"Först till kvarn får först mala” - svenskt talesätt.

För att öppna upp dörrarna till olika möjligheter och framgång i ditt barns framtid ligger nyckeln i stödundervisning, utbildning och erfarenheter. Att hitta en balans mellan att ditt barn får njuta av barndomen och påbörja sin utbildning kan vara ett tufft beslut för många föräldrar. Men ställ dig själv den här frågan:

Vad skulle mitt barn kunna uppnå om försedd med rätt verktyg?

Som föräldrar kan vi se formell utbildning som någonting man väntar med tills att barnet är redo att börja på förskolan. Den uppfattningen ligger dock långt ifrån sanningen eftersom utbildning inte tillhör skolans värld, utan är en del av livets alla aspekter. Från det första ögonblicket då ett barn födds är barnet engagerat i att lära sig. Barner lär sig av sina föräldrar, sin omgivning, sina erfarenheter och sina egna reaktioner till allt det som pågår runt om dem.

Att se utbildning som något separat från livet sig är varken användbart för barnet eller föräldrarna. För att bli framgångsrik bör man se utbildning som en naturlig del av livet och vara medveten om att ett barn kan stärkas av att börja lära sig saker tidigt för att sen enklare ta del av de mer formella inlärningsprocesserna. Det kan verka långt från traditionellt, men har du någonsin hört någon klaga på att de fick sig ett försprång i livet gällande en viss färdighet eller ett kunskapsområde? Att sätta igång tidigt ses ofta som en förutsättning för framgång, självsäkerhet och akademiska excellens. Det är just därför man bör prioritera det åt ens barn.

Som tur är kan våra kognitiva förmågor utvecklas och förbättras. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

En närmare titt på stegen i ett barns utveckling

Den schweiziske psykologen Jean Piaget är känd för sin teori gällande kognitiv utveckling. Piaget undersökte hur kunskap och intelligens utvecklas hos människan under olika steg i livet. Han studerade även hur intelligens konstrueras, bevaras och appliceras.

Kognitiva förmågor är mentala aktiviteter som krävs för att en människa ska kunna minnas, lösa problem, fokusera, tänka och lära sig saker. Den typen av förmågor inkluderar minne, resonemang, sensorisk bearbetning, logik och bearbetningshastighet. Vi använder dem i alla aspekter av livet eftersom de är avgörande för att vi ska kunna utföra sysslor, bevara kunskap på ett effektiv sätt och applicera det vi lär oss på ett sätt som hjälper oss göra individuella framsteg.

Varje barn har sina egna unika kognitiva styrkor och svagheter. Vissa barn kanske lyckas otrolig bra när det gäller logik och resonemang, till exempel, och de kanske besitter kunskaper som ligger över medel. På samma sätt kan vissa barn ha det svårare med vissa andra kognitiva färdigheter, med minnet och bearbetningshastigheten, till exempel. Kognitiva förmågor är grundläggande byggstenar som kan avgöra om vi kommer lyckas eller få kämpa.

Som tur är kan våra kognitiva förmågor förbättras när våra svagheter påverkar inlärningen. Privathandledare kan använda specialiserade inlärningsmetoder i undervisningen. De kan säkerställa att de luckor som finns minskar samtidigt som de fokuserar på den nationella läroplanen, avgörande inlärningsfaser, regelbundna övningar och på studieresultaten. Det kommer vägleda barnet på vägen mot akademisk framgång och livslång excellens.

Piaget var en förespråkare för barns utbildning och extraundervisning, så som privat hemundervisning (dvs. en och en) eller handledning i smågrupper. Han ansåg att barn hade 4 olika utvecklingsstadier och att olika grundläggande kognitiva kunskaper utvecklades vid varje stadie.

Steg ett: Ett barn som är nyfött och upp till två år gammalt lär sig om världen genom sina sinnen och genom att engagera sig med olika objekt.

Steg två: Ett barn mellan två till sju års ålder börjar utveckla fantasi, minne och en förståelse för koncept så som framtiden och det förflutna.

Steg tre: Ett barn mellan sju till elva års ålder börjar bli medveten om andra människors känslor och tillämpar det för att förstå andra människors tro och tankar.

Steg fyra: Barn som är elva år eller äldre kan använda sig av planering som ett verktyg för att lyckas i framtiden. De kan dessutom lösa problem på ett korrekt sätt och uppskatta världen runtom dem.

Som du kan se genom Piagets strategiska bearbetningsmodell så utvecklas och lär sig ett barn nya saker redan från födseln. En mer detaljerad version av den här utvecklingsmodellen understryker hur ett barn kan börja utveckla sina minnes- och koncentrationsförmågor vid så lite som två års ålder. Minnesförmågan hjälper dem att bevara den information de tar in och att komma åt den när de behöver den. Uppmärksamhet och engagemang hjälper dem färdigställa olika uppgifter på ett framgångsrikt sätt utan att bli distraherade av allting som sker runtom dem.

Det kanske känns konstigt att titta på din lilla bebis och se hen som en elev, men även under sitt första levnadsår är barn elever i ämnet ‘livet’. Om du vill förse ditt barn med extra instruktioner genom privatlektioner, oavsett om via personliga möten eller online, så kan du hjälpa dem utvecklas snabbare. De kommer uppnå bättre studieresultat, utforska olika ämnen på sitt egna, individuella sätt och det kommer berika deras studier och framgångar.

