Att lära ut matematik till barn är ingen enkel uppgift i sig.

Matematiklärare behöver vara mycket kunniga, motiverande och strikta, men empatiska.

Att besitta dessa egenskaper innebär att lärarna själva kan engagera sina studenter samtidigt som de ser till att de har rätt mängd självdisciplin för att hålla sig på rätt spår med sin utbildning.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Läs- och skrivsvårigheter påverkar matematikinlärningen

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som ofta ställer till med problem när det kommer till att läsa, skriva, stava och bearbeta information.

Dyslexi och liknande, mindre kända typer av inlärningssvårigheter som dysgrafi, dyspraxi och dyskalkyli påverkar inte bara individens akademiska karriär, utan även vardagen då de påverkar korttidsminne, arbetsminne, koncentration samt organiseringsförmåga. Även om dyslexi främst associeras som en lässtörning så påverkar tillståndet även ett barns förståelse av matematiska koncept.

Oavsett vilken inlärningssvårighet ett barn har så är det av yttersta vikt att se till så att de inte känner sig överväldiga när de lär sig matematik eller andra ämnen, så att de inte hamnar efter.

Vissa barn med inlärningssvårighet kan ha sämre självförtroende.(Källa: Unsplash)

För att ge dina elever störst chans att lyckas, oavsett deras ålder, så rekommenderar experter att man använder sig av ett multi-sensoriskt tillvägagångssätt för att försäkra sig om att informationen tas emot genom olika kanaler.

På samma sätt som en del personer föredrar visuellt lärande och andra praktiska övningar så kan individer med inlärningssvårigheter också ha vissa undervisningspreferenser, men det brukar vara till hjälp om informationen repeteras genom olika metoder.

Det kan hjälpa barnen utveckla en grundläggande förståelse för matematikämnet och göra dem redo för de mer komplicerade processerna. Platsen du undervisar på är också viktigt. Det skall vara en lugn plats som ger barnet bästa möjlighet att fokusera. Läs mer om att ge matematiklektioner i hemmet!

Ett multi-sensoriskt tillvägagångssätt på matematiklektionen

Det här tillvägagångssättet använder sig av olika sinnen, så som syn, hörsel, beröring och rörelse för att överföra och behålla information.

Så hur fungerar det?

Visuellt lärande

När man lär ut matematik till en person med dyslexi bör man hålla sina undervisningsmetoder så visuellt inriktade som möjligt.

Använda vissa hjälpmedel, t.ex. små papperskort för att skriva ner olika formler tillsammans och använd dem senare i olika övningar eller för att repetera det ni gått pratat om.

Inkludera roliga aktiviteter på lektionerna. På grund utav att studenten kan uppleva koncentrationssvårigheter kan det vara väldigt användbart att spela olika matematiska spel där eleven måste tänka efter ordentligt, eftersom att de gör dem delaktiga in sin matematikundervisning utan att det blir för mycket.

Studenterna kan även logga in på olika hemsidor med matematikspel på fritiden. Kostnadsfria matematik-sajter, så som Primary Games Arena, är proppfulla med matematikspel där barn kan öva på att lösa olika matematikproblem som involverar huvudräkning, den digitala klockan, arbetsordning, tidtabeller, multiplikationstabeller, sannolikheter, fraktioner, additioner och subtraktioner, sudoku, med mera!

Simpla, visuella medel kan göra stor skillnad! (Källa: Unsplash)

Från studentens perspektiv är detta tillvägagångssätt i inlärningen mycket mer intressant och belönande eftersom att de får en känsla av ha uppnått ett mål när de avklarar olika spel och matematik-pussel.

Färger kan vara till stor hjälp för barn med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter eftersom att de ger ett visuellt stöd som kan vara användbart när barnen ska organisera sitt skolmaterial efter ämne, eller grupper och urskilja idéer.

Olika färger kan användas när man skriver upp saker på klassrumstavlan eller till och med decimaler och summor, eftersom att man kan demonstrera värden genom att skriva tiotalen i en specifik färg, till exempel. Färgat papper kan dessutom användas som anteckningspapper eller annat material som eleverna tilldelas, eftersom att vissa individer med dyslexi är särskilt känsliga för svart bläck på vitt papper.

Tips: Se till att lämna dina kommentarer i en annan färg än den studenten självt använt i skoluppgiften, men undvik rött när du rättar den, eftersom att rött ofta har negativa konnotationer.

Tidsanvändning

Individer med inlärningssvårigheter kan ha sämre tidsuppfattning och det är delvis därför de kan ha svårt för att koncentrera sig under en längre tid.

De kan enkelt bli distraherade om de måste lyssna till en lärares monolog allt för länge eller hänga med i en video som är mer än 10 minuter lång.

Om man vill få ut så mycket som möjligt av den tid som finns tillgänglig ska man komma ihåg att en person med dyslexi ofta har sämre korttidsminne, vilket kan göra det svårt för dem att följa instruktioner och anteckna information.

Hjälp individer med inlärningssvårigheter att lära sig matematik

Det allra viktigaste är att man verkligen ger det tid. Stressa inte igenom lektionerna utan ge studenten tillräckligt med tid att kopiera svaren ifrån klassrumstavlan och lägga till egna anteckningar.

