Som förälder är det ditt uppdrag att guida och vägleda ditt barn mot ett framgångsrikt liv. Akademisk framgång innebär mycket mer än att bara få godkända betyg och ett foto på studentdagen nu för tiden.

Att lyckas i skolan öppnar upp dörrarna till olika colleges, universitet, högskolor och sen vidare ända fram till ett framgångsrikt liv och arbetsliv.

Ditt barns studieresultat kan avgöra hur många alternativ som finns tillgängliga för dem i framtiden.

Dina barns studieresultat kan även lägga grunden till de tankesätt de tar med sig som vuxna.

Utan studiestöd och uppmuntran kan elever spendera flera år med av försöka ta sig fram i skolvärlden och lida av stress, ångest samt dåligt självförtroende. Det kan kännas hopplöst för barnet och de kan få för sig att de inte kan lyckas akademiskt. De kanske ger upp för snabbt och lever vidare utan att ens försöka sitt bästa i olika situationer.

Låt oss ta en titt på hur läxhjälp och privatundervisning kan hjälpa ditt barn att ta sig tillbaka på rätt spår. Det gäller att stötta deras undervisning och främja deras studieresultat så att de når största möjliga framgång och intellektuella utveckling, medan eventuella svagheter minimeras.

Anlita en handledare online redan nu eller läs mer om att anlita privatlärare för yngre.

Elevernas framgångar i skolan kan öppna upp dörrarna till en framgångsrik karriär. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Akademiskt stöd för elevens framgång

I skolan är ditt barns klassrum fullt av andra elever som försöker göra sitt allra bästa för att uppnå goda resultat. De flesta klassrum har dock bara en enda lärare. Det finns ingen tid för läraren och ditt barn att diskutera det ditt barn behöver mer hjälp med, läraren kan inte sakta ner eller snabba upp farten på lektionen bara för att ditt barn ber om det.

Om ditt barn inte kan koncentrera sig ordentligt under lektionen eller inte kan få grepp om det undervisningen gäller kan läraren endast försöka understryka vad eleven behöver öva på genom hemuppgifter, tester, prov eller föräldramöten. De allra viktigaste åren för ditt barns utveckling är just skolåren.

Om de inte får grepp om den information som uppgör läroplanen behöver du antagligen komma på nya sätt att uppmuntra ditt barn till att lära sig mer och att fortsätta utveckla kunskaperna.

En privatlärare kan stötta ditt barn på många olika sätt.

Oavsett vilka aspekter av undervisningen ditt barn tycker är svåra så kan en kunnig expert och handledare hjälpa hen genom att skapa en strategisk läroplan med en individuella elev i fokus, allt för att vägleda ditt barn genom det de finner utmanande och mot akademisk framgång!

Ta reda på vilka organisationer som erbjuder studiestöd för att hjälpa ditt barn.

10 fördelar med akademisk stödundervisning

En viktig fördel med privatundervisning är att ditt barn kan arbeta med en expert inom ämnesområdet.

En individuellt anpassad läroplan kan ge fantastiska resultat vad gäller ditt barns utveckling.

Personlig handledning genom privatlektioner kan engagera ditt barn och stärka deras insats när det gäller studietekniker, positiva studievanor, självförtroende, motivation och studieresultat. Den största nackdelen med privatundervisning är den finansiella biten.

Privatundervisning kan bli dyrt, och eftersom att handledaren går framåt i den takt som bäst passar ditt barn kan det dra ut på biten innan du ser de resultat du hoppas på.

Objektivt sett är privatundervisning som mest effektivt när man stöttar barnet genom hela skolåret, under helger och lov, osv., men det kräver förstås sitt pris.  En annan nackdel är att ditt barn blir av med värdefull fritid, då de kan passa på att njuta av sin barndom.

Det är viktigt att studera, men det finns mycket som betyder mer än ett barns studieframgång.

Som förälder blir du ansvarig för att organisera schemat och dela upp samt balansera tiden mellan att utforska kunskapsområden och njuta av fritiden…

Följ de här rekommendationerna för att hitta den bästa handledaren åt ditt barn…

Studiecoacher kan strukturera undervisningen efter skolans läroplan. (Källa: Unsplash)

 

Checklista: varför man ska anlita en privatlärare

 • Privatlärare är experter på att arbeta med barn och stärka deras förmågor. De kan arbeta i den takt barnet önskar, vilket hjälper barnet att ta åt sig samt behålla den kunskap hen lär sig. Det kan öka barnets självförtroende och göra så att de blir engagerade i sina framtida åtaganden och fortsatta studier.

 

 • Handledare kan erbjuda ett väldigt flexibelt schema. De kan träffas veckovis, via drop-in bokningar, de kan erbjuda online-undervisning eller hemundervisning som sker genom personliga möten. De kan arbeta med en enskild elev eller med en mindre grupp genom en studieverkstad. De kan även arrangera så att ditt barn får en studiekompis och arbeta med både vuxna och barn.