Som förälder måste man vara redo att utmana normen för att förse ens barn med de verktyg de behöver för att nå upp till sin fulla potential.

Upptäck alla fördelar som kommer med extra studiestöd även för de allra yngsta eleverna!

Att sätta igång tidigt ses som en nödvändig förutsättning till framgång. (Källa: Unsplash)

Vad kan olika undervisningstjänster hjälpa till med?

Om du anlitar en privatlärare eller en studiecoach åt ditt barn är det viktigt att vara medveten om vilka alternativ som finns tillgängliga. Även om handledare ofta specialiserar sig i olika ämnen så vill de alla se sina elever lyckas och prioriterar därför det följande:

 • Att eliminera kunskapsluckorna för elever som hamnat efter och som inte längre uppnår de förväntningar som satts enligt ålder och förmåga.
 • Att stötta sårbara elever som upplever svårigheter till följd av andra förutsättningar, så som att ha svenska som andra-språk eller en diagnostiserad inlärningssvårighet.
 • Att lätta på ångest samt stress, och istället öka självförtroendet, intresset, motivationen och engagemanget hos eleven.
 • Att främja barnets hälsa, välmående och framgång.
 • Att stötta varje barn så att hen kan lyckas genom att vägleda barnet från svårigheter till självklarheter.
 • Att förbereda barnet inför undervisningen så att de kan göra bra ifrån sig. Förse dem med viktiga resurser eller verktyg, så som studietekniker och inlärningsstrategier.
 • Att arbeta med barnet i den takt som krävs beroende på individens personliga förutsättningar och skapa positiva erfarenheter gällande undervisning.

Vilka typer av undervisningsstöd är tillgängliga för ditt barn?

Barn engagerar sig i sitt lärande från den stund då de föds. (Källa: Unplash)

Unga inlärare behöver inte genomgå några prov eller examinationsuppgifter, utan man bedömer deras utveckling genom att observera deras beteende. Man förväntar sig fortfarande att de ska uppnå vissa saker medan de är en viss ålder.

Det aspekter man tittar på, och som ditt barn bör kunna demonstrera vid fem års ålder, är:

 • Fysisk utveckling
 • Verbal kommunikation
 • Social och emotionell utveckling
 • Kreativitet och uttryck
 • Grundläggande läskunskap och matematik

Som du kan se väntar inte världen med att bedöma ditt barns kunskaper och ge dem olika uppgifter att genomföra för att klassas som en ‘duktig elev’ enligt specifika kriterier. Om eleven inte presterar särskilt väl är det viktigt att se till så att de inte känner sig odugliga eller att deras självförtroende påverkas negativt vid en så ung ålder.

Man kan ta vara på de första, unga åren genom att dra nytta av privatundervisning - med alla dess fördelar. Det kan stötta elever både innanför och utanför klassrummets väggar och hjälpa allt ifrån småbarn, barn, tonåringar och vuxna. Det är dock som mest fördelaktigt för de barn som upplever svårigheter när det gäller deras inlärningsutveckling.

Barn kan ha svårt att bevara kunskap - de kan ha dåliga studievanor, behöva mer tid att bearbeta information, en inlärningssvårighet, svenska som andra-språk, vara en internationell student, uppleva ekonomiska svårigheter på hemmaplan som leder till koncentrationssvårigheter, osv. Man kan aldrig anta att alla barn har samma förutsättningar eller möter samma utmaningar på samma lektion.

Du kanske har ett barn som presterar mycket bättre än förväntat. Att anlita en handledare, läxhjälpare, studiecoach eller privatlärare kan främja ditt barns utbildning, oavsett vart på skalan de befinner sig.

Ta även reda på varför det är så viktigt att ge en elev den hjälp hen behöver så snart som möjligt!

Privatundervisning är ett av de främsta sätten att hjälpa barn nå sin fulla potential. Privathandledning kan hjälpa barnet att lyckas med sina akademiska åtaganden och eftersom undervisningen skräddarsys efter barnets behov skapar det en idealisk inlärningsmiljö där barnet kan utvecklas i sin egen takt.

Undervisningstjänster kan hjälpa dig att hitta handledare som passar just dig och dina behov. De har olika erfarenheter, har arbetat med olika typer av elever, har varierande specialiseringar och metoder, osv. Ett barns framgång avgörs inte av barnets ålder utan av deras intressenivå och vilja att dra nytta av det stöd deras handledare erbjuder dem.

Att ta del av utbildning vid ett tidigt skede kan ha en mycket positiv påverkan på barnets utveckling. Ju yngre barnet i fråga är, desto enklare för dem blir det att få goda studievanor vid ett senare skede. Det är även mer troligt att barnet växer upp med god självsäkerhet. Att uppmuntra ditt barns lärande och att anlita privatundervisning är en investering i deras intellektuella utveckling och blomstrande framtid.

Det är aldrig för tidigt. Ta initiativet, stärk ditt barns självförtroende redan idag genom att följa dessa råd gällande hur man hittar den perfekta handledaren för ditt barns olika inlärningsstadier.

  

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.