Se till så att eleven verkligen förstått kapitlet innan du går vidare till nästa.

Repetera instruktionerna så många gånger som är nödvändigt, understryk huvudbegreppen samt vissa andra ord, så att studenten blir bekant med dem och vet hur hen ska använda det matematiska språket på ett korrekt och passande sätt.

Koncentration och motivation

Ta många pauser. Personer med dyslexi är generellt sett mer produktiva när de koncentrerar sig under korta tidsperioder och har möjligheten att röra sig ifrån sin sittplats.

Individer med inlärningssvårigheter behöver få röra sig och alternera mellan olika matematikaktiviteter, så tveka inte med att beröra olika ämnen. Det kommer hålla studenten engagerad under lektionen eftersom att informationen blir ny och spännande.

Gör det omöjliga möjligt! (Källa: Unsplash)

Dyslexi och andra inlärningssvårigheter förhindrar inte utvecklingen, men de kan sakta ner den. När lärare och eleverna väl blivit bekanta med varandra och uppgiften de har framför sig, brukar eleverna kunna göra stora framsteg och vem vet, kanske blir de en dag den duktiga matematiker de drömmer om att bli.

Att få tillräckligt med stöd

Inlärningssvårigheter ställer till med problem när man ska behålla och bearbeta information. Det innebär främst vissa problem gällande korttidsminnet samt arbetsminnet.

För att ta sig förbi den utmaningen rekommenderar man att en matematikhandledare förser studenten med sammanfattningar av de olika kapitel som använts i kursen, eftersom att de fungerar som visuella hjälpmedel när det är dags att repetera all kunskap.

Är pojkar bättre på matematik än flickor? Vi berättar sanningen om matematikmyten här. 

Organisering och struktur

När man ger matematikundervisning till någon med dyslexi bör man hjälpa dem organisera kursinnehållet och olika idéer. Det kommer att hjälpa dem organisera sina tankar och sin kunskap eftersom att de får en visuell karta över hur olika ämnen hänger ihop.

Skapa organiserings-modeller under mattelektioner och uppmuntra dina elever att använda dem i sitt dagliga liv.

Här är ett par exempel på olika organiserings-modeller:

 • Använd ett färg-kodat system för att organisera olika ämnen. Då blir det enklare för studenten att hitta tidigare anteckningar och arbetsblad.
 • Skapa en rutin. En person med dyslexi kan ha svårt för att planera allt för långt fram, så att förse dem med ett schema kan hjälpa dem förbereda sig inför den skoldag de har framför sig. Skapa ett schema och skriv ut det så att de kan sätta upp det på sovrumsväggen och snabbt kika på det eller ändra något, om så behövs.
 • Få din elev till att använda en arbetsbok. På det sättet kan de samla alla läxor och arbetsblad på ett och samma ställe och då är risken mindre att deras arbetsuppgifter hamnar på fel.

Förse dem med olika resurser

Ju fler matematikresurser du ger en student med inlärningssvårigheter tillgång till, desto större blir belöningen.

Försök att föreslå att de tar hjälp av andra lärare, också. Att ha en viss variation i undervisningen är fördelaktigt för både studenter och lärare, eftersom att alla då stöttar varandra.

Studenten bör känna sig bekväm med att diskutera vad hen lärt sig tillsammans med andra elever på skolan eller universitetet, men om en pedagog skulle befara att studenten inte hänger med i samma takt som andra klasskamrater är det bättre att eleven även får privatundervisning och ytterligare vägledning.  

Digitala resurser är ofta mycket användbara för personer med dyslexi. (Källa: Unsplash)

Tips för att lära ut matematik till barn med dyslexi

 • Dela inte ut arbetsblad med allt för mycket text på dem.
 • Vid början av varje lektion kan man repetera det man gick igenom under den förra.
 • Bryt ner olika processer i mindre steg, det ger studenterna en tydligare överblick.
 • Använd färger i undervisningen och tydliggör ämnets huvudbegrepp.
 • Återkom till de olika ämnen ni gått igenom under tidigare lektioner.
 • Lägg upp läxorna så att inte alltför mycket kommer på samma gång: istället för att gå igenom 3 teorier varannan vecka, kan ni gå igenom 1 teori per vecka. Se till att dubbelkolla så att de förstår den första, innan ni går vidare till nästa.
 • Hjälp studenterna memorera de viktigaste delarna av kursen genom att presentera det huvudsakliga innehållet genom diagram, grafer och ritningar. Studenten kan göra en mapp där hen samlar sina egna anteckningar och gå igenom dem som repetition innan nästa prov eller lektion.
 • Vid slutet av varje lektion kan du lista de viktigaste aspekterna ni tagit upp under lektionen, huvudtermer eller olika begrepp, till exempel, för att dela upp lektionen i mindre delar.

Oavsett ålder så är det sällan en enkel utmaning att hjälpa ett barn med dyslexi att få grepp om matematikämnet, men det är otroligt givande för dem om de bara får rätt sorts stöd. 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.