För alla som vill lära sig ett främmande språk är litteraturen inom språket otroligt värdefull och användbar som hjälpmedel. Det gäller för alla de som vill lära sig tyska också!

De elever som studerar tyska bör överväga att läsa olika texter, lyssna på ljudböcker och att upprepa vissa fraser högt så att de även får öva på uttalet. Några av världens mest kända verk ingår i den tyska litteraturen!

Genom att utforska den tyska litteraturen kan elever förbättra sina språkkunskaper samtidigt som de lär sig mer om den tyska kulturen. Kort sagt: om du vill tala tyska, bör du läsa texter på tyska.

Om du inte redan är bekant med den tyska litteraturen och dess författare ska du se till att läsa vidare...vi har samlat ihop en lista med namnen på de tysktalande författare vars verk du måste läsa! Listan inkluderar en hel rad olika författare som är välkända i de flesta tysktalande länderna och består av allt ifrån poeter, romanförfattare och andra litterära verk som du säkerligen känner till, så som olika Disneyfilmer! Du kan lära dig ännu mer om det tyska språket här om du är nyfiken...

De bästa lärarna i Tyska tillgängliga
Jeremiah stefan
5
5 (4 recensioner)
Jeremiah stefan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Barbara
5
5 (4 recensioner)
Barbara
265 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (2 recensioner)
Katarina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benjamin
Benjamin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (2 recensioner)
Ali
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sebastian
Sebastian
1000 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jeremiah stefan
5
5 (4 recensioner)
Jeremiah stefan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Barbara
5
5 (4 recensioner)
Barbara
265 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (2 recensioner)
Katarina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benjamin
Benjamin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (2 recensioner)
Ali
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sebastian
Sebastian
1000 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Upptäck den klassiska tyska litteraturen med Goethe

Författarstil

Johann Wolfgang von Goethe är en av de mest framstående figurerna inom den tyska litteraturen. Han var både en författare och statsman och hade en enorm inverkan på den litterära kulturen. Alla som studerar tyska kommer troligen att få höra en hel del om hans språkliga skicklighet. Man kan säga att Goethe är Tysklands motsvarighet till Englands Shakespeare.

Goethes första verk publicerades år 1773 och nästa alla tyska elever får studera hans verk vid en tidpunkt eller en annan under sin skolgång. Goethe försöka att utforska den tyska kulturen i dess helhet. Han var dessutom en förespråkare för Sturm und Drang (storm och stress), en romantisk rörelse under slutet av 1700-talet.

Johann Wolfgang von Goethe hade mycket att erbjuda, han var en:

 • Poet
 • Romanförfattare
 • Filosof
 • Diplomat
 • Statsman
 • Forskare
 • Botaniker
 • Dramatiker
 • Konstteoretiker

Den romantiska författaren syftade till att sammanföra fiktion och filosofi i alla sina verk för att dra uppmärksamhet till det europeiska tankesättet som existerade under 1700-talet. Som motståndare till den franska revolutionen var Goethe en mycket kontroversiell författare, särskilt när det gällde känsliga ämnen så som självmord.

Goethe var så känd att Tysklands kulturinstitut är uppkallat efter honom. Goethe-Institut. (Källa: Unsplash)

Goethe inspirerade en hel rad engelska och tyska författare under 1790-talet. Han ses ofta som den romantiska rörelsens föregångare.

Johann Wolfgang von Goethe var dock inte nöjd med att endast skriva enkel prosa utan utforskade en rad olika litterära stilar, bland annat biografier, uppsatser, vetenskapliga studier och poesi. Goethe-Institutet, som främjar det tyska språket och kulturen, är uppkallat efter honom.

Kända verk:

 • Faust: del ett
 • Faust: del två
 • Den unge Werthers lidanden
 • Goethes färglära
 • Prometheus
 • Valfrändskap
 • Wilhelm Meisters läroår
 • Goethes italienska resa, m.m.

Den unge Werthers lidanden anses vara ett av de viktigaste verken inom den tyska litteraturen. Den handlar om en självmordsbenägen och ung mans elände. Romanen ansågs kontroversiell när den publicerades.  Självmord gick emot borgarklassens moral och ideal, det var inte något man skulle tala om. Boken ansågs därför vara omoralisk och utsattes för hård kritik från den dåvarande borgarklassen.

