När vi frågar studenter vilka språk de vill lära sig i framtiden, oavsett om för professionella eller privata situationer, så svarar de flesta nästan direkt på ett av två sätt: spanska eller kinesiska. Spanska på grund utav dess dominans i Central- och Sydamerika, och kinesiska på grund utav att det är det största språket i världen, samt eftersom att den kinesiska ekonomins samt kulturens internationella inflytandet ökat otroligt snabbt.

Engelska är fortfarande det mest använda språket när det kommer till internationell affärskommunikation då det används inom nästan all internationell handel, så de som engelska som modersmål har förstås redan ett försprång där.

Men om du är ambitiös och tänker framåt, varför inte ge dig på arabiska? 

Du skulle vara en bland en mycket liten grupp universitetsstudenter som väljer att lära sig arabiska som tredjespråk.

Och trots det...

Det arabiska språket är ett fascinerande språk som redan finns överallt runtom oss, i allt vi gör, i orden vi använder, i datorkoder och matematik, i det sättet vi tittar på stjärnorna, eller skriver poesi.

Visste du att du redan talar arabiska, men kanske utan att inse det?

Är du medveten om hur mycket detta otroligt rika språk bidragit med till den västerländska kulturen?

Från ett kulturellt, pedagogiskt och professionellt perspektiv så är det en ovärderlig kunskap att kunna tala, läsa samt skriva modern standardarabiska (ibland kallas klassisk arabiska), vars inverkan man kommer att kunna se i flera år framåt.

Oavsett om det är av turkisk härkomst eller iransk, syrisk härkomst eller irakisk, så är inflytandet från det antika muslimska samhället på det västerländska samhället något som kommer ifrån alla hörn av den arabiska världen. Från norra Afrika, till Centralasien genom det Osmanska riket, så har den islamska världen delat med sig av många viktiga byggstenar.

Så låt oss ta en titt på det fantastiska arvet det arabiska språket lämnat, den arabiska kulturen, den arabiska civilisationen , som format vårt vardagliga liv i hundratals år.

Inom konsten, litteraturen, vetenskapen, filosofin och arkitekturen så får man lära sig mer om dessa mer och mindre välkända inflytanden som har påverkat våra tankesätt i många år.

Varför inte testa på ett par lektioner i arabiska i din hemstad, för att lära dig mer om det fascinerande språket?

De bästa lärarna i Arabiska
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (9 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Nero
Nero
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Nasr
5
5 (2 recensioner)
Nasr
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Rabab
5
5 (5 recensioner)
Rabab
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (9 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Nero
Nero
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Nasr
5
5 (2 recensioner)
Nasr
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Rabab
5
5 (5 recensioner)
Rabab
150 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Talar du arabiska utan att inse det?

Ett lands språk är en givmild grogrund och en unik möjlighet att lära känna dess kultur.

Det arabiska språket är inget undantag och allt man behöver göra är att se emot de olika hamnarna vid Medelhavet för att se mångfalden bland den befolkning och kultur som lever och genomsyrar platserna, och har gjort det i decennier.

Flera europeiska språk har mixats med arabiska på ett sådant sätt, så som det engelska språket som ofta fungerar som det förvalda språket när det kommer till internationell handel. Kanske använder du redan arabiska ord utan att vara medveten om det, precis så som arabiska befolkningar blandar in Europeiska språk, och definitivt Engelska, i vardagsspråket.

Lär dig det arabiska alfabetet. (Källa: Unsplash)

Precis som franska, spanska eller italienska så är det arabiska språket ett främmande språk vars inflytande gör sig påmint i varje aspekt av vårt dagliga liv.

Visste du att det finns nästan 1000 engelska ord av arabiskt ursprung? Ord som algebra, zero, caliph, apricot, gazelle, sorbet, alcohol och även admiral är direkt inspirerade av arabiska ord.

När du äter på en restaurang eller ett café använder man också arabiska ord; ord som kaffe, socker och även mocka är alla starka exempel på det inflytande det har i våra liv varje dag.

Många engelska ord reproducerar texturen av ett objekt, även om det originella namnet förlorats: så som schack (det var sändebudet Haroun al-Rachid som introducerade spelet till Charlemagnes hov och därifrån spreds det över hela Europa) och material som mohair, taft och damast kommer alla ifrån den litterära eller den dialektala arabiskan.

