plural. Det är därför meningen även inkluderar their, dvs. tredjeperson - pluralform.

Ta reda på mer om det engelska språkets form och stil genom att läsa den här artikeln.

De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Verb med dubbel funktion

Om det finns någon riktigt lurig ordklass i engelskan så är det verb!

Vissa ord kan vara lika varandra. (Källa: Unsplash)

Som om att det inte redan vore svårt nog att lära sig alla olika verbformer samt hur man använder regelbundna eller oregelbundna verb....

Verb kan dessutom tillhöra olika kategorier, så som modala hjälpverb, bindeverb, transitiva verb, intransitiva verb, m.m., beroende på hur de används.

Alla verb kan förstås förvandlas på olika sätt, men det är viktigt att studera hur man förvandlar dem och hur de är menade att användas.

Sean looked at his English writing assignment for a long time.

I den här meningen gör Sean någonting i detta nu, han utför en aktiv handling. Därför blir verbet look ett så kallat action verb  (dynamiskt verb) i det här sammanhanget.

Sean looked so good during the English practice class!

Här utför inte Sean någon handling utan verbet look binder ihop Sean med ordet good.

Här kommer en lista på ett par olika verb som antingen kan fungera som både bindeverb och dynamiska verb:

 • taste
 • like
 • appear
 • become
 • feel
 • grow
 • look
 • taste
 • smell
 • turn

Kan du komma på ett par meningar där de ovanstående verben fungerar som bindeverb  och/eller dynamiska verb?

När du väl talar engelska spelar det förstås ingen roll hur du använder verben, så länge du använder dem på ett korrekt sätt. Det är dock bra att vara medveten om att de kan ha olika funktioner.

Transitiva och intransitiva verb

Du lärde dig förmodligen att det engelska språket är baserat på ett visst meningsformat: subjekt-verb-object. Engelskan är ett så kallat SVO-språk, precis som svenskan. Det kan man se genom att titta på meningen “Jag gillar dig” (subjekt-verb-objekt), till exempel.

Något du kanske inte är medveten om är däremot att verben kan vara transitiva, vilket innebär att de kan ha ett direkt objekt.

Skillnaden mellan de här två verbkategorierna handlar om deras förmåga att interagera med objekt.

The difference between these two types of verbs are their ability to act on objects.

Alan practises his English language skills every day.

Att övapractise, är ett transitivt verb eftersom att det har ett direkt objekt: language skills.

Sheila slept through her spoken English class.

Slept är ett intransitiv verb eftersom det inte har något objekt.

Det enklaste sättet att ta reda på om ett verb är transitivt eller inte är genom att ställa frågorna What? eller Who?  efter att man tagit sig förbi subjektet och verbet i meningen.

Sheila slept what? - den här meningen är helt klart inte korrekt, därför måste slept vara ett intransitivt verb.

Var dock medveten om att vissa verb kan vara både transitiva eller intransitiva, beroende på hur de används.

Tony demonstrated his proficiency in English for Business.

Cathy demonstrated at the protest.

Vilket verb är transitivt?

Om du tar en titt i The Oxford English Dictionary så kan du hitta en lista med de verb som kan/inte kan ha ett direkt objekt. Du kan även kika i din egen ordbok hemma.

Det ultimata ordet för att ändra ordfunktioner: Up

Vi tar den här biten på engelska - så här kan ordet up användas:

 • At a meeting, why does a topic come UP?
 • Why do we speak UP, stand UP, and put UP or shut UP?
 • Why are politicians UP for election?
 • Why is it UP to the secretary to write UP the meeting minutes?
 • We ring UP our friends, brighten UP a room, polish UP the silver, warm UP the leftovers and clean UP the kitchen.
 • We lock UP the house and fix UP the old car.

Det här lilla ordet med sina två bokstäver har (som du kan se) fler innebörder och funktioner än de allra flesta orden i det engelska ordförrådet.

I engelska ordböcker står up skrivet som ett adverb, ett adjektiv, en preposition och ett verb.

Om du vill veta mer om hur ordet används kan du ta en titt i din egen ordbok.

Debattfråga: Behöver man verkligen fördjupa dig i den engelska grammatiken?

De som lär sig engelska som ett modersmål lär sig språket genom att härma de vuxnas munrörelser och ljud. Barn reflekterar aldrig över grammatiken förrän de börjar skolan och börjar skriva uppsatser, med mera.

Man behöver inte veta hur en motor fungerar för att kunna köra bil. (Källa: Unsplash)

När de yngre barnen börjar skolan och behöver utveckla sitt modersmål brukar lärare och föräldrar fokusera på korrekt uttal samt läsförståelse och stavning. Själva språkinlärningen sker dock hela tiden och oftast utan att barnen ens inser det.

De som lär sig engelska som andraspråk dyker dock rätt ner i grammatiken under sina engelskalektioner. Men i vissa delar av världen får inte eleverna chans att utveckla sina engelska grammatikkunskaper.

Hörförståelse utvecklas egentligen främst genom att eleven arbetar självständigt och hänger sig åt att utveckla de färdigheter som krävs för att förstå det engelska språket utan några större problem.

Man behöver inte förstå hur en motor fungerar för att kunna köra bil. Så är det bara.

Du behöver antagligen inte veta om ett verb är transitivt eller intransitivt för att bli flytande i engelska, för att utveckla din hörförståelse eller för att lära sig stava. Men det är viktigt att kunna använda verben på rätt sätt.

Om ordförrådet är språkets byggklossar, då måste grammatiken vara den struktur som håller det samman.

Det kanske inte är nödvändigt att veta att vissa ord har fler funktioner än andra för att kunna tala flytande och korrekt engelska, men om du vill bygga vidare på dina engelskkunskaper så är det viktigt att förbättra alla olika områden. Allt hänger ihop.

Ta även reda på hur den engelska grammatiken förändrats genom åren...

Lycka till!

 

Behöver du en lärare i Engelska?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.