 

 • När det gäller internationella elever som varken talar eller förstår svenska eller möjligen engelska särskilt väl kan en ESL handledare komma till stor hjälp! För de internationella elever som har svenska som andra-språk kan det kännas normalt att behöva kämpa under lektionerna. Med den sortens hinder framför sig behöver de få extra stöd och guidning för att göra framsteg i språkutvecklingen och med ämneskunskaperna. Studiecoacher kan hjälpa till med läxor, läroböcker och förse dem med de studietekniker de behöver för att lyckas i skolan.

 

 • Professionella handledare har vanligtvis ett ID och ett polisutdrag till hands , men du kan även be dem visa upp ett polisutdrag första gången ni träffas. Du ska inte behöva oroa dig över vem du släpper in i ditt hem och litar på gällande ditt barns utbildning.

 

 • Många privatlärare specialiserar sig i specifika ämnen inom den nationella läroplanen, så som matematik eller naturvetenskap. De kan även förbereda ditt barn inför ett gymnasie- eller universitetsprov, vägleda dem genom nervositeten inför ett prov eller ge ditt barn olika tips om hur man presterar som bäst under ett prov. De kan hjälpa till med stipendieansökningar eller ansökningar till praktikplatser, organisera barnets registrering vid en privatskola eller stötta ditt barns målsättningar mot en specifik karriär eller hobby, så som friidrott. Om ditt barn behöver hjälp med ett visst ämne finns det alltid en lärare som kan erbjuda det stöd som krävs.

 

 • Om ditt barn har en inlärningssvårighet behöver det inte nödvändigtvis sakta ner deras framfart. En handledare som specialiserat sig i undervisning för barn med inlärningssvårigheter kan arbeta med ditt barn under hela skolterminen och hjälpa till att lösa studieproblemen. Om det går att arrangera med skolan kan stödläraren hänga med ditt barn på lektionerna och hjälpa till samtidigt som ditt barn deltar i de vanliga lektionerna.

 

 • Privatlärare och handledare kan enkelt anpassa undervisningen efter ditt barns läroplan, oavsett om de går i en allmän skola, en privatskola, universitetet eller om de får hemundervisning vid sidan. Handledare kan samarbeta med lärare, föräldrar eller olika studietjänster för att skapa en rik, meningsfull och samarbetsvänlig studiemiljö.

 

 • Att kunna använda olika inlärningsstrategier är avgörande för dina barn medan de studerar. Det krävs om de ska kunna bli självständiga och utveckla sina inlärningsförmågor under lektionerna med sina klasskamrater. De behöver samarbeta med sin handledare för att förstå hur man tar vara på den kunskap man får under privatlektionerna. Man vill även maximera den kunskap de tar med sig från klassrummet. Dina barn behöver lägga informationen på minnet och engagera sig under lektionerna.

 

 • Att ta anteckningar under lektionerna, repetera det man lärt sig då och då, lämna in uppsatser i tid och förbereda sig för lektioner, studera på egen hand och göra en del efterforskningar, att aktivt lyssna och ge feedback vänner emellan, osv., är alla viktiga verktyg när man studerar. En handledare kan förgylla dina barns inlärningserfarenheter och aktivt stötta dem tills att de blir självständiga i sitt inlärande.

 

 • Inlärningstekniker och studievanor är också viktiga om man vill maximera sitt inlärande. Handledaren kan visa eleven hur man skapar en bra inlärningsmiljö. Bland annat genom att lägga undan de distraktioner som finns, till exempel mobiltelefoner, och skapa en studiemiljö som känns bekväm och motiverande. Handledaren kan förklara varför det är bra för hjärnan med regelbundna pauser, med träning för att lätta på all stress och andra tips gällande hur man håller koncentrationen. Allt det kommer hjälpa ditt barn uppnå goda resultat.

 

 • De studietekniker en handledare kan lära ut är inte enbart viktiga när det häller utbildning, utan även i vardagen. Handledare lär elever mycket om ärlighet, hårt arbete, koncentration, hängivenhet, tålamod och motivation, med mera. Det allra viktigaste ditt barn kommer få lära sig är att man kan övervinna alla utmaningar i livet - om man bara tar ett steg i taget, oavsett hur litet. Det kommer att stärka ditt barns självförtroende att känna att hen kan uppnå vad som helst!

Upptäck fler anledningar till varför ditt barn kan gynnas av läxhjälp och stödundervisning...

Ibland anordnar skolan studietimmar för mindre studiegrupper. (Källa: Unsplash)

Ditt barn vill självklart lyckas och de föds med energi och motivation nog att göra det. Ibland kan dock yttre omständigheter eller erfarenheter få barnen att känna sig mindre energifyllda. Vi måste prioritera barnens utbildning och en bättre framtid genom att se till så att de får det stöd de behöver. Så att de får den ljusa framtid de förtjänar!

Handledare finns till för att lära barn att ta vara på de möjligheter de får och att bli starka nog att hantera stress, ångest och motgångar. Om barn får lära sig mer om de verktyg de kan använda när saker känns svåra så kan de ta sig förbi olika hinder och fortsätta att utforska vägen mot framgång.

Ta reda på vad den idealiska åldern att få stödundervisning är...

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.