Det är fördelaktigt att börja med matematik tidigt.

Enligt en studie av Michele Mazzocco från The University of Minnesota så är det enklast för barn att utveckla en fallenhet för grundläggande matematiska färdigheter under förskoleåren, innan de ens nått 6-års ålder.

Barn kan till exempel lära sig grundläggande geometri eller symmetri genom att bygga torn av leksaks-klossar så som lego, vilket de även kan använda för att förstå sig på division.

Man kan enkelt komma på ett par interaktiva matematikspel och aktiviteter hemma, eller så kan man hitta kostnadsfria matematikspel online, där inläraren kan testa på olika matematikspel för barn eller ta tidsbestämda matematik-quiz för att utmana sig själva.

Det finns dessutom många hemsidor, så som BBC Bitesize Maths. Sidan erbjuder kostnadsfria matematiklektioner i video-format där olika koncept förklaras, så som huvudräkning, uppskattning, jämförelse, avrundning, multiplikation och division, den digitala klockan, addition och subtraktion, aritmetik, m.m.

Det finns flera olika matematik-arbetsblad man kan skriva ut helt kostnadsfritt online, samt matematikspel som är helt gratis och som man kan använda för att öva vidare på det man lärt sig i klassrummet. Det finns allt ifrån roliga logikspel för barn, pussel, sudoku, multiplikation- och additionsspel, till nästan precis vad som helst!

Men varför ska man lär sig multiplikationstabellen nu för tiden, när det finns olika typer av miniräknare precis överallt?

Ge dem ett försprång i matematikämnet. (Källa: Unsplash)

Man har kunnat bevisa att barn under 6 månaders ålder redan är kapabla nog att kunna skilja mellan två olika bilder; en med 10 ljusa punkter, och en med 20 – vilket innebär att även bebisar har förmågan att jämföra kvantiteter.

Barn har som enklast att ta till dig ny information runt 5 års ålder, och med lite hjälp från en lärare matematik kan man ge dem en stadig grund att stå på medan de utvecklar en grundläggande förståelse för matematiska principer. Då blir det även enklare för dem att utveckla en god förståelse för de mer avancerade matematiska koncepten som vuxna.

Så varför tycker inte alla barn att grundskolans matematiklektioner är lika enkla? Och hur kan man hjälpa sina barn att ta sig förbi de mentala spärrar de upplever när de försöker förstå sig på matematik?

Om alla barn har samma kunskapstörst och iver att lära sig så ligger förklaringen till det kanske snarare i deras uppfostran. Om en students föräldrar inte kan eller hinner hjälpa sitt barn med matematikläxorna, kanske barnet tappar det självförtroende och den motivation hen behöver för att lyckas.

Har ditt barn behov av extra stöd i matematik, och har du nyligen googlat privatlärare matte? Då har du kommit rätt! Ta en titt på Superprofs utbud av mattelärare för att hitta den som passar dig och ditt barn bäst!

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Vad en matematiklärares kunskap har för betydelse

För att lära ut matematik bör en pedagog inte bara ha rätt kvalifikationer, utan de bör också känna genuin entusiasm för ämnet.

Om en lärare delar med sig av den entusiasm hen känner inför matematikämnet är det mer troligt att studenterna också känner ett personligt intresse för ämnet, vilket ökar deras chanser att bemästra det!

Det är upp till lärarna att sätta sina bästa undervisningsmetoder i bruk och se till så att deras elever känner dig bekväma med att ställa frågor och involvera sig i undervisningen.

Det är aldrig fel att ha roligt samtidigt som man lär sig något nytt. (Källa: Unsplash)

Man har också kunnat påvisa att det är som mest effektivt att lära ut matematiska koncept i detalj, var för sig, eftersom att varje barn kan förstå och tolka varje ide samt teori utan att bara lära sig summor eller multiplikationstabellen utantill.

Men det är svårare att öka ett barns självförtroende och tillåta dem att demonstrera sin fulla potential inom ämnet om lärarna själva sätter hinder i vägen för dem när de ska lära ut koncepten. Det är bäst att hålla det klart och tydligt.

Vikten av att ha positiv inställning till matematikundervisning

Oavsett om man är barn eller vuxen så är ens mentala inställning avgörande eftersom att den kan bidra till framtida akademiska framgångar.

Ett barn som bibehåller ett positivt tankesätt är som mest öppet för att lära sig mer om matematik och tänker att hen alltid kommer kunna fortsätta utveckla sin kunskapsnivå inom ämnet.

Det barnet kommer med större sannolikhet att lyckas i skolan, i jämförelse med de som är mer trångsynta, de som känner sig begränsade i sina möjligheter medan de ser andra göra framsteg och lyckas.

Om du försöker att ta dig förbi ett visst problem kan du finna det svårt att hitta en lösning om dina föräldrar eller lärare inte förväntar sig att du ska klara det.

När du väl hamnar i en sådan lektion under matematiklektion kan du som elev helt enkelt få för dig att ämnet inte är något för dig.

Matematik är inte något man bör memorera. Det bästa sättet att lära sig matematik är helt enkelt att praktisera det.

