Alla djur kommunicerar, men det är bara människor som använder mer än ett individuellt ljud. Vi binder ihop olika ljud i komplexa mönster som skapar mening, både bokstavligen och underförstått, genom den kontext ljuden används i.

Den direkta innebörden är vad orden eller meningar representerar i sig, medan den indirekta innebörden kan framföras via ordval, ton och kroppsspråk.

Alla mänskliga språk har en viss struktur och enkelt sett så kan man säga att ett språk definieras av dess kommunikationsregler. Med andra ord: dess grammatik.

Sir William Jones var den första att upptäcka hur olika språk och deras skriftsystem följde ett visst mönster. Det skedde någon gång under 1780-talet medan han analyserade latin, grekiska och sanskrit. Han ansåg att grammatiksystemen som brukades var fullständiga inom samtliga språkområden.

Grammatiken har förstås utvecklas de senaste tretusen åren, men den har inte förbättrats eller försämrats. Den har helt enkelt bara förändrats.

I den här artikeln kommer vi dock att fokusera på just det engelska språket. Låt oss ta reda på hur det har utvecklats genom tiderna och hur globaliseringen påverkar det engelska språket nu idag.

På vår upptäcktsfärd kommer vi även ta en titt på de mer kluriga aspekterna av engelsk grammatik och det engelska ordförrådet.

Grammatik förändras - men bara till en viss nivå. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Steg ett: Olika språkområden och hur man använder dem

Du som lär dig engelska som andraspråk: se till att studera varje ords funktion och mening och hur de bidrar till de idéer du försöker förmedla.

Om vi försöker se själva ordförrådet som språkets byggklossar så är det viktigt att förstå hur byggklossarna skiljer sig åt och hur de ska arrangeras för att fungera så effektivt som möjligt.

Substantiv är namngivande ord

Allt du kan se, röra eller tala om har ett tilldelas ett namn.

Substantiv kan höra tillhöra olika kategorier: egennamn (proper nouns) eller vanliga substantiv (common nouns)

Ditt eget namn är ett substantiv inom kategorin egennamn, till exempel. Det gäller även berg, byggnader, tunnlar och monument. Egennamn samt titlar skrivs alltid med stor bokstav. Det är därför Englands drottning kallas The Queen, till exempel. Varje doktor från ett engelsktalande land tilltalas Doctor på engelska, eller Dr., och lärare tilltalas vid Mr., Mrs., Miss, Master eller Mistress.

Viktiga monument skrivs med stor bokstav, likaså. The Ice Age var för länge sedan, men det finns överlevare från World War II som lever än idag.

Verb eller predikat

Verb har många funktioner i det engelska språket, men deras främsta funktion är att beskriva handlingar.

Verb kan dessutom beskriva mentala aktiviteter, så som att tänka (thinking) eller så kan de representera ett visst tillstånd.

Verbböjningar kan vara ibland det svåraste att lära sig för de som studerar engelska som andraspråk, framför allt för de elever vars modersmål inte inkluderar några verbböjningar överhuvudtaget.

Bortsett från verbböjningar så kan det även vara otroligt svårt att veta hur man verbens ändelser ska se ut i förhållande till meningarnas pronomen eller substantiv. Det är en särskilt stor utmaning för de som lär sig engelska som andraspråk.

Det engelska språket består av 12 olika, vanliga verbformer för att indikera om en handling pågår, om den ännu kommer att ske eller om den redan har skett. Utöver det finns det fyra specialformer som endast används inom vissa specifika grammatiska konstruktioner.

Adjektiv och adverb

Dessa ord är de beskrivande orden. De tillför ett visst djup till vår kommunikation och hjälper oss visualisera det vi talar om.

Curious, he chewed his food thoughtfully as he pondered the question.

Den här meningen består av beskrivande ord, både till ett substantiv och ett verb.

Kan du identifiera dem?

Det kan vara bra att använda beskrivande ord för att uppnå god kommunikation, men som man brukar säga: ta inte för mycket av det goda.

Många av de som lär sig engelska brukar trycka in allt för många beskrivande ord i sina meningar, vilket kan låta konstigt för modersmålstalarna.

Kom ihåg: Att överösa folk med beskrivningar kan få meningarna att kännas långa och osammanhängande samtidigt som ditt språk antagligen blir mindre flytande och avslappnat. Låt inte beskrivningarna göra din kommunikation otydlig.

Prepositioner och konjunktioner

Prepositioner är ord som beskriver ett förhållande mellan ett substantiv/pronomen och något annat ord i meningen.

My English books are behind my computer. (Behind)

My books are on my desk. (On)

Konjuktioner länkar samman ord och satser.

My reading comprehension is good but my listening skills are poor.

Båda dessa idéer relaterar till personens kunskaper i engelska. De länkas samman av en konjuktion (but). 

Vissa ord har flera meningar eller grammatiska funktioner. (Källa: Unsplash)

Steg 2: Ord med dubbla funktioner

Vi vet alla hur svår den engelska grammatiken kan vara, men det engelska ordförrådet kan ibland vara ännu lurigare!

Till exempel:

Orden before och after var kanske några av de ord du lärde dig allra först. Men visste du att de kan ha tre olika funktioner, beroende på vart i meningen de står?

  • När de föregår eller följer den sats de är beroende av så är de konjunktioner.
  • När de står innan ett substantiv eller pronomen så är de prepositioner.
  • När de används självständigt och utan pronomen eller substantiv så anses de vara adverb.

