,
Sök i närheten av mig

Top ville

Stockholm

Göteborg

Malmö

Uppsala

Linköping

Hem
Ge undervisning

Hitta
den perfekta läraren

Vad vill du lära dig idag?

Skolämnen

Anpassad utbildning

Ekstrahjelp for elever med ADHD Extra hjälp för studenter med ADD Extra hjälp för studenter med Asperger syndrom Extra hjälp för studenter med autism Extra hjälp för studenter med dyslexi Extra hjälp för studenter med funktionshinder Extra hjälp för studenter med läsvårigheter Extra hjälp för studenter med matematiska problem Extra hjälp för studenter med språkproblem Extra hjälp för studenter med stavfel

Biologi

Anatomi Biologi Bioteknologi Botanik Cellbiologi Evolutionsbiologi Fysiologi Genetik Mikrobiologi Molekylärbiologi Patofysiologi Zoologi

Ekonomi

Administration Affärsanalys Bitcoin Bokföring Digital Marknadsföring Ekonometri Ekonomi Finans Finanshantering Företagsstrategi Förhandling Försäljning Förvaltning och företagsledning Förvaltning och organisation Handel Internationell handel Logistik Makroekonomi Management Marknadsföring Mikroekonomi Organisationshantering Projektledning Riskhantering Samhällskunskap Skapa ett företag Skatt Start up Trading 

Humaniora och samhällsvetenskap

Arkeologi Digital kommunikation Etik Filmhistoria Filosofi Filosofihistoria Generell kultur Geografi Grundläggande geografi Historia Historia - geografi Humaniora Internationell politik Internationell relationer Islamisk religion Islamska studier Kommunikation Konsthistoria Krigsstudier Kristen religion Mellanösternstudier Musikhistoria Mytologi Offentlig politik Pedagogi Politik Psykologi Religionsvetenskap Samhälsskunskap Social kommunikation Sociala färdigheter Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Teologi Vetenskapshistoria

Ingenjörsvetenskap

Automatisering Byggteknik Elektricitet Elektronik Elektroteknik Ingenjörsvetenskap Maskinteknik Mekanik Robotik Teknisk teckning Teknologi

Läxhjälp

Akademisk handledning Fritidsordning Läxhjälp Memorering Metodologi Skolcoachning Tankekarta Utbildningsvägledning

Litteratur

Amerikanska studier Avhandling Engelska (skolnivå)  Fonetik Franska språket och litteraturen Grammatik Handskriving Hjälp för magisteruppsatsen Hjälp med CV och motivationsbrev International Baccalaureate Katalanska språket och litteraturen Klassisk litteratur Konjugation Korrekturläsning Kreativt skrivande Kritiskt tänkande Läsförståelse Läskunnighet Läsning Lingvistik Litteratur Modern litteratur Muntlig kommunikation Poesi Publisering Redaktionellt arbete Retorik Snabb läsning Spanska (skolnivå) Stavning Svenska Turkiska språket och litteraturen Tyska (skolnivå) Uppsatsskrivning Världslitteratur

Medicinska vetenskaper

Äldreomsorg Apotek Epidemiologi Fysiolog Medicin Offentlig hälsa Sjuksköterska Toxikologi

Rättsvetenskap

Allmän lag Arbetsrätt Bolagsrätt Civilrätt Europeisk lag Förvaltningsrätt Konstitutionell rättighet Konsumenträtt Kriminologi Offentlig rätt Straffrätt

Skolsport

Gym Idrott och hälsa Skolgym Skolsimning

Skolvetenskap

Algebra Algoritmer Aritmetiska Astrofysik Biokemi Elektrokemi Farmaceutisk kemi Fysik Geometri Industriell kemi IT Kärnfysik Kemi Kemisk fysik Kemiteknik Kostnadsberäkning Kvantfysik Kvantitativa metoder Logik Matematik Matematisk analys Matkemi Natur, liv och teknik Naturvetenskap Organisk kemi Övriga vetenskapliga ämnen Rättsvetenskap Skolvetenskap SPSS Statistik Stokastisk process Teknik Termodynamik Tillämpad vetenskap Trigonometri

Ämnen

Arkitektur Design Ekologi Hållbar utveckling