Arabiskan är ett levande språk som talas och skrivs av mer än 400 miljoner människor, i länder som sträcker sig från Mellanöstern och den Arabiska halvön, till Nordafrika, och igenom Asien. Arabiska anses dessutom vara ett heligt språk för mer än en biljon muslimer, och det är ett språk som bidragit något enormt till vårt samhälle.

Arabiska är i nuläget ett officiellt språk i hela 22 länder och det har spridits både muntligt samt genom litteraturen tack vara dess historia.

Tidigare brukades arabiskan av för-islamiska grupper som använde den i sin poesi. Med tiden utvecklades dock den muslimska religionen och det arabiska språket blev inte längre endast ett språk inom arabkulturen, utan även ett heligt språk inom Islam.

Men vad betyder arabiska?

Det är svårt att identifiera ordets ursprung, men forskare har presenterat flera olika hypoteser:

  • Inom den grekiska mytologin kommer ordet ‘arab’ ifrån guden Arabos, son till guden Hermes, som föddes i landet Arabia.
  • Arabisk mytologi erhåller att ‘arab’ kommer ifrån verbet ‘att förklara’. Ordet skulle dock även kunna bära meningen “platsen där solen går ner”.

Oavsett så finns det ett par andra punkter där forskarna är överens:

  • Arabiska är ett av de största språken i världen och dess arv kan spåras till några av historiens stora civilisationer.
  • Det faktumet har tillåtit arabiskan att föra vidare värdefull kunskap genom historien, bland annat inom vetenskap, religion och litteratur.
  • För att själv lära sig arabiska måste man lära sig det arabiska alfabetet, arabisk grammatik, och ordförråd. För att bemästra allt det, är det antagligen bäst att skriva upp sig på någon kurs i arabiska.

I den här artikeln kommer vi att prata om litterär arabiska, ett språk med en rik historia som sträcker sig över flera århundraden.

De bästa lärarna i Arabiska tillgängliga
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Det arabiska språkets historia och evolution

Arabiskan tillhör den afro-asiatiska språkfamiljen, som inkluderar mer än 300 språk, varav alla har ett eget skriftsystem, ordförråd och olika dialekter. Det första skriftliga spåret av det arabiska språket är en inskription från 300-talet, som upptäcktes i den syriska öknen.

Arabiska är ett poetiskt språk och inkluderar flera olika dialekter. Dess litterära stil reflekterar dess kulturella arv från de olika stammarna. Idag associeras det arabiska språket (framförallt den klassiska arabiskan) främst med den muslimska religionen. Koranen säger att Profeten Mohammed fick ta emot guds ord via Ärkeängeln Gabriel mellan 610-632 e.Kr., i det som idag kallas Saudiarabien.

Koranen, som är skriven på arabiska, var till en början något som fördes vidare genom muntliga berättelser som memorerades av professionella “anropare”, som kallas hufaz och qura på arabiska. Med tiden har den heliga islamska skriften blivit en gemensam grund, en grund som för samman muslimer, oavsett om de är arabiska eller inte. De flesta muslimer känner förmodligen en viss förundran inför Koranen (skriven på arabiska), på grund utav dess berättelser och vackra språk.

Det är det nära sambandet mellan Koranen och det arabiska språket som har gjort så att det arabiska språket blivit ett viktigt språk för de troende runtom i världen.

Vill du lära dig arabiska och är en av alla som nyligen googlat arabiska nybörjare? Läs vidare!

Hur det arabiska språket spreds

Det arabiska språket är ett heligt språk. (Källa: Unsplash)

Arabiskan är ett rikt språk, med en komplex historia, ordförråd och lexikon. Att ta lektioner i arabiska kommer att bredda dina vyer och öppna upp för nya tankesätt om världen, även om det bara gäller nybörjarlektioner i arabiska, så pass varierat och inflytelserikt är den historia språket besitter.

Grammatiken är komplex men exakt, och det arabiska alfabetet är utmanande, men sannerligen konstnärligt när det kommer till skriften. De studenter som studerar arabiska inser snabbt att det är ett utmanande språk och de kommer behöva studera hårt om de vill kunna tala flytande arabiska en dag.

Araber skryter ibland om deras överflöd av synonymer:

  • 80 arabiska ord för honung
  • 200 uttryck för ormar
  • 500 arabiska ord för lejon

Arabiskan har sammanlagt över 60 000 ord i ordförrådet!

Substantiven, idéerna och koncepten som beskrivs i det arabiska språket ger också dess talare ett överflöd av ord att välja ifrån, och en lika stor möjlighet att kunna uttrycka exakt vad de menar. Det rika litterära ramverket som omger det arabiska språket ses som enklast i den arabiska poesin, som är berömd för en viss nivå av finess och utsmyckande ordval.

Den för-Islamska poesin har kastat en lång skugga över det arabiska språkets litterära historia och har influerat den arabiska litteraturens stil ända fram till 1800-talet början. Det arvet kan ses än idag i de genres, normer och modeller som det arabiska språket erhåller, oavsett om etiskt, poetiskt, lingvistiskt eller retoriskt.