Kan du komma på några meningar där orden before och after fyller dessa tre olika funktioner?

Adjektiv som substantiv

Om substantiv kan fungera som adjektiv kan även adjektiv fungera som substantiv.

The rich should help the poor.

Orden rich och poor används normalt sett som adjektiv, men i det här fallet används de för att benämna en stor grupp av befolkningen.

Kom igår att substantiv är namngivande.

Normalt sett fungerar ett adjektiv som ett substantiv om man sätter en artikel framför adjektivet.

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sharmila
4,8
4,8 (14 recensioner)
Sharmila
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hana
5
5 (27 recensioner)
Hana
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (17 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (15 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Tomas
4,8
4,8 (5 recensioner)
Tomas
225 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Angelica
4,9
4,9 (5 recensioner)
Angelica
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussam
5
5 (7 recensioner)
Hussam
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
5
5 (8 recensioner)
Saga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Steg 3: Grammatiska satser

Elever med ett annat modersmål än engelska behöver lägga mycket tid på att fundera över hur man strukturerar meningar på ett så effektivt sätt som möjligt när det gäller engelskan.

De som har engelska som modersmål lär sig grammatiken genom att använda språket i vardagen, vilket innebär att de har ett bra grepp om grammatiken redan innan de påbörjar sin grundskoleutbildning.

Nu är det din tur att komma ikapp!

 Prepositionsfras

En preposition är ett ord som uttrycker förhållandet mellan två ord, normalt sett ordet före och ordet efter själva prepositionen.

För de som lär sig engelska som andraspråk så kan det vara svårt att få grepp om prepositionerna och deras funktioner. Det kan kännas utmanande att lära sig använda dem på rätt sätt, både i tal och skrift.

Men övning ger färdighet!

De fyra vanligaste satsformerna:

  • Huvudsats (the independent clause)
  • Bisats (the dependent clause)
  • Relativsats (the relative clause)
  • Konditionalsats (the conditional clause)

En grammatik sats är generellt sett en grupp ord som består av minst ett subjekt och ett verb.

Bortsett från det så behöver man en mer ingående förklaring för att kunna känna igen de olika satserna och förstå sig på hur de ska användas.

Steg 4: De bästa grammatikövningarna

Det kommer inte dröja länge innan du upptäcker hur mycket dina kunskaper i engelska har förbättrats - och allt tack vare din ökade förståelse för den engelska grammatiken!

Olika verb böjs på olika sätt

Öva in hur olika verb böjs och försök att lägga det på minnet - framförallt de vanligaste och de oregelbundna!

Meningsstruktur

För att tala flytande engelska bör du använda korta men koncisa meningar med endast ett fåtal adjektiv och adverb.

De regler som hör ihop med ordordningen kan vara komplicerade. För att bli flytande i engelska behöver du öva in förordningarna och använda dem i både tal och skrift.

Glöm inte skiljetecken

Konstigt nog brukar man inte tala om vikten av korrekta skiljetecken på engelskalektionerna.

Med tanke på att många använder skiljetecken på ett felaktigt sätt så borde den engelska läroplanen fokusera lite mer på skriftliga aspekterna av språket också. Det är viktigt att kunna använda dem på rätt sätt.

Om du håller på att lära dig engelska online på egen hand, eller om du läser en engelska kurs distans, så finns det (som tur är!) en hel del resurser att ta till hjälp.

Att använda rätt ord

Det som är så svårt med de engelska orden är att så många av dem låter exakt likadant! Vissa av dem stavas till och med likadant.

Effect och affect är bara ett av många exempel. Se till att titta efter i en ordbok så förstår du att skillnaden mellan dem är stor - så försök att inte blanda ihop dem.

Affect används vanligtvis som ett verb.

Effect kan fungera både som ett substantiv eller ett verb, men används främst som ett substantiv.

 

Steg 5: Det bästa sättet att utveckla din engelska

Om du verkligen vill utveckla din engelska så ska du, utöver att ta en kurs engelska online eller på plats på en skola,  se till att använda språket så mycket och så ofta som möjligt!

Du behöver inte oroa dig över om ett ord är en preposition eller ett substantiv, utan prata på bara.

Om du vill bli flytande i engelska behöver du följa de här råden: Lär dig så mycket som möjligt, tala språket så ofta det bara går och utmana dig själv gång på gång.

Många bäckar små...Lär dig lite engelska om dagen. (Källa: Unsplash)

Lär dig engelska i små doser

Ibland kan grammatiken ta över och kännas överväldigande för den som försöker att lära sig engelska som andraspråk. Det kan hända att man har bra koll på alla grammatikregler utan att kunna uttrycka sig ordentligt eller flytande i tal. Man kanske är bra på att stava, men inte på att uttala de engelska orden.

Man behöver inte förstå hur elektricitet fungerar för att njuta av dess fördelar...

Du behöver inte känna till alla grammatikregler för att kunna tala engelska. Men om du vill bli riktigt duktig behöver du känna till en hel del, men inte bara de grammatiska aspekterna. Se till att öva på att prata och på att uttala orden korrekt så att du enkelt kan göra dig förstådd.

Boka en kurs i engelska via Superprof och lär dig engelska online. Din handledare kan hjälpa dig med allt ifrån grammatik till muntliga övningar.

Stort lycka till!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.