Föräldrar vill att sitt barns bästa, framförallt när det handlar om barnets akademiska karriär.

Till följd av det börjar många föräldrar att undervisa sina barn i grundläggande matematik eller främmande språk på hemmaplan medan barnen fortfarande är mycket unga.

Men är det en bra idé?

Undervisningsmetoder har förstås en stor betydelse när det handlar om att dela med sig av kunskap till yngre barn.

För att metoderna ska vara effektiva behöver barnet vara engagerat i ämnet, oavsett om det gäller huvudräkning, mental aritmetik, beräkning av summor eller att identifiera polygoner.

Att närma sig undervisningen med en positiv inställning och att även skilja ämnet från dess akademiska koncept kan vara nyckeln till att bemästra matematikämnet. Man kan testa på ett par olika matematikspel online och pussel som hjälper inläraren att visualisera matematikproblemen utan att känna samma press som formatet på en övningsuppgift skulle medföra.

Men vad gäller om studenten i fråga har en inlärningssvårighet som dyslexi eller liknande? 

Och finns det en pågående strid mellan könen när det gäller matematik-baserade ämnen?

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Alla barn kan lära sig matematik

Lingvister säger att ju yngre man är när man börjar lära sig ett språk, desto bättre. Det beror på att den unga hjärnan är ute efter att införskaffa sig nya språkkunskaper, och genom att få tillgång till två olika språk kan ett småbarn bli tvåspråkigt!

Men hur ligger det till gällande matematik? Om du skulle fråga ett par matematiker skulle de förvånansvärt nog ge samma svar.

I en studie vid the University of Minnesota kunde forskaren Michele Mazzocco påvisa att till och med barn som inte ens är gamla nog att börja skolan kan förstå sig på en del simpla matematiska koncept, så som geometri och symmetri, till exempel. Studien visade dock även att föräldrarnas egna svårigheter kunde bromsa barnens framsteg.

Precis som med olika fobier (som att gå till tandläkaren, till exempel) kan föräldrar föra vidare sina egna matematik-rädslor. Den rädslan har ofta sin grund i att man tvingats till att ta sig igenom matematikprov, eller att man blivit förlöjligad för att man inte klarat av att lösa vissa matematikuppgifter i skolan, som sannolikheter eller statistik, Pytagoras sats, proportioner, algebra, etc.

Ta vara på ditt barns nyfikenhet och njut av att kunna dela med dig av dina kunskaper. (Källa: Unsplash)

När det väl är dags för barnen att börja grundskolan kan matematiska, interaktiva spel vara utmärkta alternativ för att hjälpa dem förstå och applicera det som de får lära sig.

Men har alla barn samma förutsättningar för att lära sig matematik? Det råder ingen tvekan om att varje barn har en medfödd nyfikenhet och vilja att lära sig mer om världen de lever de. Med positiv inställning och en kunnig matematiklärare så kan varje barn se det roliga i matematikämnet.

Varför inte anlita en handledare i matematik för att komplettera den vanliga skolundervisningen? Boka in en förberedande kurs i matematik idag!

Privatundervisning i matematik, oavsett om hemma eller online, kan hjälpa se till att ditt barn inte hamnar efter sina klasskamrater. Det beror på att handledare noterar elevernas styrkor och svagheter för att kunna förse dem med skräddarsydd undervisning, oavsett om de behöver hjälp med fraktioner, decimaler, division, addition, subtraktion eller helt enkelt med att förstå sig på vissa matematiska termer.

Med en matematiklärare kan du vidareutveckla dina matematikkunskaper genom att fördjupa dig i matematiska frågor och bygga en stark grund för framtida studier som relaterar till kvadratrötter, koordinater, grafer, kalkyl, algebra, huvudräkning, geometri, multiplikation, division, ekvationer, problemlösning, med mera.

Hjälp ditt barn att lära sig matematik genom olika spel

Föräldrar tenderar att lita på skolans lärare när det gäller deras barns utbildning, men det finns faktiskt ett par saker föräldrar kan göra för att hjälpa sina barn med matematiken under tiden.

Först och främst måste ni lära er att prata öppet om matematik i hemmet, oavsett hur mycket stress och oro ämnet kan ha orsakat för er när ni själva gick i skolan. Det gör så att matematiken får en plats i ert barns liv även utanför klassrummets väggar, vilket kommer att få dem att känna sig bekväma med att ställa olika frågor om läxhjälp eller matematiska problem medan de studerar. Det kommer även att få dem att uppskatta matematiken i vardagen.

Det finns en hel rad kostnadsfria matematikspel online och även brädspel som kan hjälpa ditt barns inlärande, så det är värt att investera en del tid och få ditt barn att använda matematikämnet utan att matematikböckerna behöver vara involverade.

