Litterär arabiska, språkliga arabiska dialekter, klassisk arabiska, modern standardarabiska...hur många olika versioner av arabiska finns det egentligen?

Finns det inte bara en version av det arabiska språket?

Tyvärr, inte riktigt.

Arabiskan är ett språk som har starka kopplingar till Islam, och man kan spåra dess historia ända tillbaka till antiken. Ungefär som med det latinska alfabetet så har även det arabiska språket förändrats mycket med tiden.

Om du har skrivit upp dig för att ta privatlektioner för att lära dig arabiska så är det nästan helt säkert att det är litterär arabiska du kommer att studera.

Litterär arabiska är i grund och botten en version av alla de olika arabiska dialekterna, som kan användas av folk från olika arabländer för att kunna kommunicera med varandra. Det är i stor konstrast till de språkliga dialekterna, som generellt sett är väldigt unika för varje land.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt det du behöver veta om du verkligen vill lära dig att läsa, tala och skriva litterär arabiska.

De bästa lärarna i Arabiska tillgängliga
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Att förstå och lära sig litterär arabiska

Innan du dyker rätt in i dina arabiska-studier så får du här en del grundläggande information och användbara riktlinjer.

Vad är litterär arabiska?

Eftersom att vi talar om hur man lär sig klassisk arabiska, låt oss börja med att definiera ett klassisk språk som ett språk som har en prestigefylld plats inom en specifik kultur, mediet för klassiska litteraturverk, som i sig antingen är forntida, grundläggande, allmänt imiterade eller regelbundet studerade.

När du väl lärt dig klassisk arabiska så kan du läsa antika och heliga texter, så som Koranen. (Källa: Unsplash)

Ett klassiskt språk står generellt i kontrast till ett dialektalt språk som används i vardagen.

Klassisk arabiska – och persiska - är ett vidsträckt språk som används av mer än 270 miljoner individer över den arabiska och muslimska världen.

Du har säkerligen redan sett termerna litterär arabiska och modern standardarabiska. De är båda samma sak, och beskriver en version av arabiska som används av eliten, intellektuella, median, och regerings administrationen, samt som ett lingua franca.

Det är det språk som många människor - i länder där arabiska är ett officiellt språk - kan förstå.

Arabiska är det femte mest talade språket på planeten, och litterär arabiska refererar till både klassisk arabiska och modern standardarabiska. Lingvister skulle kalla det ett övergripande språk för alla språkliga dialekter.

Litterär arabiska är inte detsamma som folklig arabiska. Folklig arabiska refererar till alla de olika dialekterna som talas runtom i regionen, som egyptisk arabiska, marockansk, beduin, algerisk, tunisisk, syrisk, irakisk, och så vidare.

Enligt INALCO “att lära sig litterär arabiska tillåter eleven att direkt ta del av dokument äldre än ett och ett halvt årtusende”.

Så litterär arabiska inkluderar både skriftlig arabiska med alla dess antika och moderna texter, samt heliga texter, så som Koranen.

Arabiska är uppenbarligen ett populärt språk att lära sig. Både många svenska och engelska ord kan spåras tillbaka till arabiskan. Det finns redan mer än 1.2 miljoner människor som talar arabiska i USA, till exempel, och det finns många olika platser man kan gå till för att lära sig litterär arabiska:

 • Lär dig i hemmet via en privatlärare - hitta en lärare i arabiska på Superprof
 • Registrera dig på en arabisk språkkurs online, som madinaharabic.com eller arabic.speak7.com
 • Lär dig mer om Allahs språk och Koranen vid din lokala moské

 Det arabiska alfabetets ursprung

För att förstå arabiskans starka närvaro runtom i världen idag så är det viktigt att förstå språkets historia.

Arabiskan har globalt 420 miljoner talare när man inkluderar alla de som aktivt använder arabiska som ett andra-språk. Arabiska är dessutom ett heligt språk för upp emot 1.3 biljoner muslimer.

På grund utav det så har arabiskan (globalt sett) en närvaro värd att uppmärksamma, och fördelarna med att lära sig arabiska är uppenbara i den globaliserade och moderniserade  världen vi lever i, där det bara blir viktigare och viktigare att effektivt kunna kommunicera med människor från världens alla hörn.

Alla arabiska länderna i Mellanöstern använder arabiska som officiellt språk.

Det arabiska alfabetets feniciska och arameiska ursprung

Det arabiska alfabetet, samt dess skrift, har utvecklats över flera sekel.

Det verkar som om det arabiska alfabetet är baserat på arameiska, som i sin tur är baserat på feniciska. Det feniciska alfabetet, som härstammar från folket i det antika Libanon, gav med tiden liv åt det hebreiska, grekiska, kyrilliska och latinska alfabetet.

Visste du att latin, grekiska, hebreiska och arabiska alla har sitt ursprung i Libanon och det antika Syrien?

