Framgång innebär att ha det mod, den beslutsamhet och den vilja som krävs för att bli den person du är menad att bli.

Det kan alltid kännas chockartat för föräldrar att inse att deras barn inte presterar väl i skolan och kan tänkas behöva extra stöd i undervisningen. Det är inte läge att bli upprörd eller gå till försvar om du får höra att ditt barn verkar uppleva inlärningen som svår och att hen riskerar att hamna efter när du väl är på plats i skolan för terminens första utvecklingssamtal. Skolan vill ditt barns bästa - precis som du. De delar med sig av informationen så att du får möjlighet att vägleda och stötta ditt barn på hemmaplan, medan de sätter in de resurser de kan under skoltid - allt för att säkerställa att barnet får den hjälp som krävs.

Om ditt barn upplever svårigheter i skolan kan det vara smart att ta reda på vad det grundar sig i. Ditt barn kanske inte engagerar sig på grund utav tristess, hen kanske inte sover bra om natten eller så kanske barnet i fråga är distraherat till följd av privata familjeproblem. Kanske har ditt barn missat ett par lektioner och aldrig tagit igen den information hen gick miste om. Det finns många anledningar till varför ett barn kan ha det svårt i skolan, men när man väl tagit reda på roten till problemet kan man ta sig framåt.

Fokusera på problemet, planera hur det ska lösas och ställ in er på att lyckas:

 • Tala med läraren och se till så att du förstår precis vad ditt barn upplever som svårt i klassrummet. Be dem om tips och råd gällande hur du kan vägleda ditt barn så att hen hamnar på rätt spår igen - så snart som möjligt.
 • Ta upp problemet med ditt barn på ett öppet och stöttande sätt, ta reda på vad barnet känner och hur hen tror at problemet skulle kunna lösas.
 • Skapa en enkel plan gällande hur ni kan anordna extra undervisningsstöd, genom att anlita en privatlärare, till exempel.
 • Håll kontakten med ditt barns lärare och hör efter hur det går lite då och då. Fråga även ditt barn hur hen upplever att det går. Har det blivit bättre? Sämre? Ingen skillnad?
Studiecoacher, läxhjälpare, privatlärare och handledare kan alla hjälpa ditt barn med studierna. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Läxhjälp tillgängliga
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Vilka typer av undervisningsorganisationer finns tillgängliga?

Stödundervisning är en paraplyterm för flera olika strategier som finns tillgängliga för att skapa en stöttande studiemiljö för barn som vill lyckas med studierna. Att inläraren lyckas nå sina målsättningar inom den akademiska världen är det som främst prioriteras av den typen av organisationer. Det finns flera olika strategier att dra nytta av och en mängd organisationer som erbjuder olika typer av stödundervisning.

Olika typer av akademiskt stöd

Stöd i klassrummet

Att samarbeta med klasskompisarna och ge varandra feedback är ett fantastiskt sätt att få extra hjälp direkt i klassrummet och under lektionens gång. Samarbetet är värdefullt för de båda eleverna. Den ene får repetera det hen lärt sig, medan den andre kan ställa frågor angående informationen. Den här typen av "kompis-program" anordnas oftast av skolan och pågår under hela skolåret.

Stöd i skolan

Studiegrupper är ett fantastiskt och engagerande sätt för elever att arbeta tillsammans för att ta ikapp inom olika ämnen och repetera det de lärt sig. Den studiemiljö som skapas i mindre studiegrupper brukar ofta vara väldigt uppskattad. Dessa grupper organiseras oftast av skolan, men man kan organisera sin egen studiegrupp på egen hand.

Stöd under lov eller innan/efter skoltimmarna

Det är otroligt användbart att påbörja en studierutin som tar plats innan och/eller efter de vanliga skoltimmarna. Det kan förstås vara svårt att ta sig till skolan så pass tidigt och att stanna så pass sent, men din medverkan kommer att ge belöning om du är ihärdig. Du kommer att se effekten av ditt arbete via dina skolresultat. Studietimmar som är schemalagda innan eller efter skoldagen organiseras ofta av skolan och hålls i skolans lokaler.

De kan involvera handledning en och en, övningar där elever måste samarbeta två och två, eller uppgifter som ska lösas i mindre grupper. Det är inte obligatoriskt att medverka, men går man dit kan man oftast få precis den hjälp man behöver.

Stöd utanför skolan

Om en elev söker extra undervisningsstöd utanför skolsystemet öppnar det upp en helt värld av tillgängliga alternativ och organisationer. Man kan arbeta tillsammans med lokala myndigheter för att få information gällande vilka sorts alternativ som finns tillgängliga. Man kan kontakta relevanta välgörenhetsorganisationer för rådgivning, man kan registrera sig hos ett privat undervisningscenter eller registrera sig på online-kurser, eller online-handledning med en privatlärare. Lokala bibliotek och museum kan också tänkas erbjuda vissa typer av utbildningsprogram. Du kan även ta en titt på anslagstavlor i närområdet, eller annonserna i lokaltidningen.