Boken inspirerade till och med “Werther Fever”, dvs. en trend i Europa där män klädde sig som huvudpersonen Werther och kvinnor som Charlotte, hans käraste. Du kan lära dig mer om det tyska språkets historia här - utan det hade vi kanske aldrig fått ta del av Goethes historier!

Upptäck tyska thrillers med Süskind

Författarstil

Patrick Süskind är en samtida tysk författare. Han föddes år 1949 och studerade vid universitetet i München innan han flyttade till Paris där han påbörjade sina första verk.

Patrick Süskind var och förblir en hemlighetsfull författare. Han gav enbart intervjuer för att tala om sitt arbete. Süskind inspirerades av olika franska städer och inkluderade dem därför ofta i sina verk, t.ex. som bakgrund i handlingen. Han förklarade att han tyckte 1700-talets Frankrike var attraktivt eftersom det var den "moderna människans” födelseplats.

Parfymen – berättelsen om en mördare dök upp på bioduken år 2006. (Källa: Unsplash)

Hans verk blandar ofta fiktion och historik. Süskind använder dessutom ofta omfattande berättelser som avslöjar huvudpersonernas känslor för att beskriva dåtidens samhälle.

Kända verk:

Parfymen – berättelsen om en mördare är utan tvekan Patrick Süskind mest kända verk och ett av 1900-talets viktigaste litterära verk.

Andra viktiga verk inkluderar:

 • Duvan
 • Berättelsen om herr Sommer
 • Tre berättelser och en reflektion
 • Kontrabasen

Parfymen – berättelsen om en mördare handlar om Grenouille, en fransk föräldralös pojke med ett extraordinärt luktsinne. Guidad av sin näsa börjar Grenouille att döda de människor vars lukt är särskilt mäktig.

Romanen ses ofta som en allegori över Adolf Hitlers uppgång till makten.

Det är förstås inte enbart de tyskspråkiga författarna som haft ett stort inflytande...det finns många berömda namn att lägga på minnet!

De bästa lärarna i Tyska tillgängliga
Jeremiah stefan
5
5 (4 recensioner)
Jeremiah stefan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Barbara
5
5 (4 recensioner)
Barbara
265 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (2 recensioner)
Katarina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benjamin
Benjamin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (2 recensioner)
Ali
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sebastian
Sebastian
1000 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jeremiah stefan
5
5 (4 recensioner)
Jeremiah stefan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Barbara
5
5 (4 recensioner)
Barbara
265 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (2 recensioner)
Katarina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benjamin
Benjamin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (2 recensioner)
Ali
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sebastian
Sebastian
1000 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Upptäck tysk filosofi med Thomas Mann

Författarstil:

Thomas Mann är en av världens mest kända tyska författare. Han föddes år 1875 och är en del av det tyska språkets historia. Romanförfattaren vann Nobelpriset i litteratur år 1929 och inspirerades av Goethe, Schopenhauer och Nietzche. Thomas Mann kritiserade det tyska och europeiska tankesättet genom att modernisera biblisk och klassisk litteratur.

Manns författarskap var mycket symboliskt och han hade en tendens att ge sina läsare en inblick i huvudpersonernas individuella psykologi. Mann var utan tvekan en humanist, men han var djupt övertygad om mänsklighetens otillräcklighet och undergång.

Genom sitt skrivande försökte Mann bevara mänskliga värden och samtidigt kämpa mot dåtidens extremism.

Kända verk

Thomas Mann har skapat flera kända verk, bland annat:

 • Bergtagen
 • Buddenbrooks
 • Döden i Venedig
 • Tristan
 • Tonio Kröger
 • Mario och trollkarlen
 • Doktor Faustus
 • Josef och hans bröder

Bergtagen anses fortfarande vara en av de mest inflytelserika böckerna inom tysk litteratur. Mann utforskar teman så som tidens gång, sjukdom, död och till och med förförelse. Varje karaktär är en allegori: Settembrini representerar humanism, Naphta representerar radikalism och Ziemssens representerar plikt.

Visste du att du kan studera tyska online?

Upptäck barnlitteratur med bröderna Grimm

Författarstil

Jacob och Wilhelm Grimm föddes år 1785 respektive 1786. De var lingvister och filologer som blev berömda för sina sagor.