Historiker är överens om att det arabiska alfabetet är baserat på arameiska, men det är inte överens om det också har kopplingar till nabatéeiska eller syriska. Det finns en pågående debatt om den arabiska skriftens ursprung.

Det arabiska språkets långsamma utveckling

Hypotesen är att den norra semitiska stammen känd som nabatéerna (som på den tiden levde i dagens Jordanien, nära Petra), använde en version av det arabiska alfabetet - en form av arameiska med nya arabiska variationer - redan under 400- eller 500-talet f.Kr..

För-Islamsk arabiska härstammar från de nabatéeiska stammarna som en gång var baserade i närheten av den antika staden Petra, i Jordanien, under 400-talet f.Kr. (Källa: Unsplash)

Undan för undan så började de arameiska bokstäverna att länka samman eftersom att de skrevs på papyrus. Vid 300-talet hade arabiska egentligen redan ersatt arameiska. Sedan, under 500-talet (mer bestämt 512) så var det arabiska alfabetet väletablerat och började spridas.

Det arabiska alfabetet har långsamt växt ifrån 22 till 28 bokstäver. Man lade också till punkter både ovanför och under bokstäverna.

Idag kan det verka som om att det krävs en otroligt talangfull person med hög stimulansförmåga för att lära sig arabiska - någon som kan ta itu med den arabiska kalligrafin och teckna alla vackra vokaler, forma alla olika konsonantljud, och finslipa det arabiska uttalet.

En av de största svårigheterna folk upptäcker när de försöker lära sig arabiska är att det finns fyra versioner av varje bokstav, beroende på vart den står:

 • På egen hand
 • I början
 • I mitten
 • Eller i slutet
De bästa lärarna i Arabiska tillgängliga
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Uttal och den arabiska skriften

Nu när du lyckats lära dig alla de arabiska bokstäverna så behöver du lära sig att leka runt med dem.

Låt oss börja med att uttala och reproducera olika ljud.

Hur låter egentligen det arabiska språket?

Hur kan du förbättra ditt arabiska uttal?

Att uttala och skriva arabiska kan ofta kännas som en stor utmaning. Det är just därför du borde ta lektioner i arabiska! (Källa: Unsplash)

Arabiska ljud och ljudning

Precis som med en musiklektion så kan det vara dyrt att lära sig ett språk, om man ser till tid och energi. För att lära sig arabiska så kommer du verkligen att behöva fördjupa din uppfattning om olika konsonanter, varav vissa är mycket komplicerade.

Det finns många konsonanter inom arabiskan som kommer att kräva en hel del verbal gymnastik. En bokstav som ljudas på fel sätt kan ge meningen en helt annan innebörd.

Det är viktigt att se till så att du uttalar alla gutturala konsonanter i det arabiska språket korrekt.

Du kommer att behöva lära dig hur man flyttar tungan fram och tillbaka på ett visst sätt för att skapa några av de arabiska uttalsljuden.

Jobba på ditt arabiska uttal

För att kunna uppnå en god tal-nivå i arabiska så är det en bra idé att arbeta med en privatlärare när det kommer till att få fram rätt ljud vid alla stavelser under din nybörjarkurs i arabiska.

När du väl förstått dig på alla olika former som finns av de arabiska bokstäverna så kan du börja läsa och skriva språket.

Att upprepa och ljuda varje bokstav högt tillsammans med din lärare i arabiska- någon som förhoppningsvis har arabiska som modersmål - kommer att hjälpa dig lägga de olika ljuden på minnet.

Be din lärare om att ge dig ett par korta texter som du kan läsa högt för hen, och försök att komma ihåg alla de arabiska bokstäverna.

Något av det bästa man kan göra för att lära sig uttala arabiska väl är helt enkelt att åka och studera i ett land där arabiska talas.

Att spendera ett par månader i Nordafrika, ta en intensivkurs i arabiska och att försöka läsa böcker skrivna på klassisk arabiska är alla fantastiska sätt att utvecklas för den som vill förbättra sin arabiska.

Lär dig att skriva på arabiska genom privatlektioner

Du är antagligen redan medveten om det här, men man läser arabiska tvärtom emot det sätt man läser svenska på, det vill säga - från höger till vänster.

För att du ska kunna lära dig att skriva på arabiska, samt finslipa ditt ordförråd, så kommer här ett par användbara strategier:

 • Ta lektioner i arabiska i ditt hem
 • Registrera dig på lektioner i arabiska vid en närliggande språkskola
 • Studera arabiska för nybörjare online
 • Titta på YouTube-videos och lektioner
 • Besök olika hemsidor utformade för att ge stöd åt nybörjare i arabiska
 • Ladda ner applikationer till din mobil eller dator
 • Var hängiven och arbeta hårt

För att introducera den skriftliga arabiskan så kommer din lärare säkerligen att upprepa samma fras flera gånger om, och uppmuntra dig att skriva ner det du hör på ett papper.