Även om den arabiska litteraturen spelade en avgörande roll i det arabiska språkets utveckling och stil så var ändå religionen den viktigaste faktorn att bidra till dess stora spridning. I de flesta muslimska länder är arabiskan ett liturgiskt språk idag. Skolor samt moskéer håller ofta i arabiska lektioner i de länder där Islam är den dominerande religionen.

Den muslimska religionen har spridit sig långt och brett, med anhängare på så gott som varje hörn av planeten. Den infiltrerade även flera imperium och länder som tidigare varit kristna. På det viset spreds det arabiska språket hand i hand med religionen Islam.

Du kan även ta reda på mer om hur du kan bemästra de arabiska siffrorna.

De bästa lärarna i Arabiska tillgängliga
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Christian
5
5 (9 recensioner)
Christian
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dima
5
5 (6 recensioner)
Dima
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dhouha
5
5 (10 recensioner)
Dhouha
180 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (7 recensioner)
Riyam
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Kristina cecilia
Kristina cecilia
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Dalya
5
5 (6 recensioner)
Dalya
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (4 recensioner)
Orkina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ali
5
5 (3 recensioner)
Ali
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Lär dig arabiska för att lära dig mer om hur det arabiska språket spreds

Det arabiska språket som vi känner till idag är en blandning av flera olika språk. (Källa: Unsplash)

Vid 700-talets början nådde det Islamska imperiet hela vägen från Persien till Spanien, vilket introducerade det arabiska språket och folket för en rad olika kulturer. I Syrien, Libanon och Palestina där majoriteten av befolkningen talade en armenisk dialekt, och språken i många av de närliggande arabiska stammarna, ersattes långsamt av Ishmaels språk.

I Egypten växte det arabiska språket fram mycket långsamt, eftersom att koptiska och grekiska redan dominerade landet. I Spanien och Persien kunde arabiskan dock aldrig riktigt rivalisera med de språk som redan talades där. Varje gång arabiskan nådde ett nytt land berikades det också. På varje plats introducerades nya ord ifrån det lokala språket och blev del av arabiskan, vilket gav det nya ord och ett nytt ordförråd, främst inom områden som regeringen, administration och forskning.

Trots att arabiskan redan var ett starkt och varierat språk så hjälpte all yttre påverkan att utveckla arabiskan till ett språk som kunde användas för att styra ett imperium. Flera forskare – araber och icke-araber, muslimer eller inte – samarbetade i en rik och intellektuell kultur som använde arabiska som lingua franca.

En nedgångsperiod började dock under 1000-talet e.Kr. när korstågen, politiska ras i Spanien, turkiska och mongoliska invasioner i öst, och interna uppdelningar började försvaga det arabiska imperiet. All den spänningen ledde till en stagnationsperiod även för det arabiska språket, även om dess betydelse för den muslimska religionen aldrig hotades.

1800-talet medförde en intellektuell renässans som började i Egypten och Syrien innan den spred sig genom resten av arabvärlden. Den startade möjligen i och med Napoleon-expeditionerna till Egypten 1798. Expeditionen ledde dessutom till att de första arabiska pressarna introducerades i Egypten och på det viset kunde flera västerländska litterära verk översättas till arabiska.

Genom historiens gång så har arabiskans spridning i världen även hjälpt till att sprida och skydda kunskap.

Arabiskt inflytande runtom världen

Man kan hitta många exempel på arabisk arkitektur runtom Spanien. (Källa: Unsplash)

Det arabiska språket talas av fler än 400 miljoner människor på jorden.

Arabiska blev för första gången ett officiellt språk under 700-talet e.Kr., under Omayad-kalifatet av Abd Malik Ibn Warwan. Innan dess hade grekiska använts som det administrativa språket. Abd Malik beslöt att alla officiella texter samt dokument skulle översättas till arabiska.

Under den perioden var arabiskan inte bara ett religiöst språk, utan ett administrativt språk likaså. Islam hade spridit sig fort genom Persien, det hade även en hel del av den ortodoxa kristendomen, och kristna samt judar gavs statusen dhimmi (skydslingar).

De nya härskarna krävde att deras subjekt bidrog intellektuellt till det spirande samhället de försökte skapa, som byggde på deras egna intellektuella arv. Syrien var huvudcentrum för grekisk filosofi. Grekiska verk översattes till syriska, en nyutvecklad form av arameiska, och översättningarna av de antika skrifterna fortsatte att uppmuntras av det expanderande, muslimska imperiet.

Arabiska var både ett religiöst språk och ett kulturellt och lärande språk i mer än  5 århundraden, en roll som satte det kontakt med många andra språk och kulturer. Många afrikanska och asiatiska språk, turkiska, urdu, hausa och farsi inkluderat, använder också många arabiska ord, framförallt de som används inom kultur eller som relaterar till den muslimska religionen.