Så hur kan vi förneka det enorma inflytande det arabiska ordförrådet haft på det engelska samt svenska språket? Är det inte en fantastiskt bra anledning till att lära sig arabiska, för dess enorma kulturella rikedom?

Som du kanske förstår nu, även om du inte vet hur man läser eller skriver arabiska än, även om du precis bara börjar förstå dig på det arabiska alfabetet, så är du redan något familjär med det semitiska språket arabiska.

 Arabisk litteratur och poesi

Om du undrar varför du borde lära sig arabiska så ska du också vara medveten om att fantastiska, arabiska författare har förgyllt den västerländska kulturen i decennier. Oavsett om persiska, arabiska eller maghreb, från Libanon, Syrien eller Irak så har de varit oerhört viktiga när det kommer till poetik, romaner, historier, fabler – Arabisk litteratur erbjuder allt man kan tänka sig, man blir som förtrollad och ens liv berikas.

Det är också bra att lära sig idiomatiska arabiska uttryck, att se över din arabiska grammatik och att lära sig läsa arabiska högt för att öva på uttalet, om man vill förbättra sina kunskaper inom det arabiska ordförrådet.

Medan du tyder meningar på arabiska så kommer du att kastas in i en resa genom ett otroligt land, fullt av antika lärdomar och traditionell visdom.

I Arabstaterna, där litterär överföring sker genom muntlig tradition, började det med indiska och persiska fabler då det skedde en litterär blomstring efter att arabiska grammatiker etablerade regler för att erhålla ett skriftligt språk som följer det ursprungliga språket så nära som möjligt. Ordböcker och nya litterära genrer började då uppstå i arabiska länder, så som epistel, novellen eller även det som kallas maqamat (“folkprosan”), som beblandar fiktion och verklighet i en central karaktär.

När det gäller arabiska poesi och arabiska dikter så skrevs de ofta som hyllningar till stora segrar; som poeten Al Mutanabbi, eller så sjöng de om kärlek och otillåten kärlek; som Abu Nuwas, eller så återberättade de populära legender, som med Tusen och en natt.

Khalil Gibrans välkända bok “Profeten” är bara ett av de nämnvärda verk man kan hitta. (Källa: Unsplash)

Mer nyligen så tilldelades den egyptiska författaren Naguib Mahfouz Nobelpriset i Litteratur, men det finns flera andra, hyllande författare som bör benämnas som mycket stora och fantastiska arabiska författare och poeter, så som den libanesiska filosofen och författaren Khalil Gibran, som skrev den världsberömda boken Profeten, eller den palestinske poeten Mahmoud Darwish. Om du skulle söka lite bakåt i tiden skulle du även hitta filosofen Avicenna (även känd som Ibn Sina), och polyhistorn Averroes, vars inflytande på västerländsk tänkande kan ses än idag.

Arabisk konst

Det arabiska språkets historia påvisar hur enorm dess påverkan på världen är, och har varit. Men för att förstå tankesättet, och för att fullt förstå de effekter och otroliga saker kulturen bidragit med, bland annat genom dess rika språk, så behöver man inte söka så mycket längre än till den arabiska konsten; mycket av den existerar fortfarande.

Kalligrafi och Bokkonst

I arabiska länder är konst inte bara en uttrycksform utan även ett sätt att föra samman folk med varandra och med deras omgivning.

Införandet av papper och distributionen av böcker förbättrades kraftigt efter att både bokkonsten och illustrationer utvecklades.

Ett annat sätt att lära sig arabiska är genom att lära sig arabisk kalligrafi. (Källa: Unsplash)

Illustrerade utgåvor spreds snabbt, även om de främst användes inom zoologi, medicin och astrologi så spreds även dekorativa utgåvor av den heliga Koranen snabbt.

En del så kallade upplysta arabiska böcker skapades också, så som Kalila wa Dimma (även en mycket bra bok för den som vill lära sig arabiska), Maqamat, och den långa dikten Shahnamade Firdawsi.

Kalligrafi är inte något som står på egen hand, utan det går ihop med många andra former av arab-islamska konstformer.

Enligt traditionen så är kalligrafi en gåva från gud och när man lär dig att skriva arabisk kalligrafi så kommer man närmare gud.

Den här typen av skrift har nu spridit sig till allt sorts material: papper, keramik, textiler, trä, till och med pergament, dock förändras bokstävernas form en aning ibland.

Att lära sig läsa det arabiska språket med hjälp av traditionella lektioner, distanskurser, privatlektioner eller till och med en online-kurs i arabiska kan hjälpa dig förstå mer om olika och viktiga aspekter av vår historia, och även få dig att förstå mer om en del av den moderna civilisationen.

