Alla presterar bättre med lite stöttning och barn är inget undantag. Barn kan briljera och ta sig förbi olika hinder när deras föräldrar samarbetar med dem för att stötta deras akademiska framgångar. Du kan inte inser att ditt barn behöver hjälp, men även om saker och ting verkar gå bra så är det fördelaktigt att intressera sig för sitt barns utbildning - för att se till så att de utvecklas och når sin fulla potential.

Om du märker att ditt barn har det svårt i skolan så kan du först tala med barnets lärare. De kan ha möjlighet att erbjuda ditt barn stödundervisning tillsammans med en stödlärare. Om ditt barns skola har ett välfungerande stödprogram igång så behöver du inte oroa dig allt för mycket. Med lite tålamod och uppmuntran kan ditt barn snart hamna på rätt spår igen.

När ni väl klargjort inom vilka områden barnet behöver förbättra sina resultat så är det viktigt att se till så att stödläraren anpassar undervisningen efter det, och förbereder lektioner där man fokuserar på grunderna till de problemen. Handledaren kan då förse eleven med inlärningsstrategier och en skräddarsydd läroplan för att hjälpa ditt barn utvecklas som mest.

Få helt fantastisk hjälp genom att anlita en handledare online.

Att arbeta tillsammans med en handledare kräver motivation och hårt arbete. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Hur akademiskt undervisningsstöd kan komma till nytta

Studiestöd förser elever med möjligheten att lära sig nya strategier som i sin tur hjälper dem nå sin fulla potential och ett förbättrat studieresultat. Studiestöd finns till för att främja elevernas studier. Man drar nytta av flera olika tekniker för att stötta eleverna och anpassar metoden efter elevernas individuella behov.

Det finns många anledningar till varför elever söker extra undervisningsstöd. Eleven kanske upplever en viss kurs som svår, vill förbereda sig inför ett prov, känner sig stressad, har en inlärningssvårighet, har svenska som andra-språk eller är en internationell student. Den främsta anledningen till att elever letar upp extra undervisningsstöd är dock för att få stöttning och hjälp att ta sig förbi de utmaningar som hindrar dem från att lära sig det de vill. Det spelar ingen roll om man är en mycket begåvad elev, vid ett eller annat tillfälle kan vilken elev som helst behöva extra stöttning i undervisningen.

Man kan få hjälp av en privatlärare, handledare, studiecoach eller läxhjälpare i flera olika situationer och på flera olika sätt. Bland annat genom:

  • Studieprogram innan eller efter skoldagen
  • Fördjupningskurser
  • Sommarlovsprogram
  • Kompisstudier i grupp
  • Privatundervisning (i hemmet eller online)
  • Studievägledning

Lite extra stödundervisning kan vara otroligt fördelaktigt för eleverna - läs mer om de olika fördelarna här!

Hur man förbereder sig inför stödundervisningen

Innan du anlitar en handledare vore det fördelaktigt om du kan berätta lite om dig själv och dina utbildningserfarenheter. Handledare är alltid redo att hjälpa till, de har lång erfarenhet, gott självförtroende och de brinner för att få se sina elever lyckas.

Om du betalar för din undervisning med dina egna pengar så kan du spara en del sedlar genom att  förbereda dig riktigt ordentligt inför varje lektion.

Du skulle kunna ta en titt på de organisationer som erbjuder akademisk stödundervisning...

Handledare kan specialisera sig i många olika ämnen. (Källa: Unsplash)

Hur hittar jag en handledare?

Kom ihåg det här:

Var medveten om vad du behöver hjälp med och dina egna målsättningar

Det är viktigt att vara medveten om vad man vill få hjälp med samt hur man vill att handledaren ska hjälpa en nå sina mål. Om du vet vad du vill uppnå med lektionerna kan läraren räkna ut hur hen ska lägga upp lektionerna för att du ska lyckas med det. När du väl berättat för handledaren vad det är du finner problematiskt så kan hen skapa ett skräddarsytt program åt dig. De programmen kommer att stötta dina utvecklingsförmågor, din förståelse för olika akademiska ämnen samt förse dig med olika studietekniker som du sedan kan använda i din fortsatta utbildning så att du inte hamnar efter igen.

Ditt ansvar som elev

Det är viktigt att förstå att dina privatlektioner kräver din fulla uppmärksamhet och hårt arbete om du vill få ett så bra resultat som möjligt i slutändan. Du behöver ge dig tusan på att ta dig igenom utmaningarna, oavsett hur svårt det känns! Lita på att din handledare vet vad hen gör och kan guida dig till mot mer effektiv inlärning genom att lyssna på alla råd och instruktioner.