Glöm inte att spana in vad våra handledare erbjuder via Superprof!

Studiegrupper är ett fantastiskt sätt att engagera och uppmuntra elever att samarbeta (Källa: Unsplash)

Varför man bör anlita en privatlärare för att stötta eleven

Ditt barns självförtroende och studieframgång kan hänga samman. För att ditt barn ska nå sin fulla potential behöver man göra mer än att skicka dem till ett fullproppat klassrum med en enda lärare på plats. När dina barn lyckas och känner sig duktiga kommer de att prestera bättre i skolan till följd av att det känns roligare och enklare. Det är högst troligt att de kommer prestera bättre om de tar del a skräddarsydda lektioner där de kan utvecklas i sin egen takt och briljera.

 • Handledare vill inget hellre än att deras elever ska lyckas akademiskt.
 • Privatlärare erbjuder ett mycket flexibelt schema: de använder olika strategier och resurser för att uppmuntra framgång. Privatundervisning kan ske via personliga möten, online eller via mindre gruppmöten.
 • Sårbara elever kan ta del av de verktyg de behöver för att lyckas, oavsett om de inte fått godkänt på en kurs, har svårt med det svenska språket eller en inlärningssvårighet.
 • Man kan lita på en handledare. En handledare bör alltid visa upp ett polisutdrag – se annars till att efterfråga ett.
 • Många privatlärare har en viss specialisering vid sidan om den generella kunskap som krävs. De kan vara experter inom ett visst område, men de kan även ge råd om stipendier, praktikplatser eller provförberedelser, med mera.
 • Handledare kan samarbeta med ditt barn skola för att skapa ett schema som går hand i hand med skolans läroplan. Studiecoacher, privatlärare, handledare och läxhjälpare kan helt enkelt skapa individuella inlärningsprogram åt dig eller ditt barn.
 • Privatundervisning främjar akademisk självständighet, självförtroende och samarbete.
 • Handledare förser eleven med de verktyg hen behöver för att studera och ta sig framåt på egen hand, så att hen inte blir beroende av privatlärarens input.
 • Privatundervisning främjar en positiv attityd till inlärning samt utbildning. Fokus ligger på elevens engagemang och förmåga att kunna bibehålla majoriteten av den information man tagit del av.
 • Privatundervisning kan ha god effekt på elevens mentala hälsa då stödet kan minimera stress och studieångest, samt motverka dåligt självförtroende.

Läs mer om fördelarna med att anlita en privatlärare. 

Tips gällande hur man väljer rätt handledare

När du väl är redo att välja handledare kan det kännas aningen överväldigande precis i början - hur gör man egentligen rätt val åt ens barn? Det enklaste sättet att hitta en privatlärare åt ditt barn är genom att be om rekommendationer från andra föräldrar, eller att anlita en lärare som redan undervisar vid barnets skolan. Om du dock inte känner någon som kan dela med sig av någon rekommendation är det dags att göra egna efterforskningar.

Ta reda på hur du väljer en passande handledare. 

De tre viktigaste aspekterna att ha i åtanke när du letar efter en handledare:

Säkerhet - Se till att handledaren visar upp ett polisutdrag.

Kunskap – Se till så att handledaren har rätt kvalifikationer och relevant erfarenhet inom det ämne du vill de ska undervisa i. De kanske har en kandidatexamen eller ett diplom? Eller annan, relevant erfarenhet?

Kommunikation – Se till så att du berättar vad du har för målsättningar med undervisningen. På det viset kan handledaren visa de framsteg som gjorts efter en viss tid, och du kan känna dig säker på målen uppnås.

Handledare kan ha specialiserat sig på att undervisa en viss åldersgrupp. (Källa: Unsplash)

Vid vilken ålder bör mitt barn börja med privatundervisning?

Undervisning är något man bör prioritera och sätta igång med tidigt. Du kan läsa mer om det här. Redan vid två års ålder bedömer man vissa av barnen förmågor. De områden man börjar med att titta på är:

 • Fysisk utveckling
 • Verbal kommunikation
 • Social och emotionell utveckling
 • Kreativitet och personligt uttryck
 • Grundläggande läsförståelse samt matematik

Genom att ge ditt barn chansen att interagera med en stödlärare, mentor eller pedagog ger du barnet en chans att öka sitt självförtroende, samt att nå sina mål och sin fulla potential.

Många handledare har specialiserat sig på att utbilda elever inom en viss åldersgrupp. Bebisar, småbarn eller barn på förskolan, till exempel. De undervisningstillfällen som hålls för yngre studenter brukar ofta vara utformade omkring olika lekar, till exempel lekar som främjar barnets kognitiva förmåga, eller som fokuserar på beteendeinlärning.

Genom att väva in privatundervisning i ditt barns utbildning så skapar du en naturlig inlärningsmiljö för barnet, framför allt om undervisningen påbörjas tidigt. Det skapar en positiv utbildningsgrund för barnet som hen kan ta med sig in i vuxenlivet.

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.