Får killar bättre resultat än tjejer på matematiklektionerna?

Varför väljer färre kvinnliga studenter att läsa kurser med naturvetenskapliga inriktningar?

Än idag diskuteras det vilt om det finns några skillnader eller olika fallenheter och förmågor mellan de olika könen.

Enligt en kliché så har inte tjejer samma praktiska förmågor eller känsla för logiskt tänkande - det är istället egenskaper som associeras med det manliga könet.

En studie från University of Provence Aix-Marseille har dock visat att kvinnliga studenter ibland inte lyckas lika väl inom vetenskapliga studieområden på grund av att studenter och föräldrar inte förväntar sig att de ska kunna uppnå samma kunskapsnivå som deras manliga motsatser och därför får de inte den typ av vägledning de behöver.

Kan vem som helst bli matematiker? Låt oss ta en närmare titt på de potentiella svårigheterna med att lära sig matematik och hur man tar sig förbi dem. När du har läst klart är du kanske redo att boka en matematik kurs?

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Måste ett av könen vara bättre på matematik?

I Frankrike

I Frankrike beräknar man att nästan 82% av alla flickor har höga betyg i franska i ett klassrum med elever mellan 14-15 års ålder. Det är i jämförelse med pojkarna där endast 68% har höga betyg.

Pojkarna fick dock något bättre resultat än flickorna när det kom till matematik, då visade det sig att 87.0% av de manliga studenterna uppvisade goda matematikkunskaper, medan 86.8% av de kvinnliga studenterna gjorde det.

Så pojkarna hamnade något högre med ytterst lite marginal, inget att skryta om, även om det är mer sannolikt att de tar lektioner med en matematikhandledare för att bättra på sina kunskaper när det kommer till att lösa matematiska problem som involverar multiplikation och division, addition och subtraktion, sannolikhet, decimaler, Pythagoras sats, trigonometri, ekvationer, multiplikationstabellen och pedagogiska spel för barn eller pussel, så som Sudoku.

I USA

En studie som publicerades i en vetenskaplig recension tydliggör att oavsett vad vissa människor tror, så avgörs en inlärares förmåga att förstå sig på matematik eller andra ämnen inte på något sätt av deras kön. Inte alls.

Har tjejer och killar samma förutsättningar i skolans värld? (Källa: Unsplash)

Trots det så lever idén om att matematiska och naturvetenskapliga ämnen skulle vara reserverade för pojkar vidare, och att humanistiska ämnen skulle vara för flickor. Till och med bland vissa lärare och föräldrar.

Den tron är förstås inte baserad på någon vetenskaplig fakta och är därför inget mer än en gammal stereotyp som inte rättfärdigar det faktum att kvinnliga studenter är underrepresenterade bland matematikstudenter, ingenjörer och forskare.

Studien baserades på de årliga standardproven som genomfördes i USA och undersökte 7 miljoner elevers resultat, i 10 olika stater.

Resultatet är tydligt: när det kommer till matematik för barn så finns det inga skillnader mellan pojkar och flickor, oavsett ålder, skolår eller bakgrund.

Så behöver vi minska antalet manliga elever som studerar matematik för att kvinnorna ska kunna få en chans?

Matematiklektionernas kultur

Har matematikämnet ett kön?

Vid en första anblick kan det verka som om att den stora könsfördelningen på matematiklektioner är ett resultat av elevernas egna preferenser, då pojkar tenderar att välja praktiska och vetenskapliga ämnen medan flickor tenderar att välja litteratur, historia eller konst.

Vi behöver bara ta oss en titt på den officiella statistiken:

  • Vissa institutioner, så som sjukhus, socialtjänster och pedagogiska institutioner domineras av kvinnor.
  • Det finns stor könsfördelning inom ingenjörsutbildningar samt inom naturvetenskapliga institutioner.

Kan matematiska hjärnor vara manliga eller kvinnliga?

Bortsett från dessa olikheter är det viktigt att påpeka att det generellt sett är flickor som går ut skolan med högre betyg.

Redan från början av deras akademiska karriärer har män och kvinnor olika relationer till matematikämnet. Redan på högstadiet, när de bemästrat vissa grundläggande koncept så som huvudräkning, jämförelser, avrundning, symmetri, tiotal och ental, sannolikheter, osv., så väljer flickor att koncentrera sig på andra ämnen, så som engelska, medan pojkar främst koncentrerar sig på matematik och därmed får försprång i ämnet.

Vem går ut med bäst betyg i matematik? (Källa: Unsplash)

Enligt utbildningsministeriet i Frankrike väljer endast 28% av flickorna naturvetenskapliga inriktningar i jämförelse med 41% av pojkarna. Samtidigt väljer 17% av flickorna att läsa litterära kurser, i jämförelse med 5% av pojkarna.

Hur kan detta fenomen förklaras? Varför känner sig inte flickorna inspirerade av matematik?

Barndomsminnen

De två forskarna Isabelle Régner och Pascal Huguet har studerat könsfördelning och dess ojämlikheter genom att studera hur man talar om kvinnor som arbetar inom matematiska- samt vetenskapliga yrken och hur det kan påverka matematikinlärningen och betygen man ser hos barn.

