Elevartikel

Avboka en lektion

Vill du avboka en redan schemalagd lektion? Gå till schemat i meddelandetjänsten.

  • Klicka på den schemalagda lektionen (3 små prickar kommer synas om du använder en dator)

  • Klicka på avboka lektion

  • Innan du bekräftar din avbokning kommer du bli informerad om återbetalningen och eventuell avbokningsavgift.


Om du avbokar mer än 24 timmar innan lektionen ska börja så får du tillbaka hela beloppet.
Om du avbokar mindre än 24 timmar innan lektionen ska börja så aktiveras lärarens avbokningspolicy. Detta innebär att du antingen får tillbaka delar eller ingenting alls av betlaningen.


Om du bekräftar avbokningen så blir läraren informerad.
Du finner all information om avbokningspolicyn här