Olika möten mellan européer och araber ledde till att man importerade arabiska ord, till exempel ord som relaterar till mat, klädsel och andra vardagliga aspekter, till de olika europeiska språken. I Europa var de arabiska forskarnas arbete också avgörande, det hjälpte dem att återupptäcka klassiska grekiska och latinska texter, samt vetenskapliga principer efter tidiga medeltiden. Även Shakespeares språk, som hade relativt få direkta kopplingar med arabländer, lyckades låna in flera ord från arabiskan, även om generellt via portugisiskan, italienskan eller spanskan.

Många forskare inom lingvistik har katalogiserat fler än 2000 engelska ord av arabiskt ursprung – vissa lånades direkt ifrån arabiskan medan andra fördes vidare indirekt, via andra språk.

Varför man ska lära sig arabiska: Språket i praktiken

Uppfinnaren Al-Hassan Ibn Al-Haithamqui uppfann den första obscura-kameran, en föregångare till den moderna kameran. (Källa: Unsplash)

Det arabiska språket har lämnat sitt spår inom flera områden, bland annat inom poesin och vetenskapen.

Det arabiska språket och vetenskapen

Inom vetenskapens historia hör man ofta talas om den arabiska skolans vetenskap och om de forskare som befann sig inom det islamska imperiet under 700 – 1400 talet. Den får benämningen ‘arabisk’ eftersom att arabiska var det språk forskarna valde att bruka under den tidsperioden, och språket användes för att sprida information gällande vetenskapliga upptäcker genom det arabiska imperiet och bortom det.

Vet du vem som först upptäckte kaffe? Enligt en ny Huffington Post-studie så har vi en muslimsk forskare att tacka för upptäckten av kaffets krafter!

Arabisk kultur och matematik

En rad översättningsprojekt hjälpte arabiska forskare att upptäcka grekiska matematikers arbeten, så som Euclides, Diophantes, Menelaüs och Archimedes. Innan de vidareutvecklade de matematiska teorierna så läste samt diskuterade de arabiska forskarna nyfiket de grekiska, indiska och mesopotamiska matematikernas arbeten.

De arbetena hjälpte dessutom till att stödja de arabiska forskarnas studier inom andra områden, så som astronomi, konstruktion och geometri.

Den persiska matematikern al-Khwarismi producerade två stora texter som fundamentalt bidrog till vårt förståelse av matematiken. Den ena var en beskrivning av det indiska decimalsystemet och den andra var ett algebrasystem som inkluderade första och andra gradens ekvationer.

Arabiska bidrag till medicinen

En stor del av den kunskap araberna hade inom medicin redan under medeltiden kan tillskrivas Avicenna, vars upptäckter ledde honom till att skriva den medicinska encyklopedin Qanûn. Ibn Nafis var den första som kom att beskriva blodets cirkulation, medan den persiska forskaren al Raxi utvecklade användandet av alkohol inom sjukvården. Dessa båda kan tillskrivas några av arabernas största bidrag inom medicinen.

Anestesi genomfördes historiskt sett genom att man intog opium, alrunor eller andra droger som gjorde så att användaren somnade. Tekniken finslipades av araberna, genom användandet av en svamp som fick suga åt sig en cocktail av olika droger. Denna spongia somnifera, som den kallades, tillät en kirurg att söva en patient genom att ge dem svampen innan operationen.

Svampen gjorde så att patienterna hamnade i ett liknande tillstånd som det den vanliga anestesin kunde uppnå, men den var egentligen mer utav ett smärtstillande medel som följdes av tappat medvetande.

Fördelarna med att lära sig arabiska

Som du kan se så är fördelarna med att lära sig arabiska många. Det är dock inte alltid det enklaste att lära sig arabiska. Inlärandet försvåras på grund utav de skillnader som existerar mellan egyptisk arabiska och iransk arabiska, palestinsk arabiska och den i Tunisien. Men som vi kunnat se i den här artikeln så kan lektioner i arabiska hjälpa dig att ta del av ett språk som haft en massiv påverkan på den moderna världen vi lever i idag, oavsett vilka dialekter som finns inom språket.

Och alla de länder där arabiska talas fortsätter att forma vår värld. Bara det enorma antal människor som talar arabiska, från de Förenade Arabemiraten till Algeriet, via Yemen och alla länder däremellan, bevisar att för den som kan arabiska, även om bara en mening, eller några fraser och verb, kan få möjligheten att kommunicera med nästan 300 miljoner människor.

De som har arabiska som modersmål kommer att bli glada över att du försöker tala med dem genom deras egna språk. Oavsett om det är ett affärsmöte i Beirut eller Qatar, eller på en marockans strand, så kommer dina studier i arabiska hjälpa dig bemöta lokalinvånarna och hjälpa dig att bli enklare förstådd.

Om du vill lära dig mer så kan du också läsa om det arabiska uttalet och hur man skriver klassisk arabiska, eller så kan du leta upp en kurs i arabiska i din hemstad, i ditt hemland, eller så kan du ta en kurs i arabiska för nybörjare online.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.