Det är inte sällan pedagoger använder sig av lego för att lära ut matematik!

Förändra din syn på matematikämnet genom att testa på roliga matematikspel - eller lego! (Källa: Unsplash)

Inlärningen är som mest framgångsrik när man har roligt samtidigt. Det är därför det är idealiskt för yngre barn (och studenter som tycker om att praktisera matematik) att lära sig mer om ämnet genom olika spel och lekar. Det finns flera matematik-hemsidor, så som Math Playground och Primary Games Arena som är proppfulla med roliga matematikspel utformade för barn.

Matematiken existerar överallt runtom oss, vi behöver bara lära oss att uppskatta den!

Råd för den som vill lära ut matematik till barn med inlärningssvårigheter

Hur gör man om ens barn har en specifik inlärningssvårighet, så som dyslexi, till exempel? Behöver man anpassa sina undervisningsmetoder?

Du är antagligen redan medveten om att dyslexi kan påverka en individs läs-, skriv- och avkodningsförmåga. I förhållande till matematikämnet kan det innebära att det blir svårare att lösa matematiska problem, med mera. Dyskalkyli är en liknande inlärningssvårighet, men den påverkar bearbetningen av siffror snarare än ord.

Inlärningssvårigheter kan även påverka kort- och långtidsminnet, samt organiseringsförmågan. Så hur kan man på bästa sätt anpassa undervisningen till elever med inlärningssvårigheter?

Ett multi-sensoriskt tillvägagångssätt kan vara mycket användbart eftersom eleverna kan ta till sig informationen via flera olika sinnen: syn, hörsel, känsel, samt rörelse. Individer med inlärningssvårigheter är ofta visuella inlärare, vilket innebär att det är mer effektivt att använda bilder och olika modeller för att hjälpa dem förstå och applicera matematiken.

När man undervisar barn med inlärningssvårigheter är det otroligt viktigt att man är tålmodig. Upprepa olika punkter så många gånger som nödvändigt för att det inte råder några tvivel som helst för dem och använd olika tillvägagångssätt varje lektionstillfälle för att hålla dem fortsatt engagerade.

Eftersom att inlärningssvårigheter kan försvåra elevens organisering kan det vara ovärderligt om lärare och studenter hjälper till att forma olika studietekniker, så som:

  • Ett färgkodat system som särskiljer olika matematiska koncept
  • En fast rutin
  • En inlärningsdagbok samt en arbetsbok (så att all information finns samlad på samma plats)

Det finns flera andra trick man kan använda så som färgpennor, framstegstabeller, checklistor och sammanfattningar av tidigare matematiklektioner.

God organisering kan vara det som avgör vilket betyg ett barn uppnår i slutändan. Med rutiner och tydliga målsättningar kommer inläraren att känna mer kontroll och mindre stress.

Är pojkar bättre på matematik än vad flickor är?

Låt oss avsluta med en kort diskussion om ett relativt känsligt ämne: finns det några skillnader mellan killar och tjejer när det gäller matematikinlärning?

Har pojkar och flickor samma förutsättningar? (Källa: Unsplash)

Vissa studier har avslöjat en del statistiska tendenser:

  • I Frankrike. I en klass med elever mellan 14-15 år har 82% av de kvinnliga studenterna ett högt betyg i franska, i jämförelse med 68% av de manliga studenterna.
  • I matematikämnet ligger siffrorna på 87% för pojkarna och 86.8% för flickorna.
  • I USA. 7 miljoner elevers matematikresultat jämfördes. Eleverna var 7, 10 och 18 år gamla, och från totalt 10 olika stater, och studien fann inga ojämlikheter bland resultaten.

Så varifrån kommer myten om att män är bättre på matematik?

Det kanske handlar om elevernas egna preferenser. Vissa flickor tenderar kanske att föredra vissa ämnen, så som litteratur och psykologi, medan vissa pojkar föredrar matematik, naturvetenskap eller ekonomi.

Förklaringen skulle dock kunna ligga i elevernas uppfostran samt sociala omgivning. Pojkar uppmuntras tidigt att spela olika spel som involverar olika konstruktioner medan flickor uppmuntras att leka med dockhus.

Så även om stolarna i matematiksalarna främst domineras av män, innebär det sannerligen inte att de är mer kapabla att förstå sig på ämnet än vad kvinnor är. Däremot innebär det att färre kvinnor väljer att studera naturvetenskapliga- och matematiska ämnen, vilket är problematiskt i sig. Det är dags att ändra på det.

Vad blir nästa stora matematiska innovation? Kommer nästa matematiska upptäckt vända upp och ner på hela vår världsbild?

Superprof står redo att rapportera.

Men till dess kan du alltid leta upp en matematik-handledare till dig eller ditt barn.

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.