För att handledningen ska ge resultat behöver du och din handledare samarbeta. Det kräver disciplin och en engagerad attityd. Genom att låta handledaren vägleda dig har du chansen att uppnå de studieresultat du drömmer om. Handledarens uppgift är att stötta din inlärning, inte att göra allt jobb åt dig. Att faktiskt studera på egen hand, göra läxorna, läsa läroböckerna och dyka upp på lektionerna är ett måste. Klargör vad era roller som handledare och elev innebär redan innan ni sätter igång.

Gör dig bekant med dina styrkor och svagheter

Man brukar rekommendera att man försöker förstå sig på ens egna studiesätt och varför man upplever vissa svårigheter när det gäller inlärningen. Fundera över vad det beror på. Har du svårt att koncentrera dig? Var det svårt att ta anteckningar? Gick allt för fort fram? Eller förstod du helt enkelt inte det som stod skrivet i läroboken? Det finns många olika anledningar till varför man kan uppleva en lektion som svår.

Om du är medveten om dina egna svagheter när det gäller inlärningen kan det hjälpa handledaren att lista ut hur hen ska vägleda dig genom inlärningsprocessen på ett så effektivt sätt som möjligt. Om du även är medveten om dina styrkor när det gäller inlärningen kan det också hjälpa din handledare med lektionsplaneringen. Är du bra på att läsa? Är du ett matematikproffs? Brukar du alltid få godkänt på alla prov, utan problem? Dela i så fall med dig av det till din handledare.

Vad tycker du: vid vilken ålder bör föräldrar förse dina barn med akademisk stödundervisning?

Diskutera upplägget med din handledare innan ni börjar samarbeta - så att ni är överens. (Källa: Unsplash)

På jakt efter undervisningsstöd

När man väl bestämt sig för att man vill få stödundervisning kan det kännas överväldigande att hitta en handledare. Det kan vara svårt för eleven i fråga att veta vilken undervisningstjänst som är bäst att använda, samt vilken typ av undervisning som passar bäst. Online-undervisning, grupp-undervisning, privatundervisning genom personliga möten (en och en), kompisstudier, läxläsnings-stunder efter skolan, eller studiegrupper – det här är en del av de alternativ som finns tillgängliga för de elever som vill få extra stöd i undervisningen.

Välj en handledare i enlighet med anledningarna till varför ditt barn behöver akademisk stödundervisning. 

Hur man väljer den perfekta handledaren:

Personlighet

Det är viktigt att vara medveten om att man kommer spendera en hel del tid tillsammans med sin handledare. Om möjligt: se till att välja någon med en härlig personlighet, och någon som du kommer väl överens med.

Undervisningsmetod och erfarenhet

Handledarens undervisningsstil är avgörande eftersom det påverkar sättet du kommer att undervisas på. Det finns många olika strategier lärare kan använda, men se till att din handledares undervisningsstil möter dina förväntningar. Vissa är strikta, andra flexibla.

Planering

Undervisning kan vara strukturerad, helt schemalagd eller flexibel. Välj en handledare som är villig eller som har möjlighet att arbeta på det sätt du önskar. Det är viktigt att se till så att era scheman går ihop.

Kostnad

Om du träffar din lärare efter skoldagen och det är en del av skolans akademiska stödprogram, då behöver du kanske inte betala något. Men om du anlitat en privatlärare på egen hand för att hjälpa dig under helger, lov eller kvällar måste du överväga undervisningens kostnad innan du tar ett slutgiltigt beslut. Se till så att det inte råder några tvivel mellan dig och din handledare gällande priserna.

Akademisk specialisering

Som tidigare nämnt är det mycket viktigt att du vet varför du behöver och vill börja med privatundervisning. Handledare har ofta olika specialiseringar. Om du anlitar en lärare som specialiserat sig i matematik men enbart behöver  hjälp med fysik, kemi eller biologi så kan inte den handledaren erbjuda lika bra undervisning som de handledare som specialiserat sig i de ämnen du faktiskt behöver hjälp med.

Handledare kan specialisera sig i en hel rad olika ämnen, men även provförberedelser, studietekniker, studieångest och hur man behandlar den, språkbegrepp för internationella studenter eller de elever med svenska som andra-språk. Listan är oändlig, men du ska vara väl medveten om att det alltid finns någon handledare som kan möta just dina behov!

Om ditt barn upplever svårigheter i klassrummet kan en handledare hjälpa ditt barn på en individuell nivå utanför klassrummet. En studiecoach kan hjälpa ditt barn förbi all frustration och förvirring så att hen kan lyckas med sina studier, och gå igenom allt i den takt som bäst passar eleven.

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.