Lärarartikel

Superprofs riktlinjer

Grattis, du är nu en Superprof!
Hela Superprof-teamet önskar dig varmt välkommen :handshake:
Nu när du är en del av Superprof så har du vissa skyldigheter gentemot dina elever och måste alltid göra ditt bästa för att uppträda professionellt. Kom ihåg att:

1
När du mottar en kursförfrågan - svara på den så snabbt som möjligt, även om du måste avböja den.

2
När du accepterat en kursförfrågan så binder du dig till att organisera en första lektion tillsammans med eleven.

3
Du måste ha de kunskaper och kvalifikationer som du uppger i din annons.

4
Om en lektion måste ställas in på grund av oförutsedda omständigheter - informera eleven så snabbt du kan.
Relaterade artiklar