Finns det någon sanning i myten om att pojkar har lättare för matematik än flickor? Vi berättar sanningen om matematikmyten här.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Förändra ditt tankesätt genom matematiklektioner

Under en matematiklektion som tog plats år 2003, upptäckte forskare att en grupp gymnasieelever hade en bättre förmåga för att lära in och utveckla nya färdigheter.

Studenterna fick höra att deras hjärna var en muskel och att varje gång de lärde sig en ny teknik, så förstorades deras hjärnor, vilket skulle göra det lättare för dem att lära sig nya saker i framtiden.

Som resultat trodde eleverna att de kunde lära sig nya färdigheter och få bättre betyg med mindre ansträngning och med regelbunden matematikövning.

Studien påvisar hur ett öppet sinne är något som kan läras ut av föräldrar och lärare, och att ett visst tillvägagångssätt i matematikundervisningen kan få studenter som tidigare sett sina förmågor som jämlika med klasskamraternas, att ändra uppfattning.

En students övertygelse om sin egen förmåga att uppnå stora ting är något otroligt mäktigt!

Tro på dig själv -det är avgörande för att lyckas med studierna! (Källa: Unsplash)

En sådan kombination av ett positivt tankesätt och matematikinlärning kan man hitta i JUMP Math programmet, som riktar sig till både matematiklärare samt andra ämneslärare.

Programmet syftar till att få lärare att känna sig säkra i sina egna matematikkunskaper och att förse dem med verktyg som kan stötta både dem själva och deras studenter i allt lärande.

JUMP Maths läroplan är uppbyggd på små steg och utmaningar, där varje steg erbjuder barnet feedback gällande hur de kan förbättra sina resultat på ett sätt som inte skadar deras självförtroende om de råkar göra fel.

Kan alla barn lära sig matematik?

Svaret är mer komplicerat än ett simpelt ‘ja’ eller ‘nej’.

I rätt omgivning, med rätt sorts uppmuntring och passande inlärningsmetoder, har varje barn möjlighet att bygga vidare på den medfödda nyfikenhet de har och utveckla användbara färdigheter. De skulle till och med kunna utveckla en förkärlek för matematik, vilket skulle ge dem en bättre chans att lyckas med matematikstudierna i framtiden.

Hur kan en privatlärare i matematik bidra?

Ett sätt att få fram rätt sorts omgivning för barnets inlärning, samt uppmuntran och råd, är att hitta en handledare som erbjuder undervisning antingen via personliga möten eller online.

Till skillnad från de matematiklektioner som erbjuds i skolan så är privatundervisningen något en handledare skräddarsyr åt just dig, med din egen inlärningsstil och dina målsättningar i åtanke för att kunna erbjuda personlig och effektiv stöttning.

Om du väljer att undervisas privat så innebär det att du kommer ha din matematikhandledares fulla uppmärksamhet under lektionens gång, till skillnad från skollektionerna där din matematiklärare måste dela ut sin uppmärksamhet över upp till 30 studenter. Det gör det förstås omöjligt för läraren att anpassa lektionen efter den enskilde studentens behov.

Med en privatlärare kan ni först och främst arbeta tillsammans för att lista ut var dina styrkor och svagheter ligger inom matematikämnet.

Du kan välja om du vill utveckla ett specifikt område inom ämnet, så som sannolikheter, geometri, algebra, ekvationer, osv., beroende på vad du har för målsättningar.

Uppnå din fulla potential med hjälp av privatundervisning. (Källa: Unsplash)

Strax därefter kommer din handledare att utforma en personlig läroplan bestående av olika lektioner och matematiska problem som är fullt anpassade efter din studienivå.

En privatlärare kan lära dig mycket mer än bara matematik. En handledare kan, till exempel, fortsätta vara positiv även när hen går igenom de svårare delarna av ämnet, eller förklarar matematiska koncept på ett sätt som eleven verkligen kan ta till sig. Det kommer kännas som om matematiken plötsligt blivit mycket enklare!

Att få privat matematikundervisning är lite som att ha en personlig tränare som kan förse dig med råd, motivation och guidning genom olika övningar för att säkerställa att du gör framsteg.

Kommunikationen mellan dig och din matematikhandledare kommer få dig att se ämnet från ett nytt perspektiv eftersom att handledaren finns där för att hjälpa dig över de hinder du möter.

Se till att inte tveka, utan ställ så många matematikfrågor du behöver till din handledare när du, som student, stöter på ett problem. Dela med dig av dina tankar och få matematiken att komma till liv.

Genom att uttrycka dina idéer kan du utveckla matematiska tankegångar samt resonemang och börja tänka som en riktig matematiker. Du kanske blir vår näste Einstein – vem vet!

Det behöver inte kännas svårt att lära sig matematik

Det kräver förstås en hel del arbete, hängivenhet och tid, men olika personer av alla åldrar och bakgrunder kan lära sig ämnet.

Det handlar helt enkelt om din egen inställning. Om du är redo att jobba på för att lyckas, och om lärare och föräldrar visar dig att du verkligen kan lära dig precis vad du vill, då kommer det att gå galant.

Har ditt barn blivit diagnostiserad med dyslexi och du vill veta mer om hur du kan undervisa ditt barn i matematik? Läs vår artikel för olika tips och råd.

Vänta inte en dag till, fasta för matte så fort som möjligt. Det finns fantastiska handledare hos oss på Superprof.

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.