Det kan kännas lite tråkigt, men det hjälper din hjärna att memorera och att börja visualisera de olika bokstäverna. Att skriva de arabiska bokstäverna alif, ba, ta, fa, lam, mim, la hamza, etc., kommer att göra det enklare för dig att minnas dem senare.

Du kan också arbeta med enklare dialoger – att skriva ner olika dialoger på arabiska kan fungera som ett utmärkt studiehjälpmedel.

Lär dig de arabiska siffrorna

De arabiska siffrorna är en del av det mest grundläggande inom arabiskan, och därmed något du kommer att få lära dig redan första lektionen. Du känner antagligen redan till siffrorna 1-10 inom västerländska språk så som franska, tyska, spanska eller italienska - så varför inte arabiska?

Det vi idag känner till som arabiska siffror härstammar egentligen från ett gammalt indiskt siffersystem och skrivsätt. (Källa: Unsplash)

Om du studerar utomlands i ett land där arabiska talas så kommer det vara mycket användbart för dig att lära dig siffrorna, framförallt i vardagen, för att kunna:

 • Fråga vad klockan är
 • Utföra ärenden
 • Kommunicera på jobbet
 • Komma ihåg tider du har att passa

Matematik och arabiska kulturer har båda haft stor inverkan på de västerländska kulturerna. Man brukar till exempel säga att det latinska alfabetet använder sig av arabiska räkneord.

Fastän att de redan fanns tillgängliga i Syrien under 600-talet så hade de arabiska siffrorna inte uppfunnits av araber, utan de hade lånats ifrån Indien av arabiska matematiker under 800-talet.

Siffrorna spreds snabbt över Europa efter den arabiska invasionen i Spanien.

Det var dock förbjudet att använda dem i Florens, Italien, ända fram till de vetenskapliga upptäckterna som skedde under renässansperioden. Det var inte förrän på 1400-talet som det vi kallar arabiska räkneord, och det som araberna kallade hinduiska räkneord, slutligen ersatte de romerska räkneorden.

Du behöver absolut lära dig de arabiska siffrorna. Här kommer en kort lista med siffrorna 1-10:

 • Noll: Sifr
 • Ett: Wahid
 • Två: Isnan
 • Tre: salasah
 • Fyra: Arba’ah
 • Fem: hamsah
 • Sex: Sittah
 • Sju: Saba’ah
 • Åtta: samani’ah
 • Nio: Tis’ah
 • Tio: Asharah

I arabiskan läser man först den mindre siffran i kolumnen för tal över 10. Det är ännu ett sätt som läsning från höger till vänster tar form.

För att kunna de arabiska siffrorna (i tiotal, hundratal, tusental, miljoner och biljoner) så är de grundläggande siffrorna generellt sett desamma och består av 0-9, med ett par undantag.

Det finns online-kurser man kan ta via vissa applikationer, till exempel via Tengu Go Arabic App eller Cute Arabic Alphabet, som båda hjälper dig öva in arabiska siffror och räkneord.

Applikationerna hjälper dig också att bemästra ett arabiskt tangentbord, arabiskt grammatik, verbkonjunktioner, ordförråd och nya ord, idiomatiska uttryck, uttal och arabisk skrift.

Kort sagt så erbjuder de en enkel introduktion till allt det du behöver veta för att lära dig arabiska!

Det arabiska språkets historia

Det finns nästan 300 miljoner människor i världen som talar arabiska! Det enorma antalet innebär att Ismaëls språk är det åttonde mest talade språket i hela världen (och det är ett officiellt språk i hela 22 länder!).

Böcker berättar för oss att det arabiska språkets första avtryck i historien sattes för mer än ett årtusende sen. Det första spåret kommer ifrån en inskription som upphittades i den syriska öknen och som daterats till 300-talet f.Kr.. Man tror att det arabiska språket utvecklades från andra språk inom samma språkfamilj.

Under 300-talet f.kr. så var arabiska främst ett språk som användes inom poesi av de stammar som levde på den arabiska halvön. Det är just därför det inte finns särskilt mycket skriftlig historia bevarad gällande arabiskan - språket växte genom en muntlig tradition, vilket inte ger så goda chanser till bevarade texter, men det stärker språkets skönhet!

Islam berättar att Profeten tog emot meddelanden på klassisk arabiska ifrån gud, via ärkeängeln Gabriel, mellan 610-631 e.Kr..

Det är tack vare de skrivna dikterna och de heliga texterna i Koranen som Islam började spridas, framförallt via det Islamiska Imperiet mellan 632 och 1258 e.Kr., som sträckte sig långt från den arabiska halvön (där länder som Saudiarabien, Irak och Yemen ligger idag), till Spanien, och dessutom även Palestina, Egypten och Persien.

Så...är du redo att hitta din lärare i arabiska på Superprof?

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.