Matematik, Astronomi och Geometri

Det som arabkulturen har bidragit med till den matematiska världen är helt enkelt häpnadsväckande.

Araber lånade och förbättrade det numeriska systemet från indianerna och uppfann konceptet 0, noll, som bokstavligen talat betyder “tomhet” på arabiska, och som förenklade arabiska beräkningar. Det är inte svårt att se hur arabiska siffror har influerat de siffror vi använder idag.

Det arabiska språkets inflytande kan ses inom flera olika områden, bland annat astronomin. (Källa: Unsplash)

Matematikens historia översvämmas av arabiska uppfinningar, så som ordet algoritm, som myntades av matematikern Al Khawarizmi, och den okända variabeln X, som skapades under den medeltida islamiska civilisationens guldålder.

Alla dessa uppfinningar hade ett gemensamt mål: att lösa vardagliga problem.

När det gäller astronomi så var det ursprungligen kopplat till olika former av astrologi som spreds över arabvärlden under medeltiden. Med dessa övertygelse i grunden kunde persiska och arabiska astronomer: använda matematik för att beräkna longituder, skapa en kalender, bygga en modell av solsystemet med solen i dess center, och inte jorden, som man trodde i väst.

Medicin

Under medeltiden var araberna pionjärer inom medicinområdena, de uppfann i princip den moderna medicin vi har idag.

När de granskade grekernas kunskaper, samt Hippokrates läror, så tog de sig an teorin om Humorism (humoralpatologi), som anser att flera olika sjukdomar skapads som resultat till obalanser i gallan, blodet och i slemmet, som styr våra kroppar och personligheter.

Däremot så förlitade sig de behandlingarna som utvecklas av araberna på att balansera jämnvikten, detta genom en metodisk metod som baserades på logik samt studier gällande orsak och effekt.

I slutändan utvecklade de vad vi idag kallar diagnos-konsten och de etablerade de första reglerna som kommit att styra det medicinska yrket.

Deras bidrag till medicinen är otaliga, men de inkluderar bland annat konstruktionen av de första sjukhusen samt återhämtnings-rummen, en otrolig farmakopé baserad på medicinska växter, veterinärmedicinska läkemedel, mineral extrakt, salvor och krämer, etc.

Allt du behöver göra är att läsa Avicennas The Canon of Medicine för att förstå vilken fördjupad kunskap arabvärlden besatt redan på den tiden, och precis som alla andra idéer vi presenterat, så kan det också utöka ditt arabiska ordförråd.

Filosofi

Den fantastiska våg av översättningar av skrifter på grekiska till arabiska gjorde så att ett mycket stort antal fantastiska verk kunde bevaras, bland annat de av Aristoteles. Det fenomenala biblioteket i Kairo är välkänt för sin prestigefyllda samling och otroliga strolek, med mer än 1.6 millioner böcker.

Åk till Mellanöstern för att lära dig allt om de stora filosoferna inom dess kultur. (Källa: Unsplash)

Det är dessutom genom arabisk filosofi som du kan upptäcka en ny förståelse för arabiska tankesätt. De stora arabiska filosoferna, så som Al Kindi (född i dagens Baghdad), Farabi (född i Persien) och Ghazali (från abbasidkalifatet), påverkade alla olika forskare i Frankrike, Spanien och resten av västvärlden. Ibn Rushd, mer känd som Averroes, är en filosof från Andalusien som gjort ett stort intryck på filosofin och människans tankesätt.

Vad mer kan man säga om att lära sig det arabiska språket?

Det är enkelt att se hur det arabiska inflytandet påverkat många olika områden och att vårt vardagliga liv formats av alla dess fantastiska bidrag, oavsett om det gäller utbildning, kultur, tankesätt, eller språk (för att inte nämna handel).

All den här informationen är bra att ha med sig som kompletterande material medan du lär dig arabiska och den kan hjälpa dig att utveckla dina kunskaper ännu snabbare. Bland annat när det gäller konjunktioner, att hjälpa dig med det arabiska uttalet och att träna upp ditt öra, så att du kan förstå språket när du hör modersmålstalare använda det i naturliga och vardagliga situationer.

Behöver du hitta en lärare i arabiska? Vi har fantastiska lärare hos oss på Superprof!

 

 

 

Behöver du en lärare i Arabiska?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.