De två bröderna var intresserade av det tyska språket och skapade grammatikmanualer för att hjälpa sina unga landsmän att lära sig mer om både meningsbildning samt ordbildning.

Jacob Grimm studerade germanska språk och hans forskning gav resultat. Idag existerar ‘Grimms lag’, vilket är en ljudlag som beskriver den germanska ljudskridningen. De båda bröderna var mycket inflytelserika inom lingvistiken och skapade även en ordbok tillsammans.

Till skillnad från moderna ordböcker inkluderade brödernas ordbok även varje ords historia och utveckling. Det massiva arbetet är tyvärr fortfarande oavslutat eftersom bröderna underskattade uppgiftens storlek.

Bröderna Grimm bestämde sig för att skapa sina egna sagor för att få vuxna intresserade av tysk litteratur och för att förbättra läskunnigheten.

Många känner till Disneys film ‘Askungen’, men har du någonsin läst bröderna Grimms version? (Källa: Unsplash)

Bröderna Grimms sagor var egentligen aldrig avsedda för barn. I själva verket är det bara genom att bli starkt censurerade som man har kunnat berätta dem för barn. Teman som grymhet och våld lyfts helt enkelt bort ifrån verken för att göra dem mer lämpliga för barn. Originalen är mycket mörkare än vad man kanske kan tro om man endast känner till Disneys lyckliga slut sedan innan.

Bröderna Grimms sagor kommenterar dock även de sociala problem som existerade i 1600-talets Tyskland.

Kända verk

Tack vare Disneys filmanpassningar känner de flesta till brödernas sagor (om än med många större förändringar).

Några av deras mest kända sagor inkluderar:

 • Askungen
 • Skönheten och odjuret
 • Hans och Greta
 • Prinsessan och grodan
 • Törnrosa
 • Snövit
 • Rödluvan
 • Rapunzel

Genom att läsa bröderna Grimms sagor på originalspråket kan man utveckla sitt tyska ordförråd. Du kan säkert gissa dig till en hel del om du känner till sagans handling sedan innan!

Bröderna Grimm skrev bland annat sagan Rödluvan. (Källa: Unsplash)

Upptäck krigslitteratur Stefan Zweig

Författarstil

Stefan Zweig föddes i Österrike år 1881. Han är en av de mest kända författarna och var i toppen av sin karriär under det tidiga 1900-talet.

Den österrikiska författaren hade judiskt arv och påverkades särskilt av de personliga erfarenheter han hade under första världskriget, då han var i armén. De våldsamma scener han bevittnade där kan tydligt ses i hans texter. Hans verk blev allt mer våldsamma i stilen, liksom andras författares verk vid den tiden.

Zweigs verk inkluderar teman som social uteslutning, fysiskt samt moraliskt våld, förtryck och psykologi. Han var även nära vän med psykologen Sigmund Freud som inspirerade honom i skapandet av sina karaktärer.

Zweig är definitivt en författare man bör känna till om man vill imponera på tyskarna. Vem vet, det kanske kan hjälpa dig få godkänt på det tyska medborgarskapstestet...?

Författarens tragiska bortgång kan också ha spelat ha spelat viss roll vad gäller hans verks popularitet. Zweig blev traumatiserad av andra världskrigets händelser då han förlorade förtroendet för mänskligheten och bestämde sig för att begå självmord med sin partner Lotte, år 1942.

Kända verk

Några av Zweigs mest populära verk inkluderar:

 • Känslornas irrvägar: tre noveller
 • Världen av igår
 • Amok
 • Hjärtats oro
 • Brev från en okänd kvinna
 • Schacknovell

Zweigs verk är särskilt användbara för den som vill upptäcka det tyska språkets fantastiska omfång!

Faktum är att de flesta av hans historier är kortare noveller, vilket innebär att du kan läsa flera av hans verk inom loppet av några timmar!

Kom ihåg att man kan lära sig otroligt mycket genom att dyka ner i den tyska litteraturen. Det är ett fantastiskt sätt att utveckla både din språkförmåga och din kännedom om kulturen.

Om du fortfarande vill lära dig mer om Tyskland och det tyska språket kan du hitta ytterligare information här. Det finns en hel del att upptäcka, lär dig tyska idag med Superprofs tyska kurser.

Trevlig läsning!

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.