Claude Steele, en respekterad psykolog och professor vid Stanford University i USA studerade de huvudsakliga orsakerna till varför kvinnor uppnådde sämre matematikresultat på inträdesproven till olika college i jämförelse med deras manliga motsvarigheter.

Han genomförde studien genom att återskapa en liknande situation i ett laboratorium, men presenterade provet på ett mycket neutralt sätt. Hans studie påvisade som resultat att när matematikaspekten i sig inte längre var i fokus, uppnådde män och kvinnor samma resultat.

Resultatet av studien visar att underrepresentationen av kvinnor i matematik beror på att de avskräcks från att studera naturvetenskapliga ämnen.

En ny upplevelse

Régner och Huguet inspirerades av resultaten från studien och valde att pröva dem via praktiska tillvägagångssätt.

De bad upp emot 100 barn mellan 11-13 års ålder att göra en grimas. Hälften av gruppen var tvungna att göra en grimas med fokus på geometri och resten en grimas genom att använda konst.

Här är resultatet:

  • Flickorna från geometri-gruppen lyckades sämre än pojkarna
  • Pojkarna i konst-gruppen lyckades sämre än flickorna

Forskarna drog som slutsats att endast själva idén om att behöva använda en form av matematik var tillräckligt för att flickorna skulle tappa modet och att det kan handla om en omedveten rädsla för att konfrontera samhällets stereotyper. Att göra väl ifrån sig i matematik har ingenting med kön att göra.

Påverkan - kultur och familj

En stor del av vår kunskap kommer från barndomen. Inlärningen kan se olika ut mellan könen redan så tidigt som under förskolan eller grundskolan, när barnen börjar förstå hur viktigt det är att förstå sig på matematik i skolans värld. 

Har matematikförmågor något att göra med könsroller? (Källa: Unsplash)

Pojkar dras tidigt till olika matematiska spel som involverar olika konstruktioner eller matematikaktiviteter i grupp där de utvecklar olika förmågor. Flickor är oftare kända för att leka inomhus där de ibland återskapar traditionella samhällsroller (som att leka mamma-pappa-barn eller leka-affär), vilket hjälper dem att utveckla kommunikativa kunskaper.

Barn lär sig att förstå världen runtom dem genom spel och lekar. Föräldrar och lärare kan dra nytta av det och uppmuntra barnen till att testa på olika matematikspel och samtidigt lära sig multiplikationstabellen eller repetera det som de lärt sig i skolan, till exempel.

En rolig idé är att recitera multiplikationstabellen medan ni förbereder middagen eller sitter på bussen.

Kan matematikundervisningen förändras?

Om saker och ting kan förändras, borde de göra det?

De flesta människor skulle säga nog säga ‘ja’.

Flickor borde självklart inte känna sig pressade att ta ett jobb de inte tycker om för att anpassa sig till gamla stereotyper.

Men hur kan förändring ske? Pojkar och flickor borde få veta att deras personliga preferenser antagligen kommer att påverka de ämnen de lyckas bättre i och inte, men att deras akademiska möjligheter är likvärdiga och de får välja att studera precis vad de vill.

En flicka kan arbeta som läkare, advokat, forskare, astronaut och pojkar kan arbeta som språklärare, till exempel.

Om du vill att en förändring ska ske är det viktigt att börja redan på hemmaplan: inom familjebubblan och vidare upp genom tidigare generationer.

När ett barn får se sina föräldrar fördela hushållssysslorna på ett mer jämlikt sätt och erbjuda varandra hjälp med olika sysslor så kommer det kännas mer självklart för dem att det inte finns några ‘tjej-jobb’ eller ‘kill-jobb’. Det viktiga är att man får det gjort.

En sak är säker: barn föredrar att lära sig nya saker samt vidareutveckla olika kunskapsområden i hemmet, med stöd av föräldrar eller en matematikhandledare. När matematikinlärningen inte längre sker i ett klassrum så känns den inte lika pressande, utan eleven får tid att tänka över saker i sin egen takt. Visa barnen hur rolig matematiken kan vara genom att låta dem lära sig mer om ämnet online, via matematikspel online eller kostnadsfria matematikapplikationer.

Det finns många kostnadsfria resurser att utnyttja online, så som matematik-arbetsblad (som man kan skriva ut), olika matematikspel (för att repetera olika kunskapsområden) eller quiz (med viss tidspress!).

Oavsett vilket kön du tillhör så kan du uppnå precis vad du vill så länge som du vill, försöker och arbetar på det ordentligt. Man måste lägga ner en hel del tid på matematikämnet för att blir riktigt bra på det, men det är det värt! Så kanske "mattekurser gymnasiet" blir roligare för alla!

Jobba hårt så kommer dörrarna till matematiska eller naturvetenskapliga utbildningar stå vidöppna när det väl är dags att välja inriktning eller skola.

Vad ska man tänka på om man undervisar barn med inlärningssvårigheter? 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.